Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) krever en redegjørelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) etter at en 46-åring fikk norsk statsborgerskap mens han var terrortiltalt.

– Her er det flere spørsmål som det er grunnlag for å stille. Jeg har nå bedt UDI om en redegjørelse om denne saken, og så må UDI få mulighet til å komme med den før jeg kommenterer det videre, sier statsråden til TV 2.

Torsdag ble det kjent at 46-åringen som er dømt i samme sak som mulla Krekar, fikk innvilget statsborgerskap i Norge i 2018.

– Vi kan bekrefte at personen dette gjelder fikk innvilget statsborgerskap i 2018, utover dette kan vi ikke uttale oss mer om saken hans før vi er løst fra taushetsplikten, skrev enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI torsdag i en epost til TV 2.

Italiensk politi mener 46-åringen tilhører det samme terrornettverket som Krekar. Men i motsetning til Krekar, kan ikke 46-åringen utleveres, ettersom Norge ikke utleverer norske borgere.

Reagerer kraftig

Flere reagerer kraftig på at UDI innvilget statsborgerskapet.

– UDI må umiddelbart se på dette og trekke tilbake statsborgerskapet. Jeg kommer til å forlange et svar fra departementet. Her har det åpenbart skjedd en svikt. UDI har inntatt en passiv rolle i denne saken. Her bør de fiske opp egenerklæringsskjemaet og se om ting stemmer, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, til TV 2.

Advokat Brynjulf Risnes synes det er rart at en person som er terrortiltalt i Italia, får norsk statsborgerskap.

– Hvis det er mistanke om alvorlige straffbare handlinger, skal den type søknader stilles i bero inntil saken er avklart, sier RIsnes til TV 2.

Advokaten som er tidligere NUPI-forsker sier at det må ha skjedd en systemsvikt, siden norsk politi åpenbart har hatt denne informasjonen.

Etter vanlig praksis ville 46-åringen ikke fått norsk statsborgerskap, mener Brynjulf Risnes.

– Blir du dømt, vil du ikke få noe statsborgerskap, fordi det er nokså strenge regler med karantenetid hvis du dømmes for en straffbar handling, sier advokaten.

Ifølge nye regler fra 1. januar 2019, kan man imidlertid kalle tilbake statsborgerskap, i tilfeller hvor man blir dømt for særlig alvorlige forbrytelser, som terrorforberedelser og terrorhandlinger, sier Risnes.

– Grov svikt

Jan Bøhler (Ap), stortingsrepresentant og medlem i Stortingets justiskomité, sier at han blir veldig bekymret for om rutinene for å forhindre at terrormistenkte får opphold eller statsborgerskap i Norge, er gode nok. Han mener det nesten er ufattelig at utlendingsmyndighetene ikke har klart å fange opp at 46-åringen har vært begjært utlevert til Italia.

– Det virker som en grov svikt i forhold til hva som er instruks, regelverk og rutiner. Jeg synes ikke at man kan si «ingen kommentar» i denne saken. Her må man svare på hvorfor rutinene har sviktet. Slike saker kan være veldig urovekkende for oss som skal sikre Norge mot terror, fordi dette kan være en av flere saker, sier Bøhler til TV 2.