Mener distriktene taper ladekampen

Virke KBS frykter det ikke vil lønne seg å bygge ut ladetilbud i distriktene.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke kommer med konkrete tiltak som gjør det tilstrekkelig forretningsmessig interessant å investere i infrastrukturen som er nødvendig for å møte stadig voksende etterspørsel etter el-ladetilbud langs vei, sier Iman Winkelman, leder i Virkes bransjeforening for bensinstasjonsnæringen.

Mandag presenterte regjeringen to handlingsplaner for å kutte utslipp i transportsektoren. Den ene planen handler om infrastruktur for alternative drivstoff, mens den andre handler om hvordan kollektivtrafikken skal bli grønnere.

Trøblete tariff

Virke KBS hilser planene velkommen, men etterlyser konkrete endringer som gjør det billigere å bygge ladetilbud langs vei og lønnsomt å drive disse.

Staten kan gi støtte til utbygging av ladestasjoner i distriktene, men selve driften av disse kan bli ulønnsom fordi de faste kostnadene blir for høye.

Den såkalte effekttariffen er en fastpris på strøm uansett forbruk. Det rammer ladestasjoner med få kunder å fordele denne faste utgiften på. En ladestasjon med to kunder om dagen må betale samme tariff som en stasjon med 200 kunder.

Samtidig lener staten seg tung på at private aktører skal bygge ut tilbudet ut fra kommersielle interesser. Men om driften er ulønnsom, vil ingen bygge ut ladetilbudet. Dette kan hindre at elbiler blir attraktive i områder hvor det i dag er liten utbredelse av elbiler, mener Virke KBS.

Etterlyser tiltak

– Det er viktig å ha gode midler til investering, og så må det være gode rammevilkår for å drifte disse ladetilbudene også. Der er det fortsatt en jobb å gjøre. Vi har et effektsystem på strøm som gjør det forholdsvis kostbart å ha ladetilbud på mange steder. De høye kostnadene på grunn av effekttariffen står i veien for lønnsomheten i distriktene, poengterer Winkelman.

Virke KBS mener noe må gjøres med effekttariffen for å få fart i utbygging av ladestasjoner i distriktene.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier til TV 2 at diskusjonen om effekttariff er en egen prosess som nå ligger hos NVE.

– Jeg er vel kjent med problemstillingen, og dette vil være en del av det som er regjeringens diskusjon, sier miljøministeren.