SKATT TIL GODE: Dersom du kommer til å ha skattepenger til gode fra 2019, vil du sannsynligvis få dem tidligere enn før.
SKATT TIL GODE: Dersom du kommer til å ha skattepenger til gode fra 2019, vil du sannsynligvis få dem tidligere enn før. Foto: TV 2

Gode nyheter for neste års skattepenger

På grunn av Skatteetatens nye system, kan du forvente å motta skattepengene mye tidligere i 2020.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I år utbetales i underkant av 30 milliarder kroner til nesten tre millioner nordmenn som hadde skatt til gode fra 2018. Rundt to av ti nordmenn må betale restskatt.

Fristen for å levere inn skattemeldingen for fjoråret var for de fleste 30. april.

Flesteparten mottok skattepengene de hadde til gode på torsdag 20. juni, mens noen må vente til høsten.

De som ikke får oppgjøret før i høst, er skattytere som leverer skattemeldingen på papir, er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende.

Utbetaling knyttes til innlevering

Neste år vil skattepengene etter all sannsynlighet komme mye tidligere enn de har pleid.

– Planen er at man vil få det endelige skatteoppgjøret i løpet av kort tid etter man har levert skattemeldingen. Innen kort tid får du vite hvor mye penger du eventuelt skylder i restskatt eller har til gode, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Istedenfor at alle får utbetalt pengene de har til gode på likt i juni, slik ordningen er i dag, blir utbetalingen knyttet opp mot når du leverer.

– Planen er at pengene skal komme kort tid etter du har levert skattemeldingen, og maks et par uker etter.

Tradisjonelt har skattemeldingen blitt sendt ut i begynnelsen av april. Nå vil mange trolig få den tidligere.

– Per nå er det for tidlig å si noe om når skattemeldingene sendes ut, men sannsynligvis vil de ble sendt ut puljevis over flere dager, sier Gjengedal.

Nytt design

Årsaken til at systemet forandres er lovendringene som kom med den nye skatteforvaltningsloven i 2017. Der legges det opp til at skatteoppgjør skal sendes snarest etter at skatteberegning er foretatt.

Allerede i år ble en ny variant av skattemeldingen sendt ut til 400 nordmenn, som et prøveprosjekt. Denne nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik man er vant til, men den har fått et nytt utseende.

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer, som grupperes etter hva som hører naturlig sammen. Et eksempel er temaet «Bank og lån».

– Hva slags erfaringer gjorde de som mottok ny skattemelding?

Tilbakemeldingene er positive og tre av fire mener den nye løsningen er enklere å bruke. Piloten som nå er gjennomført har innfridd våre forventinger og viser at vi er på rett vei. Nå tar vi med oss erfaringene fra piloten i det videre arbeidet med ny løsning, sier Gjengedal.