Flere brukte biler enn før ender nå opp i innbytte hos bilforhandlere.
Flere brukte biler enn før ender nå opp i innbytte hos bilforhandlere. Foto: Frank Williksen

Færre selger bilen sin privat

Flere biler ender nå opp i innbytte etter forsøk på privatsalg.

Tradisjonelt har det vært en noe høyere andel privat salg av brukte biler her i landet, enn bruktbiler omsatt gjennom merkeforhandlere og andre bilutsalg. Dette er nå ut til å endre seg, viser tall fra Finn.no, som hele tiden føler bruktbilmarkedet på pulsen.

Omkring 90 prosent av det som omsettes av brukte biler her i landet, skjer via Finn.no. I tillegg er det aktører som vårt eget Broommarked, og nye kanaler som for eksempel Nettbil.

– Har det vært stor nedgang i andelen brukte biler som legges ut i privatmarkedet?

"Annet bilutsalg" øker

– Det er riktig at andelen privatsalg har gått ned, men ikke på noen dramatisk måte. Det har vært en nedadgående trend de siste årene, men altså uten de største utslagene. Fortsatt er den private andelen ikke veldig mye lavere enn 50 prosent, svarer Eirik M. Håstein.

Han er produktdirektør motor i Finn.no. Håstein kan fortelle at merkeforhandlernes andel av bruktbilomsetningen holdt seg ganske uforandret fra 2017 til 2019, mens andelen privatsalg har sunket med 2,5 prosentpoeng. Det siste er omtrent tilsvarende den økningen «annet bilutsalg» - rene bruktbilforhandlere – har hatt.

– Andelen privatsalg er synkende, bekrefter Eirik M. Håstein i Finn.no Foto: Finn.no
– Andelen privatsalg er synkende, bekrefter Eirik M. Håstein i Finn.no Foto: Finn.no

Flere ender opp med innbytte

– Mens andelen privatsalg i 2017 utgjorde 51,1 prosent av totalmarkedet, var dette tallet hittil i 2019 sunket til 48,6 prosent. I den samme perioden økte de rene bruktbilforhandlerne sin andel fra 23,3 til 25,9 prosent. Merkeforhandlerne sto relativt uendret – 25,6 prosent i 2017, 25,4 prosent hittil i år, forteller Håstein.

– Det er en del veldig tydelige forskjeller i dette markedet. Hos merkeforhandlere er tyngden av bruktbiler som tilbys i alder mellom 0 og 4 år. Hos gruppen «annet bilutsalg» omsettes hovedsakelig biler som er 5 – 11 år gamle, mens private mest tilbyr biler som er fra rundt 7 år gamle og eldre, sier han, og legger til at fortsatt forsøker nesten halvparten av de som skal selge bil å selge den selv først.

– Det ser i dag ut til at flere enn før av dem som prøver å selge bilen selv, likevel ender opp med å levere bilen sin i innbytte.

Derfor bør du være på vakt når du kjøper bil

Økende tendens

– Vi ser dette på biler som i utgangspunktet var tilbudt for salg privat, men som likevel samme år ender opp til salgs hos forhandler.

– Grove analyser vi har gjort gir en indikasjon på at ca. 4,8 prosent av bilene som ble annonsert privat i 2017 likevel sannsynligvis endte opp som innbytte. Det tilsvarende tallet for 2018 var 5,5 prosent, så dette ser ut til å være en økende tendens, sier Eirik M. Håstein.

– Hva kan årsaken være?

Slik endrer fordelingen av annonserte biler seg mellom private, merkeforhandlere og
Slik endrer fordelingen av annonserte biler seg mellom private, merkeforhandlere og "annet bilutsalg".

2 års reklamasjonsrett

– Det kan nok være ulike årsaker til at folk ombestemmer seg. Ofte kan det handle om at man ikke har lyktes på Finn.no, og derfor bytter inn likevel.

For mange er nok også årsaken at man ikke har nok is i magen til å vente på at man kan få den prisen man vil ha.

– To års reklamasjonsrett på bilhandel mellom private er kanskje også en hindring for enkelte?

– For noen kan nok dette bremse interessen for å prøve og selge bilen privat, men vi har ikke klare tall som eventuelt kan bekrefte dette, sier Eirik M. Håstein til Broom.

Advarer mot useriøse bilselgere

Se video: Denne bilannonsen var ikke helt heldig...