I juli ble det registrert 9.178 nye personbiler, 433 færre (- 4,5 prosent) enn i juli 2018. Nullutslippsbilene hadde en markedsandel på 38 prosent.

Det ville vært en skyhøy andel i alle andre land. Men i annerledes-landet Norge, er det annerledes. Her er det nemlig en betydelig nedgang fra tidligere i år.

I første halvår 2019 var elbilandelen på 45 prosent, med mars som beste måned med 58 prosent elbilandel.

Juli-tallene viser altså en klar nedgang.

Tallene får Norsk Elbilforening til å rope et varsko. De ønsker å få politikerne på banen.

– Bekymrer meg

– Nedgangen bekymrer meg. Det har vært mye snakk om å avvikle elbilfordelene den siste tiden. Vi frykter det har bidratt til å gjøre folk usikre. Vi har ikke tid til det – det haster med å kutte klimautslippene. Skal klimagassutslippene gå ned og Norge innfri sine klimaforpliktelser, må folk velge elbil, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Norsk elbilforening mener de politiske partiene i valgkampen bør utfordres på hvordan de kan styrke satsingen på overgang fra bensin- og dieselbil til elbil.

Nå er de Norges mest solgte elbil-merke

Velger det som er lønnsomt

– Valgkampen bør handle om hvordan politikerne kan legge til rette for at folk kan ta smarte valg som kutter farlige klimagassutslipp, for eksempel gjennom å bytte til elbil. Folk velger det som er lønnsomt. Når de blir usikre på om det lønner seg å velge elbil, faller salget. Det er enkel matematikk, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

I år har det blitt innført bomavgifter også på elbiler mange steder, og flere av fordelene med å ha elbil er i ferd med å endres.

– Ikke så opptatt av miljøet

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er delvis enig med Bu.

– Vi ser vel starten på det mange har sagt lenge: Nemlig at folk flest ikke velger elbil fordi de er så opptatt av miljøet, men snarere fordi det er gunstig økonomisk. I starten var det gratis ferge, gratis lading en del steder, gratis parkering på kommunale parkeringsplasser, ingen bomavgifter og fri tilgang til kollektivfeltet – i tillegg til null avgifter. Det kunne naturligvis ikke fortsette i det uendelige. Og nå som det strammes inn, blir det dermed mindre gunstig å eie elbil. Men det har jo også vært forutsetningen hele tiden, sier Møller Johnsen.

Nå kan også pizzabudet bli miljøvennlig

Tror salget vil ta seg opp igjen

Likevel tror ikke Broom-Vegard at elbilsalget vil stige igjen raskt.

– Dette blir en midlertidig nedtur, og har selvsagt også med naturlige svingninger å gjøre. Nå har elbilsalget fått så god fart, og det begynner å bli såpass mange biler å velge mellom, at salget vil fortsette å øke framover. De fleste er også ferdige med fasen der man var bekymret for rekkevidde og den nye teknologien.

– Hvis vi bare kan få på plass tilstrekkelig infrastruktur med ladestasjoner, tror jeg mye er gjort. Men det er til gjengjeld en stor utfordring, med den takten elbilsalget.

Også i fjor var det svingninger i markedet

Svært lav bensinandel

Det er ikke bare elbiler som har nedgang i juli. Det samme har nemlig både bensin- og dieseldrevne biler.

18,8 prosent av alle nyregistrerte personbiler hadde bare dieselmotor, mens denne andelen i juli fjor 21,2 prosent.

Kun 18,3 prosent av de nye personbilene registrert i juli hadde bare dieselmotor, mens bensinandelen i 2018 var 27 prosent.

En annen trend er at stadig flere velger firehjulsdrift. Andelen er nå oppe i 42,6 prosent, mens den i fjor var 36,6 prosent.

Ny elbil skuffer i krasjtest