Listhaug angriper Venstres hjertebarn: – Plyndring

LILLESAND (TV 2): Sylvi Listhaug sier regjeringen nå skal gjenoppta bompengeforhandlingene, og går til frontangrep på bompengefinansierte bypakker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug gjestet fredag FpUs sommerleir i Lillesand.

Fra talerstolen dundret hun løs på bypakkene, som regjeringskollega Venstre kjempet igjennom i regjeringsforhandlingene.

– De andre politikerne er så innmari glad i bompenger og at bilistene skal betale. Og i bypakkene skal man ikke bare for betale vei, men sykkelveier og gangstier. Man skal betale for alt annet enn bedre vei. Da er det viktig at vi jobber lokalt for å stanse bypakkene, sa Listhaug fra talerstolen.

Hun hevdet videre at bypakkene har som formål å gjøre det vanskeligere for bilister og finansierer alt annet enn vei.

– Nok er nok. Nå må vi få stanset denne plyndringen av bilister, sier Listhaug.

– Formynderpolitikk

Å stanse bypakkene er et av kravene fra Frps landsstyre inn i regjeringens bompengeforhandlinger, men i regjeringsplattformen vant Venstre frem med at regjeringen skal satse på bypakker.

– Partier som fronter en grønn formynderpolitikk er som en vannmelon, grønne på utsiden men knallrøde innvendig. Av en eller annen grunn har de lagt bilen for hat. Bilen er det største hatobjektet for denne gjengen. Bilen som er det viktigste fremkomstmiddelet i store deler av landet. Uten bilen stopper Norge. Levende bygder er helt avhengig av bilen, sa Listhaug fra talerstolen.

– Synes du Venstre har grønn formynderpolitikk?

Kort forklart innebærer en byvekstavtale at staten spytter i store penger til lokale prosjekter som sykkelveier og kollektivtransport, mot at lokalpolitikerne sørger for å nå et nullvekstmål. Det betyr per i dag at veksten i persontransporten skal dekkes ved kollektivtransport, sykling og gange, og ikke ved bruk av personbil.

Regjeringen dekker 50 prosent av utgiftene til deler av prosjektet, mens den andre halvdelen skal dekkes lokalt. Staten bestemmer ikke hvordan byene skal betale sin andel, og det er ikke noe krav at dette må komme fra bompenger. Like fullt, uten bompenger vil de lokale politikerne være nødt til å skaffe annen finansiering.

I tillegg har Statens vegvesen skissert bompenger som et virkemiddel med stor effekt når byene skal nå nullvekstmålet.

Kilde: Faktisk.no

– Jeg synes det er mange partier ...

– Synes du Venstre har det?

– Jeg synes det er mange partier i Norge som er opptatt av pisk og ikke gulrot. Den beste tilnærmingen er å legge til rette for at folk skal leve miljøvennlig. De fleste vil det. Men så er det sånn at livet må gå rundt, og bilen er en av de viktigste fremkomstmidlene for mange i Norge. Man er avhengig av bil for å komme på jobb, for å levere i barnehagen, og rett og slett for å eksistere ute i distriktene. Politikerne i Oslo-gryta har for lite forståelse for hverdagen folk har der ute, sier Listhaug.

– Husker du hva jeg spurte om?

– Ja, og jeg sier at for mange partier er formynderske i dette spørsmålet.

– Venstre også?

– Jeg synes det er for mye fokus på.

– Hvorfor vil du ikke svare på spørsmålet?

– Jeg svarer på spørsmålet ved å si det er for mange partier som er opptatt av avgifter.

Starter forhandlinger

For to måneder siden ga FrPs landsstyre ledelsen bompengekrav. Partileder Siv Jensen omtalte da landsstyremøtet som krevende. Nå når regjeringen gjenopptar forhandlingene, vil bypakkene blir tema, ifølge nestleder Listhaug.

– Folk er «fed up» av å betale for andre ting enn vei, som sykkelsti, gangsti og alt mulig annet. Nå er det bompengespørsmålet som er det viktigste for folk, for de opplever at disse kostnadene er økt veldig. Ikke minst med alle bypakkene som har fått begeret til å renne over, sier hun.

– Går Venstre til angrep på bilistene?

– Vi sørger for god fremkommelighet med at du har kollektivtransport, sykkel og gange og bedre framkommelighet for biler. Så må man alltid huske på at i de store byene, de som kjører bil, de som reiser kollektivt, de som sykler og de som går, de er stort sett de samle folka. Dette handler om at alle skal få en bedre framkommelighet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)