Syvbarnsmor dømt til 21 års forvaring

KRISTIANSAND (TV 2): Agder lagmannsrett avsa onsdag dom i saken mot syvbarnsmoren fra Kristiansand som er tiltalt for to drap. Saken ankes til Høyesterett.

44-åringen ble dømt til 21 års forvaring i Kristiansand tingrett i februar, men anket dommen.Agder lagmannsrett opprettholder dommen fra tingretten og dømmer Elisabeth Terese Aaslie til 21 års forvaring med en minstetid på ti år.Dommen er enstemmig.Ny ankeTiltalte og hennes forsvarer Olav Sylte vil anke saken inn for Høyesterett med begrunnelsen at det har skjedd en saksbehandlingsfeil. Dermed er domme

Mer innhold fra TV 2