Høyre sliter på TV 2s ferske meningsmåling. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Høyre sliter på TV 2s ferske meningsmåling. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

TV 2-PROGONSE:

Få storkommuner med blått flertall

Bompengemotstandere på vippen i mange storbyer, viser TV 2-prognose.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med Høyre under 20 prosent og svake tall for Fremskrittspartiet kan makten glippe for de borgerlige partiene i flere av de store kommunene.

Her er TV 2s prognose for de største kommunene, laget på grunnlag av de nasjonale tallene fra Kantar TNS i juli.

Rødt i Oslo

I hovedstaden ligger det an til fortsatt rødt flertall. Raymond Johansen (Ap) kan fortsette som byrådsleder, men sammen med støttepartiet Rødt er byrådspartiene SV og De Grønne nå større enn Arbeiderpartiet.

I Trondheim er sittende ordfører Rita Ottervik (Ap) i klar ledelse på utfordrer Ingrid Skjøtskift fra Høyre.

Bompartier på vippen

I Bergen viser TV 2s prognose at byrådet med Arbeiderpartiet, KrF og Venstre mister flertallet. Men sammen med Rødt, SV og De Grønne vil byrådspartiene ha flertall. Som blokk er regjeringspartiene større enn byrådsblokken.

Legger vi de rikspolitiske blokkene til grunn, havner Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) på vippen i Bergen.

Det samme er tilfellet i Stavanger. Her har ingen av de rikspolitiske blokkene flertall, og FNB havner på vippen i bystyret.

I 2015 samarbeidet Høyre med Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet, FNB og Pensjonistpartiet. Samlet har partiene klart flertall på TV 2s prognose.

Også i nabobyen Sandnes havner FNB på vippen mellom de tradisjonelle rikspolitiske blokkene. I Sandnes samarbeidet Ap, Frp, Sp og SV for fire år siden. Fortsetter samarbeidet viser prognosen flertall.

De store i Viken

I Halden viser prognosen flertall for en rød blokk med Ap, Senterpartiet, SV, Rødt og De Grønne, men også flertall for Høyre, Senterpartiet, Venstre og Frp som samarbeidet etter valget i 2015. Frp har senere brutt samarbeidet.

I nye Moss, som er slått sammen med Rygge, ligger det an til rødt flertall. Det samme er tilfellet i Sarpsborg og Fredrikstad.

I nye Drammen, som er slått sammen med Svelvik og Nedre Eiker ligger den lokale bomlisten an til å komme på vippen mellom de nasjonale blokkene i bystyret.

I Kongsberg er det klart flertall for venstresiden. Her samarbeidet Sp med Frp, MDG, KrF, Rødt og Kongsberglista ved valget for fire år siden.

I Indre Østfold som består av de fem tidligere kommunene Askim, Hobøl, Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg ligger det an til rødt flertall.

I Nordre Follo som består av tidligere Oppegård og Ski ligger det an til knapt flertall for venstresiden.

I Bærum et klart flertall for de borgerlige partiene på TV 2s prognose. For fire år siden samarbeidet Høyre med Frp og KrF i Bærum. I nye Asker, som er slått sammen med Hurum og Røyken, er det også blått flertall.

I Lørenskog er svært knapt flertall for venstresiden. I 2015 samarbeidet Ap, SV, Venstre, MDG og Lørenskog i våre hjerter. Den lokale listen stiller ikke og partiene som samarbeidet sist ligger ikke lenger an til flertall.

I nye Lillestrøm som består av Skedsmo, Fet og Sørum er det klart rødt flertall. I Skedsmo som er den største har også Venstre og KrF samarbeidet med venstresiden.

I Nittedal ligger det an til flertall for venstresiden. Her samarbeidet Ap, SV og Sp etter valget i 2015.

I Ullensaker ligger det an til flertall for maktskifte. Her samarbeidet de fire regjeringspartiene etter valget fire fire år siden.

I Eidsvoll ligger partiene på venstresiden an til å beholde flertallet etter valget.

I Lier viser TV 2s prognose knappest mulig flertall for venstresiden. Etter forrige valg samarbeidet Høyre, Frp, KrF, Sp og Venstre. De har fortsatt flertall.

De store i Innlandet

I Hamar ligger By- og bygdelista på vippen mellom de rikspolitiske blokkene. For fire år siden samarbeidet de med H, V, Sp og MDG. Dersom samarbeidet fortsetter ligger de an til å beholde flertallet.

I Lillehammer ligger det an til klart flertall for partiene på venstresiden. For fire år siden samarbeidet Ap med V og SV. De har ikke lenger flertall.

I Gjøvik er det et klart flertall for den rikspolitiske venstresiden. Etter forrige valg samarbeidet Ap, SV, MDG og Rødt, de ligger ikke lenger an til flertall. Dermed er det ny spenning i Mjøsbyen, hvor Ap med unntak av krigsårene har hatt ordføreren siden 1923. Her er Senterpartiet jokeren.

