Det melder Fotballforbundet på sine sider onsdag.

Straffen kommer som følge av at Melgalvis plantet et LSK-flagg på Vålerenga kultur- og idrettspark etter kampen i mai.

Norges Fotballforbunds doms- og sanksjonsutvalg har kommet frem til at Lillestrøm-spilleren får en bot på 7.500 kroner etter stuntet.

Boten er økt fra 4000, som var den første summen påtalenemnda i NFF mente Melgalvis skulle betale.

Les også: Vålerenga ydmyket på hjemmebane av erkerivalen.

«Videre vises det i anmeldelsen til tidligere saker hvor spillere har blitt sanksjonert for å ha vist fingeren til publikum. I likhet med påtalenemnda, anser Utvalget den påtalte handling – planting av LSK-flagg på hjemmebanen til VIF – å være av en mer alvorlig karakter enn å vise fingeren til publikum. Dette på grunn av de sikkerhetsmessige utfordringer planting av klubbflagg på bortebane kan medføre, hvilket angjeldende sak er et tydelig eksempel på.», skriver NFF i sin begrunnelse av dommen.

Kanari-fansen har tidligere uttalt at de skal betale boten, opplyser Romerikes Blad.