Den nå terrordømte 46-åringen, som mandag fikk en dom på syv og et halvt år for terrorplanlegging i Italia, fikk i fjor statsborgerskap i Norge.

Mannen er domfelt i samme sak som Krekar og fire andre. Italiensk politi mener 46-åringen tilhører det samme terrornettverket som Krekar.

Vil ikke kommentere

– Vi kan bekrefte at personen dette gjelder fikk innvilget statsborgerskap i 2018, utover dette kan vi ikke uttale oss mer om saken hans før vi er løst fra taushetsplikten, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI i en epost til TV 2.

Norge utleverer ikke norske borgere. I 2016 ba italiensk politi om at mulla Krekar og to andre borgere skulle utleveres. Den ene av dem, 46-åringen, hadde da ikke norsk statsborgerskap. I 2018 fikk han det, selv om han var tiltalt for terror i Italia.

46-åringens forsvarer, Solveig Høgtun, vil ikke kommentere saken.

– Jeg har ikke hatt befatning med statsborgerskapet, og vet ingenting om det, annet enn at han har fått statsborgerskap, sier Høgtun til TV 2.

En norskiraker bosatt i Fredrikstad ble også dømt til fengsel mandag. Han og 46-åringen, som er bosatt i Buskerud, vil i motsetning til mulla Krekar ikke kunne bli utlevert, opplyste PST tirsdag.

– De er begge norske borgere, og kan derfor ikke utleveres, sa kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til TV 2 da.

De to personene er ikke pågrepet.

46-åringen nekter straffskyld, og har varslet at han kommer til å anke dommen i Italia, skriver Nettavisen.

Sjekker terrorliste

På generelt grunnlag opplyser UDI at de vurderer saker som berører nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn i alle søknader om norsk statsborgerskap.

– Det er et konkret vilkår som alle saksbehandlere må ta stilling til før vi eventuelt innvilger, sier Leknes.

Blant annet blir det sjekket hvorvidt personer som søker om statsborgerskap står på EUs terrorliste.

– Hvis en person med norsk og et annet statsborgerskap viser framferd som er sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan personen miste det norske statsborgerskapet ved dom, sier Leknes.

Da kan vedkommende dømmes til fengselstraff på seks år eller med.

UDI opplyser at personer som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon har ikke rett til norsk statsborgerskap før det er gått en viss tid

Ifølge UDI vil søknader fra personer der det er kjent at det pågår en etterforskning i Norge eller utlandet, eller hvis personen allerede har en straff som tilsier karenstid, ikke vil bli innvilget.