– Riksadvokaten har bedt Økokrim om å nedsette et forprosjekt for å undersøke om dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» viser straffbare handlinger, og om det på bakgrunn av undersøkelsene er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, sier Hans Tore Høviskeland som leder miljøkrimavdelingen i Økokrim, til NRK.

Høviskeland sier Økokrim håper å kunne konkludere i forprosjektet innen slutten av august.

I dokumentaren ble det benyttet skjulte videoopptak og på den måten ble det avdekket vold mot griser og alvorlige brudd på dyrevelferdsregler. Til sammen 13 gårder og fem slakterier ble besøkt imellom 2013 og 2016.

(©NTB)