US Marines vil trene med kampflyet F-35B i Troms

– Dette er en naturlig fortsettelse av treningen med USMC-fly, i dette tilfellet F-35B, opplyser USAs ambassade til TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Planavdelingen i Forsvarsstaben ser på bruk av kampflyet F-35B for US Marines på Bardufoss flystasjon i Troms, ifølge offentlige journaler.

Et gradert dokument om saken ble sendt til Forsvarsdepartementet i juni. Forsvaret og Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere innholdet i dette dokumentet.

– Vi kommenterer ikke gradert informasjon, sier oberst og pressetalsmann Sven Halvorsen til TV 2.

Forsker og hovedlærer i sjømakt Ståle Ulriksen sier at han ikke var kjent med opplysningene, da TV 2 ba om en kommentar.

– Men det er et faktum at disse flyene er en integrert del i US Marines sine avdelinger. Og jeg er enig i at det er naturlig å tilrettelegge for F-35 når USMC skifter ut Harriers og F-18 med disse, sier forskeren ved Sjøkrigsskolen.

Kan lande vertikalt

F-35B kan lande vertikalt, og således brukes på hangarskip eller amfibiekrigsskip.

Ifølge Store norske leksikon var det første F-35B på vingene i juni 2008, og ble operativt i det amerikanske marinekorpset i 2015.

– På generelt grunnlag kan vi si at det amerikanske marinekorpset ved flere anledninger tidligere har gjennomført trening under vinterforhold i Norge med sine Harrier jagerfly. Når marinekorpset nå bytter til nye jagerfly av typen F-35B, er det naturlig at Forsvaret vurderer hvordan vi eventuelt kan tilrettelegge for en videreføring av denne type trening i fremtiden, sier forsvarsstabens pressetalsmann Sven Halvorsen.

Seniorrådgiver Marita Hundershagen opplyser til TV 2 at Forsvarsdepartementet stiller seg bak vurderingene som Forsvaret har gjort.

I 2018 utvidet regjeringen ordningen med US Marines, og den amerikanske militære tilstedeværelsen ble økt på Setermoen i Troms, rundt tre mil unna Bardufoss flystasjon.

I mars presenterte Forsvaret bilder fra den første skarpskytingen med luft-til-luft-missilet AIM120 AMRAAM fra et F-35 fly i Norge.
I mars presenterte Forsvaret bilder fra den første skarpskytingen med luft-til-luft-missilet AIM120 AMRAAM fra et F-35 fly i Norge. Foto: Helge Hopen/Forsvaret

– Fortsettelsen og utvidelsen av rotasjonsordningen vil gi svært gode muligheter for mer samtrening mellom norske og allierte styrker i Norge, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Naturlig fortsettelse

Den amerikanske ambassaden sier dette om at det arbeides med å legge til rette for et bytte til F-35B til trening under vinterforhold:

– Dette er en naturlig fortsettelse av treningen med USMC-fly, i dette tilfellet F-35B, skriver USAs ambassade i en epost til TV 2.

I retningslinjene for utenlandsk militær aktivitet i Norge, heter det at regelen for allierte flyvninger er at alle utenlandsk militært registrerte fly øst av 24. lengdegrad, i praksis Finnmark, skal godkjennes av Forsvarsdepartementet, ifølge regjeringen.

Trening med amerikanske F-35B fly i Troms krever dermed ikke godkjenning ifølge det som tidligere ble omtalt som «selvpålagte restriksjoner».

De norske F-35 kampflyene skal ha initiell operativ evne (IOC) i løpet av 2019, og være fullt operative med QRA-beredskap fra Evenes flystasjon i Nordland, rundt tolv mil sørvest for Bardufoss, i januar 2022.

I mai opplyste regjeringen at Andøya og Bodø skal ha en beredskapsrolle i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkninger i krise og krig. Ifølge regjeringen er det «identifisert et økende behov for og evne i NATO og hos nære allierte til å prioritere nærvær og forsterkning av Norge».

Ifølge nettstedet aldrimer.no slo et amerikansk forsvarsnotat fast i 2018 at det er behov for mer tilstedeværelse av amerikanske kampfly og patruljefly i Norge i fredstid. Andøya og Bardufoss ble nevnt som to mulige lokasjoner for trenings- og rotasjonsbaserte styrker med kampfly og maritime overvåkingsfly.