Detaljene som felte Ludvigsen

BEVIS: Chatteloggen med en lettere psykisk utviklingshemmet mann og detaljer fra et påstått åsted var sentrale beviser i saken mot Svein Ludvigsen.
BEVIS: Chatteloggen med en lettere psykisk utviklingshemmet mann og detaljer fra et påstått åsted var sentrale beviser i saken mot Svein Ludvigsen. Foto: Politiet
TROMSØ (TV 2): Et gjenskapt bilde, en chattelogg og en detalj under en trapp er blant bevisene som bidro til at Svein Ludvigsen (72) ble dømt for å ha utnyttet stillingen sin til å begå overgrep.

Svein Ludvigsen ble overrasket og skuffet da forsvarer Kai Vaag ringte ham og orienterte om dommen som falt i Nord-Troms tingrett torsdag.

Den tidligere fylkesmannen er funnet skyldig og dømmes til fengsel i fem år for å ha misbrukt makten sin til å utnytte tre asylsøkere seksuelt.

Retten tror på de tre fornærmede mennene. Om Ludvigsen mener de at det er «gode grunner til å sette spørsmålstegn ved hans troverdighet».

Men det er ikke bare troverdighet som har spilt en rolle for retten. Det er trukket frem enkeltbeviser som samlet sett bidro til at 73-åringen ble domfelt.

KONGENS MANN: Som fylkesmann var Svein Ludvigsen kongen og regjeringens representant i Troms. Nå er han dømt til fem års fengsel.
KONGENS MANN: Som fylkesmann var Svein Ludvigsen kongen og regjeringens representant i Troms. Nå er han dømt til fem års fengsel. Foto: NTB Scanpix

Bildet som ikke forsvant

Den hovedfornærmede mannen, en 25-åring, ble ifølge dommen utsatt for seksuelle overgrep i en periode på seks år. I dommen trekkes det frem at han har gitt en konsistent, detaljert og sammenhengende forklaring overfor både hjelpeapparatet, politiet og retten.

Høsten 2017 hadde 25-åringen tanker om å ta livet av Svein Ludvigsen, forklarte han i retten. Årsaken var at han ikke så noen vei ut av den seksuelle relasjonen med 73-åringen.

Han endte med å ta et bilde mens Ludvigsen satt på kne og utførte oralsex på ham. Ludvigsen krevde at bildet ble slettet, noe han også gjorde. 25-åringen fant imidlertid bildet i en mappe for slettede filer på telefonen sin.

SAMMEN I OSLO: Dette bildet er tatt mot slutten av november i 2017. Samme kveld tok fornærmede et bilde av Svein Ludvigsen mens han utførte oralsex. (Foto: Politiet)
SAMMEN I OSLO: Dette bildet er tatt mot slutten av november i 2017. Samme kveld tok fornærmede et bilde av Svein Ludvigsen mens han utførte oralsex. (Foto: Politiet)

Bildet ble viktig dokumentasjon da han via en utekontakt i en kommune varslet politiet om overgrepene.

Konfrontert med bildet i avhør, nektet Ludvigsen for å ha hatt sex med 25-åringen, men i retten erkjente han at de hadde sex ved tre anledninger og at dette skjedde etter at han gikk av som fylkesmann i 2014.

Den skjulte nøkkelen

Dermed ble det opp til påtalemyndigheten å bevise at overgrepene pågikk over en lengre periode. Retten har funnet det bevist at Ludvigsen og 25-åringen ved flere anledninger hadde sex på fylkeshuset i Tromsø.

FYLKESHUSET: Her hadde Svein Ludvigsen sin arbeidsplass. Nord-Troms tingrett har funnet det bevist at han flere ganger hadde seksuell omgang med en av de fornærmede her. (Foto: Google Maps)
FYLKESHUSET: Her hadde Svein Ludvigsen sin arbeidsplass. Nord-Troms tingrett har funnet det bevist at han flere ganger hadde seksuell omgang med en av de fornærmede her. (Foto: Google Maps)

De mener også det er bevist at det første overgrepet skjedde da asylsøkeren var 17 år gammel og ble tatt med hjem og til Ludvigsen hytte.

På hytta er det ikke innlagt vann, og dermed måtte man enten reise hjem eller til Skogbrukets hus i Andselv for å dusje. Ludvigsen har tidligere bekreftet at han hadde med seg asylsøkeren dit, men nektet for at de gjorde annet enn å hente vann og slipe økser.

I avhør ga imidlertid 25-åringen detaljerte opplysninger om hvordan dette dusj-stedet så ut, men han husket ikke hvor det lå. Kripos tok han derfor med seg på en rekonstruksjon.

Da de kom til Skogbrukets hus, kjente han seg igjen. Fornærmede pekte blant annet ut en nøkkel som var skjult under en trapp og han kjente igjen fargen på dusjforhenget der overgrepene skjedde.

