Det er nye regler for hvordan man ordner EU-kontrollen av bilen. Selve kontrollen er lik – men det er nye regler for gjennomføringen. Nå får du heller ingen purring fra Statens vegvesen, du må passe på når bilen skal inn selv. Illustrasjonsfoto
Det er nye regler for hvordan man ordner EU-kontrollen av bilen. Selve kontrollen er lik – men det er nye regler for gjennomføringen. Nå får du heller ingen purring fra Statens vegvesen, du må passe på når bilen skal inn selv. Illustrasjonsfoto

Nye regler: Nå må du passe på EU-kontrollen selv

Slik unngår du at bilen blir avskiltet.

EU-kontroll er obligatorisk for alle personbiler fra de er fire år gamle. Etter det skal bilen inn til kontroll annethvert år.

Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er det offisielle navnet på ordningen som ble innført på 1990-tallet – men folk flest sier EU-kontroll. Denne har vært svært viktig for å sørge for at den norske bilparken er i forskriftsmessig stand.

Underveis har det blitt gjort en rekke endringer på EU-kontrollen, både rundt det formelle og selve innholdet i testen.

Siste endring trådte i kraft i februar i år. Nå kan du som bileier ta EU-kontrollen når det passer deg, men fra hovedkontrollen er gjennomført har du kun to måneder på å få bilen din godkjent.

Kontrollert og godkjent

– Vi får mange henvendelser fra bileiere som har spørsmål knyttet til de nye reglene. Jeg vil oppfordre alle til å sette seg godt inn i hva reglene går ut på og å sjekke når de har frist på seg for å få sitt kjøretøy EU-godkjent, sier Roy H. Holm i Statens vegvesen.

vegvesen.no kan man sjekke når fristen for EU-kontroll på sitt kjøretøy.

Den fristen som står oppført er endelig. Det betyr at kjøretøyet skal være EU-godkjent innen denne datoen. Med andre ord må eventuelle etterkontroller i forbindelse med utbedringer/reperasjoner, også være gjennomført innen fristen.

– Dersom du har frist for godkjenning 1. november, må du sørge for å få gjennomført EU-kontroll i god tid før det. På den måten rekker du å få gjennomført eventuelle reparasjoner og å få tatt en etterkontroll før fristen utløper, sier Holm.

EU-godkjent bil til bare 10.000 kroner – jo, det er mulig!

Slutt på purrebrev

Tidligere sendte Statens vegvesen ut purrebrev når kontrollfristen var utløpt. I gjennomsnitt gikk det ut rundt en halv million slike brev hvert år. Mottakerne av purrebrevet fikk en ny frist for EU-godkjenning. Denne ordningen er det slutt på nå.

– Nå får du som bileier brev med påminnelse om den endelige fristen for å få EU-godkjent din bil to måneder før den går ut. Dersom du ikke overholder fristen, vil du få et brev om at bilen din blir begjært avskiltet, sier Holm.

De nye reglene innebærer også at du kan ta EU-kontrollen lenge før fristen. Men uansett når du gjennomfører kontrollen, har du kun to måneder på deg til å rette opp eventuelle feil.

Dessuten blir fristen for neste EU-kontroll regnet fra den man hadde hovedkontrollen. Forvirret? Les videre, så skjønner skal vi forsøke å forklare:

Dette sliter nordmenn på bilferie med i sommer

To måneders frist

La oss holde oss til eksempelet om frist 1. november. Bileier vet at det blir en travel høst og bestiller derfor time for EU-kontroll 5. august, for å få den unnagjort. Under kontrollen blir det avdekket feil som må utbedres før bilen kan bli EU-godkjent. Fristen for å få rettet opp disse er to måneder – altså 5. oktober.

– Ja, dersom du er tidlig ute, vil du oppleve at fristen for EU-godkjenning endrer seg. Bilen skal da være EU-godkjent to måneder etter at hovedkontrollen er gjennomført, sier Holm.

I tillegg vil fristen for neste EU-kontroll bli endret til to år fra hovedkontrollen. I dette tilfellet 5. august 2021.

Kontrollerte over 1.000 kjøretøy, les hva de fant

Blir avskiltet

– Jeg har forståelse for at endringer av et kjent regelverk kan være vanskelig å sette seg inn i. Men vi minner om at EU-kontrollen er viktig for at alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Det blir ofte avdekket feil på for eksempel bremser og hjuloppheng under slike kontroller. Det er til alle trafikanters beste at slike feil blir utbedret så raskt som mulig. Ikke minst for de som kjører bilen selv, sier Holm.

Dersom bilen ikke blir godkjent innen fristen, er den ikke lov å kjøre og den vil bli avskiltet i kontroll.

– Ved siden av at det kan være farlig for deg selv og andre å kjøre rundt i en bil med feil og mangler, kan den bli avskiltet under kontroll. Biler som ikke er EU-godkjent vil bli begjært avskiltet og vil da bli vinket inn når vi har kontroller langs veg med våre skiltskannere, avslutter Holm.

Les også: Skulle spare penger på EU-kontrollen – det gikk ikke etter planen

Video: Denne elbilen får over 2.000 hestekrefter!