Lillesand  20190802.
Eldre- og folkehelseminister og nestleder i FRP Sylvi Listhaug besøker FpU samlingen i Lillesand på Skottevig camping.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Stjørdal  20190308.
Venstres landsmøte 2019 er i gang. Nestleder Abid Raja under landsmøtet.
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Bompenge-bråket:

Raja ut mot Listhaug: – Utrolig at man kan ha så selektiv hukommelse

Sylvi Listhaug mener bypakker er «plyndring av bilister». Nå ber Abid Raja Listhaug om å lese regjeringsplattformen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag omtalte Sylvi Listhaug bypakkene som «plyndring av bilistene» og Christian Tybring-Gjedde sier til TV 2 at Frp bør samarbeide med Bompengepartiet for å fjerne bypakkene.

– Vi vil ikke ha det sånn, vi vil ha parkeringsplassene våre. Vi trenger bilen for å komme til jobb, og for å handle. Ærlig talt, du går ned på Glassmagasinet for å kjøpe med deg en svær vase. Skal du ha den i ryggsekken og sykle hjem med den? Det er ikke sånn verden er. La oss ha en politikk i henhold til hvordan verden er, og ikke skape en verden som ikke finnes, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Les saken: Frp går til kamp mot syklistene i Oslo

Ber Listhaug lese regjeringsplattformen

Nå ber Raja de to Frp-profilene om å lese regjeringsplattformen. Han peker på at regjeringen ble enige om en økt satsing på bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

– Sylvi Listhaug har selv sittet og forhandlet frem regjeringsplattformen, men hun burde lese den på nytt. Hun har forhandlet den frem og signert den, sier Venstres finanspolitiske talsperson til TV 2.

– Det er utrolig at Listhaug kan ha en så selektiv hukommelse og det kler ikke en statsråd å snakke slik om regjeringens politikk, fortsetter han.

17. januar sa et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet ja til regjeringsplattformen, som blant annet ble fremforhandlet av Frp-leder Siv Jensen og Listhaug.

Bymiljøavtalene ble presentert i Nasjonal transportplan 2014–2023 som hovedgrepet for å samordne areal- og transportpolitikken i de ni største byområdene.

Det overordnede målet er nullvekst i persontransport med bil.

Kort forklart innebærer en byvekstavtale at staten spytter i store penger til lokale prosjekter som sykkelveier og kollektivtransport, mot at lokalpolitikerne sørger for å nå et nullvekstmål. Det betyr per i dag at veksten i persontransporten skal dekkes ved kollektivtransport, sykling og gange, og ikke ved bruk av personbil.

Regjeringen dekker 50 prosent av utgiftene til deler av prosjektet, mens den andre halvdelen skal dekkes lokalt. Staten bestemmer ikke hvordan byene skal betale sin andel, og det er ikke noe krav at dette må komme fra bompenger. Like fullt, uten bompenger vil de lokale politikerne være nødt til å skaffe annen finansiering.

I tillegg har Statens vegvesen skissert bompenger som et virkemiddel med stor effekt når byene skal nå nullvekstmålet. Kilde: Faktisk.no

Blant annet sa partiet ja til følgende regjeringsplattformen:

  • Fortsette utbyggingen av effektive løsninger for kollektivtransport, gange og sykkel i byområdene gjennom etablering av byvekstavtaler og belønningsordninger i tråd med NTP.
  • Regjeringen legger blant annet til grunn et mål om at sykkelandelen i byene skal være på 20 prosent og at staten skal bidra med 50 prosent finansiering av store kollektivprosjekter i de største byene, i tillegg til økt satsing på bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

  • I NTP slås det fast at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekstmålet»). Målet ligger til grunn for byvekstavtalene, og detaljer om hvordan oppnåelse blir målt i hvert geografiske virkeområde skal bestemmes i den enkelte avtale.

Raja mener derfor Frps ønske om å stanse byvekstavtaler er i strid både regjeringsplattformen og Nasjonal Transportplan.

FORHANDLET I JANUAR: Frp, Venstre, KrF og Høyre fremforhandlet regjeringsplattformen i januar. Foto: NTB Scanpix
FORHANDLET I JANUAR: Frp, Venstre, KrF og Høyre fremforhandlet regjeringsplattformen i januar. Foto: NTB Scanpix

Ingenting å gi

Bymiljøavtalene ble presentert i Nasjonal transportplan 2014–2023 som hovedgrepet for å samordne areal- og transportpolitikken i de ni største byområdene. Det overordnede målet er nullvekst i persontransport med bil.

I Oslo skal ni av ti kroner i Oslo brukes på bane, buss og sykkel, ifølge Dagens Næringsliv.

– Vi i Venstre er veldig fornøyd med å sitte i regjering, fordi vi får gjennomslag for en satsing på bymiljøavtaler og bypakker. Frp har vært med på det, og det betyr mer penger til kollektivtilbudet og sykkelveier. Vi er overhodet ikke interessert i å reforhandle regjeringsplattformen, sier Raja.

Han står ved at Venstre ikke har noe å gi i forhandlingene.

– Det som er grunnleggende forskjellig mellom Venstre og Frp er at Venstre-folk bruker innestemme, sier Raja.

Det eneste partiet er villige til å diskutere er en annen sosial innretning på bompengene og skattefradragsmuligheter for barnefamiliene, ifølge Venstre-politikeren.

– Noen av byvekstavtalene må vel nedjusteres når bompengeinntektene uteblir, fordi flere reiser kollektivt?

– Tvert om mener Venstre at de skal oppjusteres. Vi ønsker at det statlige bidraget skal opp til 70 prosent. Venstre har kjempet inn en andel på 50 prosent, men vi mener staten skal bidra med 70 prosent og da vil også bompengeandelen gå ned, svarer Raja.

Han mener uttalelsene om at syklister er eliten, er helt feil.

– Tybring-Gjedde er i ferd med å miste bakkekontakten og bør puste litt med magen. Syklister er barn på vei til skolen, vanlige folk på vei til jobb og vi skal gjøre det mulig for enda flere å sykle. Det er poenget med politikken. Venstre skal kjempe med nebb og klør for mer sykkelvei, sier Raja.