I Ringsaker er det klart flertall for venstresiden. Her samarbeidet Ap, SV, KrF og MDG etter forrige valg. De ligger fortsatt an til flertall.

Vestfold og Telemark

I Horten ligger det an til rødt flertall. Her samarbeidet Ap med SV, Venstre, Rødt og MDG for fire år siden, dersom samarbeidet fortsetter ligger de an til flertall.

I Holmestrand ligger det an til knappest mulig flertall for venstresiden, mens det i Tønsberg ligger an til et klarere flertall for partiene på venstresiden med Senterpartiet på vippen. Ved forrige valg samarbeidet Høyre med Frp, KrF og MDG, de ligger fortsatt an til flertall.

I Sandefjord ligger det an til fortsatt blått flertall , mens Larvik ligger an til rødt. Her samarbeidet Ap med Sp, MDG, SV og Venstre etter forrige valg.

I Porsgrunn ligger det an til rødt flertall. Her samarbeidet Ap med KrF, MDG og Sp etter forrige valg. De vil ikke lenger ha flertall,

I Skien ligger det også an til rødt flertall Her samarbeidet Ap med KrF, SV, venstre, Sp og MDG etter forrige valg. De beholder flertallet.

I Færder, som består av Nøtterøy og Tjøme, ligger det an til borgerlig flertall.

Agder

I Arendal ligger det an til flertall for venstresiden. I 2015 samarbeidet Ap, KrF, SV, Senterpartiet og Venstre som også har flertall på TV 2s prognose.

I Kristiansand, som er slått sammen med Søgne og Sogndalen ligger ingen av de rikspolitiske blokkene an til flertall. Både Demokratene og den lokale Tverrpolitisk folkeliste for hele Kristiansand ligger an til å komme inn i bystyret.

Rogaland

I Stavanger og Sandnes som er nevnt øverst i artikkelen havner FNB på vippen mellom de rikspolitiske blokkene.

I Haugesund ligger det an til flertall for den rikspolitiske venstresiden. I 2015 samarbeidet AP med KrF, V, Sp, MDG, SV og PP, som sammen har flertall.

I Sola er et klart flertall for de borgerlige partiene. Her samarbeidet Høyre, Venstre og KrF etter forrige valg. De har ikke lenger flertall uten Frp.

I Karmøy ligger det an til borgerlig flertall, men for fire år siden samarbeidet Ap, KrF, Sp, V og SV. De ligger fortsatt an til flertall.

Vestland

I Bergen, som er nevnt øverst i artikkelen, ligger det an til at FNB havner på vippen.

I Øygarden, som består av Sund, Fjell og Øygarden, ligger FNB an til å komme på vippen mellom de rikspolitiske blokkene.

I Askøy ligger FNB an til å havne på vippen mellom de rikspoltiske blokkene. Her samarbeidet Ap, Askøylisten, SV, Rødt og MDG for fire år siden. De ligger ikke an til flertall.

I Bjørnafjord, som består av Os og Fusa, ligger det an til borgerlig flertall. Det betyr at Terje Søviknes ser ut til å kunne fortsette som ordfører.

I Alver, som består av Meland, Radøy og Lindås, ligger FNB an til å havne på vippen mellom de rikspolitiske blokkene.

Møre og Romsdal

I Kristiansund ligger det an til klart flertall for venstresiden, med Senterpartiet som største parti. Fire fire år siden samarbeidet Ap, Høyre, Venstre, KrF, MDG og SV, de har ikke lenger flertall.

I nye Molde, som består av Midsund og Nesset, ligger det an til borgerlig flertall.

I nye Ålesund, som også består av Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog, ligger det an til stor spenning om hvem som skal styre. Ingen av de rikspolitiske blokkene ligger an til flertall og Ålesundslista ligger an til vippepossisjon i bystyret.

Trøndelag

I nye Trondheim som er nevnt øverst i artikkelen, slås sammen med Klæbu, er det klart flertall for venstresiden.

I Steinkjer, som slås sammen med Verran, er det klart flertall for den rikspolitiske venstresiden, men her er Senterpartiet klart størst og har i dag ordføreren i et samarbeid med borgerlige partier.

I Stjørdal er det flertall for den rikspolitiske venstresiden, men Senterpartiet har ordføreren i samarbeid med de borgerlige. De har fortsatt flertall.

Nord-Norge

I Bodø ligger det an til klart flertall for venstresiden.

Om prognosen

TV 2s prognose for kommunevalget er laget på grunnlag av den nasjonale kommunevalgmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i juli. Målingen er tatt opp 24. - 28. juni.

Prognosen bygger på fordelingen mellom partiene ved valget for fire år side, justert for hvilke lister som stiller i kommunene i år. I tillegg er lokale forhold tatt med i beregningene. Prognosemodellen blir løpende justert frem mot valget.

I Tromsø er det også klart flertall for venstresiden.

I Harstad er det også flart flertall for venstresiden.