KJENTE SEG IGJEN: I denne dusjen skjedde flere overgrep, mener retten. Fornærmede kjente blant annet igjen dusjforhenget under en rekonstruksjon her.
KJENTE SEG IGJEN: I denne dusjen skjedde flere overgrep, mener retten. Fornærmede kjente blant annet igjen dusjforhenget under en rekonstruksjon her. Foto: Kripos

«Fornærmedes beskrivelse av stedets beskaffenhet – herunder beskrivelse av dusjen hvor de hadde sex – hvor nøkkelen var plassert m.v., stemmer meget godt med hans forklaring til politiet», heter det i dommen.

Svein Ludvigsen må betale 448.000 kroner i erstatning til mannen.

Chattet over flere år

Den andre fornærmede, en lettere psykisk utviklingshemmet mann i 20-årene, forklarte i retten at han ved en anledning hadde seksuell omgang med Ludvigsen på et hotellrom i 2014.

Ludvigsen har på sin side sagt at han ikke kjenner fornærmede, men retten mener at den forklaringen «fremstår påfallende». Over flere år hadde de sporadisk dialog på chattetjenesten Messenger. I dommen er det viet mye plass til å gjennomgå dialogen mellom dem.

CHATTET: Her er et utdrag av chatteloggen mellom Ludvigsen og den lettere psykisk utviklingshemmede mannen. (Grafikk: Jonas Pedersen / TV 2)
CHATTET: Her er et utdrag av chatteloggen mellom Ludvigsen og den lettere psykisk utviklingshemmede mannen. (Grafikk: Jonas Pedersen / TV 2)

I mai i 2014 snakket de sammen. Da spurte 26-åringen om Ludvigsen kunne hjelpe ham med penger. Den daværende fylkesmannen svarte at mannen kunne få en burger når han kom til Oslo noen uker senere, før han la til:

«Spørs hva jeg får igjen, forresten».

I samme tidsrom skjedde overgrepet. I dommen står det:

«Det er vanskelig å se noen holdepunkter for at fornærmede har diktet opp et slikt møte som også tiltalte tydeligvis var interessert i. Retten finner det også usannsynlig at fornærmede skulle gi en falsk forklaring til politiet om seksuell omgang med tiltalte. Etter det opplyste er fornærmede oppdratt i et muslimsk og tradisjonelt familiehierarki, og retten finner det ikke tvilsomt at det måtte være en betydelig belastning for fornærmede å komme med slik opplysninger».

Mannen er tilkjent 120.000 i oppreisningserstatning.

Møttes på kontoret

Den tredje fornærmede, en mann i 30-årene, skal ha truffet Ludvigsen da han vasket kontoret hans på fylkeshuset.

Ludvigsen lovet mannen, som ikke har permanent opphold i Norge, å hjelpe han med å skaffe bolig og en bedre betalt jobb i landet.

Ved to anledninger skal Ludvigsen og mannen hatt sex i den daværende fylkesmannens bil, mens ved en anledning skjedde det på Amalie Hotel i Tromsø. Ludvigsen mener at den fornærmede mannen lyver, men retten skriver følgende:

ÅSTED: Retten mener at Ludvigsen og den fornærmede mannen i 30-årene hadde sex på et rom på Amalie hotel i Tromsø i 2014. (Foto: Eric Steinberg / TV 2)
ÅSTED: Retten mener at Ludvigsen og den fornærmede mannen i 30-årene hadde sex på et rom på Amalie hotel i Tromsø i 2014. (Foto: Eric Steinberg / TV 2)

«Forklaringene har vært konsistent uten avvik som gir mistanke om en falsk historie. Den stemmer med steder og tidspunkter som kan underbygges av øvrige beviser, herunder tiltaltes forklaring, og det er vanskelig å se at fornærmede skulle ha forklart seg gjennomgående sannferdig, men legge til hendelser med seksuell omgang av den karakter han omtaler».

Offeret er tilkjent erstatning på 150.000 kroner.

Venter ny runde

Aktor i saken, statsadvokat Tor Børge Nordmo, konstaterer at retten la stor vekt på troverdigheten til de tre fornærmede. Han er tilfreds med dommen og varsler at påtalemyndigheten ikke vil anke selv om Ludvigsen fikk seks måneder kortere straff enn hva han ba om i sin prosedyre.

– Vi er godt fornøyd med resultatet. Jeg opplever at retten har gjort en grundig vurdering av bevisene, sier Nordmo til TV 2.

PARTENE: Aktor Tor Børge Nordmo og forsvarer Kai Vaag.
PARTENE: Aktor Tor Børge Nordmo og forsvarer Kai Vaag. Foto: NTB Scanpix

Svein Ludvigsens forsvarer, Kai Vaag, opplyser til TV 2 at de vil anke saken videre til lagmannsretten. De mener at tingretten har vurdert bevisene galt og benyttet feil lovanvendelse.

– Hva gjør Ludvigsen nå?

– Han har familie og venner som slår ring rundt ham. Han er ikke alene, og det gjør at han står på beina, sier Vaag.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook