I 2018 gjennomførte Nordflåten en militær ekspedisjon til Novaja Semlja.
I 2018 gjennomførte Nordflåten en militær ekspedisjon til Novaja Semlja. Foto: mil.ru

Norske eksperter kan ikke gå god for påstander om russiske atomtester i Arktis

– Russland har utført atomtester på Novaja Semlja, hevder amerikansk etterretning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Robert Ashley, sjef for den amerikanske militære etterretningstjenesten DIA, hevder at Russland trolig har brutt prøvestansavtalen ved å gjennomføre atomtester på øygruppen Novaja Semlja i Barentshavet, rundt 90 mil fra norskegrensen.

DIA-sjefen kom med uttalelsene under tenketanken Hudson Institutes arrangement om rustningskontroll i slutten av mai, ifølge The Wall Street Journal og Newsweek.

Påstandene har ikke vært omtalt i norske medier. Det var avisen The Wall Street Journal som først omtalte de amerikanske påstandene om de hemmelige atomtestene.

Ifølge transkriptet fra arrangementet ville ikke DIA-sjefen svare på om det dreide seg om såkalte hydronukleære eksperimenter, som brukes i utviklingen av nye atomvåpen.

sine nettsider støttet Pentagons etterretningsorganisasjon opp om påstandene, ifølge Washington Post.

– Amerikanske myndigheter, inkludert etterretningsmiljøet, mener at Russland har gjennomført atomtester med kjernefysisk sprengning, skrev den amerikanske militære etterretningstjenesten uten å angi størrelsen på sprengkraften.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har svart med å beskrive dette som grunnløse anklager, og et nytt forsøk på å sverte Russland.

Ikke kjent for E-tjenesten

Ingen ytterligere opplysninger om disse angivelige testene er gitt, heller ikke hvordan USA fikk vite om dem.

I Norge er det ingen som kan bekrefte de amerikanske påstandene.

– Etterretningstjenesten er ikke kjent med at det har vært kjernefysiske prøvesprengninger på Novaja Semlja, opplyser kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten til TV 2.

Det meste av øygruppen der det under den kalde krigen ble gjennomført et stort antall atomprøvesprengninger, er i dag et avsperret militært område.

TSAR-BOMBEN: Da verdens kraftigste atombombe ble detonert over Novaja Semlja i 1961, kunne man se eksplosjonen i Vardø.
TSAR-BOMBEN: Da verdens kraftigste atombombe ble detonert over Novaja Semlja i 1961, kunne man se eksplosjonen i Vardø. Foto: Wikimedia Commons

Mellom 1955 og 1962 ble 79 atom- og hydrogenbomber detonert i atmosfæren over Novaja Semlja, og mellom 1963 og 1990 ble ytterligere 35 stridshoder testet i underjordiske tunneler.

– Tviler

– Jeg tviler på de amerikanske opplysningene. Slike påstander har kommet med jevne mellomrom siden Sovjetunionen gjennomførte sine to siste prøvesprengninger på Novaja Semlja den 24. oktober 1990, sier redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer til TV 2.

Russlandseksperten sier at det er velkjent at Russland opprettholder en kapasitet på det nordlige prøvesprengningsfeltet på Novaja Semlja, blant annet med tunneler hvor det er klargjort for prøvesprengninger i tilfelle USA bryter prøvesprengningsavtalen.

– USA har tilsvarende klargjort for tester ved prøvesprengningsfeltet i Nevada, forklarer redaktøren.

Thomas Nilsen sier at Russland også har gjennomført en rekke såkalte subkritiske prøvesprengninger på Novaja Semlja. I 2000 bekreftet en talsmann for det russiske atomenergiministeriet før første gang at det ble benyttet rundt 100 gram plutonium for hver test, ifølge Bellona.

Underjordiske tester

En isbjørn vandrer på øya Novaja Semlja.
En isbjørn vandrer på øya Novaja Semlja. Foto: AFP/NTB scanpix

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) resulterer et vellykket eksperiment i en liten kjernefysisk eksplosjon i størrelsesorden fra noen kilogram til flere tonn TNT.

– Her kan en for eksempel teste faktiske stridshoder der alt er intakt bortsett fra én parameter som fører til en kraftig reduksjon i sprengkraft.

– Slike eksperimenter er opplagt svært nyttige både til å studere sikkerhet og pålitelighet av eksisterende kjernevåpen og til å utvikle ny kjernevåpenteknologi. Av sikkerhetsgrunner (faren for for stor sprengkraft) må hydronukleære eksperimenter finne sted under jorda.

– Små underjordiske eksplosjoner er praktisk talt umulige å verifisere dersom en ikke har observatører tilstede, heter det i et FFI-notat om subkritiske tester.

– Dette er tester hvor små fragmenter uran eller plutonium detoneres med konvensjonelt sprengstoff, men uten at det blir kritikalitet, altså ingen reell prøvesprengning, men hvor resten datasimuleres. Slik testing gjør også USA, sier Nilsen.

Russland har etablert luftvarslingsradar og strategisk luftvern på Novaja Semlja.
Russland har etablert luftvarslingsradar og strategisk luftvern på Novaja Semlja. Foto: mil.ru

Redaktøren og russlandseksperten påpeker at det er svært vanskelig for Russland å skjule en reell prøvesprengning på Novaja Semlja. Disse ville blitt oppdaget blant annet ved jordskjelvstasjonene i Karasjok og på Kjeller, sier han.

– Jeg tror ikke Russland har noen interesse av å bryte prøvesprengningsavtalen. Verken tekniske behov eller politiske, sier Thomas Nilsen til TV 2.

Ikke observert av NORSAR

Hos forskningsinstituttet NORSAR på Kjeller, som overvåker den kjernefysiske prøvestansavtalen, finner man heller ikke belegg for den amerikanske påstanden.

– NORSAR kan måle rystelser i jorden på Novaja Semlja med styrke 2 – 2,5. Det tilsvarer en sprengkraft på cirka 5 tonn. Vi har ikke observert slike rystelser i området og mener dermed at det ikke er grunnlag for den amerikanske påstanden basert på Prøvestansavtalen og den norske seismologiske lyttekapasiteten, sier direktør Anne Lycke til TV 2.

På spørsmål om hvor «små» kjernevåpen som testes kan være for at NORSARs stasjoner ikke vil være i stand til å fange opp dette, svarer Lycke:

– En prøvesprenging må være mindre enn fem tonn eller foretatt inne i et kjempestort hulrom – da får man ikke kobling til fjellet slik at rystelsene skjules en del (decoupling). Begge alternativ er lite sannsynlig. Ifølge FFI må en atomsprengning ha en minimum størrelse før den kan kalles et våpen – denne er mest sannsynlig større enn fem tonn effekt. Utgravninger av enorme masser fremkommer på satellittbilder slik det er dokumentert i Nord-Korea og ville blitt bemerket også på Novaja Semlja, sier NORSAR-direktøren.

Opplysninger om prøvesprengninger kan også stamme fra infralyd, radionukleide registreringer, satellitter og etterretning, forklarer hun.

– Infralydmålingene våre i Finnmark har ikke fanget opp noe unormalt, men her må det legges til at dette ikke er den beste teknologien – det er det seismologien som er. Det er ingenting på de radionukleide registeringene på Svalbard som gir grunnlag for bekymring, sier NORSAR-direktøren til TV 2.