Vil stanse utlendinger med falsk ID med nytt lovforslag

Bruk av uriktige og flere identiteter er et kjent hjelpemiddel for å skjule kriminell aktivitet, ifølge Politiets utlendingsenhet.

I mange år har norske myndigheter slitt med å avsløre utlendinger som ved bruk av falsk identitet sikrer seg oppholdstillatelse eller asyl i Norge.Ved å bruke falsk ID har noen også klart å skaffe seg et av verdens mest ettertraktede dokumenter: Et ekte norske pass.Men utlendinger som opererer med falsk identitet går nå tøffere tider i møte, dersom regjeringen får gjennomslag for nytt lovforslag.- Skal ikke bli enkelt- Dette forslaget går ut på å få en mye bedre