Åpner for å utlevere mulla Krekar til Italia

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) åpner for at Krekar kan bli utlevert til Italia. Men både forsvarer Brynjar Meling og Advokatforeningen er skeptiske til rettsprosessen i Italia.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Like før midnatt natt til tirsdag kom bekreftelsen fra PST: Krekar hadde blitt pågrepet på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Pågripelsen kom etter at mullaen mandag ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging.

Etter pågripelsen er nå det store spørsmålet om Krekar kan utleveres til Italia. Foreløpig har det ikke kommet noen utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter.

– Kommer den begjæringen, så blir den behandlet på samme måte som alle andre, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til TV 2.

– Er det mulig at han blir utlevert til Italia?

– Det er normalt at Norge utleverer utenlandske statsborgere når andre land ønsker å straffeforfølge dem, så fremt dette er land som opptrer i tråd med menneskerettighetene, svarer Kallmyr.

NRK har fått tak i terrordommen mot Krekar. Der skal det ifølge statskanalen hete at den domfelte skal «sendes ut av landet etter at dommen er sonet».

Det spesifiseres ikke hvor han isåfall skal sendes, men ifølge hans italienske advokat kan han ikke bli sendt til Irak.

– Dommen medfører at mulla Krekar blir utvist fra Italia etter å ha sonet dommen. Han kan helt sikkert ikke sendes til Irak, som har dødsstraff. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det om noen år kan bli juridiske endringer her hva angår spørsmålet om utvisning fra Italia, skriver Krekars italienske advokat Enrica Franzini i en e-post til NRK.

Justisministeren ønsker ikke å svare på om han mener rettsprosessen i Krekar-saken har vært god, men sier på et generelt grunnlag at Italia har akseptert menneskerettigheter på lik linje med Norge, og at han mener landet har et godt rettsvesen.

– De har altså forpliktet seg til å følge de samme menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Det kan være forskjeller i straffeprosessloven, for eksempel at man kan bli dømt in absentia, men begge land er forpliktet til å følge de samme menneskerettighetene, sier han.

– Kunne aldri skjedd i Norge

Men akkurat de forskjellene i straffeprosessloven tas ikke like lett på hos Advokatforeningen.

– Dette kunne aldri skjedd i Norge. Det er en helt absolutt forutsetning i Norge at skal man gyldig dømme noen til fengsel i mange år, som i denne saken, så må den tiltalte være til stede. Er han ikke det, så kan han heller ikke gyldig straffedømmes, sier Marius Dietrichson, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Det viktigste er kanskje at retten får et helt feil materiale når man skal konkludere i saken. Man får ikke høre alle berørte parter, man får altså ikke hørt hva den tiltalte har å si, og det er altså han saken dreier seg om, sier Dietrichson videre.

Krekars forsvarer Brynjar Meling mener at hans klient gjorde det han kunne for å være til stede under rettssaken.

– Han ba om å få reisedokumenter, men ba om visse garantier. Den viktigste garantien, som det ikke var datostempling på, det var at han ønsket en garanti om at han skulle få lov å komme tilbake til Norge, sier Meling.

– Et brudd på menneskerettighetene

Meling er helt tydelig på at han mener rettergangen i Italia ikke har vært rettferdig.

– Det har ikke vært en rettsprosess som gjør det forsvarlig å utlevere ham. Det vil være et brudd på menneskerettighetene hvis den dommen legges til grunn for utlevering, sier Meling.

Forsvareren gjentar at Krekar er helt tydelig på han aldri har hatt noe med terror, IS eller Italia å gjøre.

– Dette framstår for meg som et desperat behov fra PST om å framstå som handlekraftige, og å vise at man faktisk gjør noe i saken og ikke bare velter det over på italienske myndigheter, sier han.

Justisminister Kallmyr ønsker ikke å svare på om det er viktig for regjeringen at Krekar blir utlevert til Italia.

– Vi vil behandle denne saken som alle andre utlendingssaker der det er begjært utlevering. Det er påtalemyndigheten og domstolene som skal vurdere om vilkårene for utlevering er til stede før departementet skal vurdere utlevering, sier han.

«Islam kommer til dere!»

Natt til tirsdag ble videoer som etter alt å dømme viser pågripelsen av Krekar delt blant annet på Youtube. En av videoene viser sivilkledd politi iført caps som henter Krekar ut av en leilighet mandag kveld.

– Islam kommer til dere, hører man mulla Krekar rope i det han blir ført inn i en ventende politibil.

Ifølge advokat Brynjar Meling ble mulla Krekar pågrepet der han bor i Oslo. Krekar fremstilles trolig for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag.

Tidligere onsdag sa Meling at han har pratet med sin klient etter pågripelsen.

– Mulla Krekar kommer aldri til å havne i Italia. Jeg snakket med ham i natt i sentralarresten. Han er fattet og tar dette med ro, men også også full av pågangsmot, sier Brynjar Meling til TV 2 tirsdag.

– Svært merkelig

Natt til tirsdag sa Meling til TV 2 at han så på PSTs framgangsmåte som svært underlig.

– Krekar har ingen steder å gjøre av seg, og det å hevde at det skulle være en unndragelsesfare for en mann som ikke har gjort annet enn å klore seg fast til sitt opphold i Norge ... Han har også samarbeidet med PST, norsk domstol og stilt til alle avtaler og avhør han har blitt bedt om å komme til, sa Meling.

– At de etter 17 år ikke kjenner min klient bedre enn at de tror det er unndragelsesfare, framstår som svært merkelig, sa han videre.

Han har tidligere gjort klart at de vil anke dommen fra Italia.