Til dette berget av kunstgress er flere norske baner blitt sendt

I flere år har hundrevis av tonn med kunstgressbaner blitt lagret i en nederlandsk landsby. Lokale myndigheter forsøker å bli kvitt berget, og norske miljømyndigheter fraskriver seg ansvar.

I utkanten av den nederlandske landsbyen Dongen, ligger hundrevis av ruller med kunstgress stablet oppå hverandre. De er dekket av en svart presenning – slik at de ikke skal være til sjenanse for de næringsdrivende i nabolaget.

Men hva som ligger under presenningen, er langt fra en hemmelighet. I flere år har lokalbefolkningen sett berget av kunstgress bli større og større, uten at noe har forsvunnet. Annet enn gummigranulat, som har lekket ut av gresset og nå er spredt i omgivelsene omkring.

– Innbyggerne her er bekymret for alt granulatet som forsvinner ut av området, for vi har hørt at det ikke er så bra for helsen vår, sier Bart van Kerkhof, journalist i lokalavisen Dongen Nieuws.

70 lastebillass med norsk kunstgress

Årsaken til at kunstgresset har havnet dit, var at selskapet TUF Recycling en gang hadde en ambisjon om å resirkulere kunstgress. Planen var å få fraktet kunstgressbaner fra hele Europa til lageret i Dongen, separere sand og gummi fra kunstgresset der og frakte mattene videre til Belgia for resirkulering.

TV 2 vet at minst seks baner fra Norge er blitt sendt til denne adressen. Det tilsvarer rundt 70 lastebillass med kunstgress og granulat.

VANSKELIG Å BLI KVITT: Lokale myndigheter ønsker å bli kvitt kunstgresset, men det er lettere sagt enn gjort. FOTO: Frode Sunde
VANSKELIG Å BLI KVITT: Lokale myndigheter ønsker å bli kvitt kunstgresset, men det er lettere sagt enn gjort. FOTO: Frode Sunde

– Vi har fått med oss hvordan forholdene er der nede, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør for bymiljøetaten i Oslo kommune.

Fra Oslo ble fotballbanene Holmlia (2014), Nordstrand (2015), Rustad (2015), Røa (2016), Vestli (2016) og Årvoll (2015) sendt til TUF Recycling.

– Vi har et moralsk ansvar for det som skjer med avfallet vårt. Vi har betalt for at dette skal gjenvinnes, så når det ender opp i slike søppelberg, er det ille, sier han.

NFF kjente til at baner ble sendt dit

Men banene ble sendt med gode intensjoner. TV 2 vet at Norges Fotballforbund (NFF) anbefalte resirkulering i utlandet, blant annet Nederland. Det eksisterte på det tidspunktet flere selskaper som tilbød resirkulering - ingen av de lyktes.

– Bildene fra Dongen er et forferdelig syn, sier Ole Myhrvold, anleggssjef i NFF.

– Burde ikke noen ha sjekket om resirkuleringen faktisk skjedde før baner ble sendt dit?

– Jo, helt sikkert. Jeg skjønner at du spør om det.

TUF Recycling hadde heller ikke tillatelse til å frakte kunstgress over landegrensene.

Miljødirektoratet fraskriver seg ansvar

Både NFF og norske myndigheter har visst at norske baner er blitt fraktet ut av landet, uten tillatelse. Ikke bare til Dongen, men også til andre lagre i Europa.

FULLT: Hele tomten til TUF Recycling er fylt opp av kunstgress. FOTO: Frode Sunde
FULLT: Hele tomten til TUF Recycling er fylt opp av kunstgress. FOTO: Frode Sunde

– Vårt ansvar er regelverket for eksport. Nederlandske myndigheter har ansvar for det som kommer inn i landet der. Vi har tett dialog med myndigheter i andre land, men vi forutsetter at nederlandske myndigheter følger opp etter regelverket, sier avdelingsdirektør for miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet, Marit Kjeldby, og legger til:

– Dette må nesten nederlandske myndigheter svare på.

– Hvilket ansvar har dere for at norske baner er blitt sendt til TUF?

– Det er vårt ansvar å behandle eksportsøknader, sier hun.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener at norske myndigheter har et ansvar.

– Skal du kunne eksportere, så må det være et system for at det skal resirkuleres og håndteres der det blir eksportert til. Det er et ansvar både vi og nederlandske myndigheter har. Her har det åpenbart ikke fungert. Da må vi gå inn i det, og sørge for at vi får en bedre håndtering av kunstgressbaner, sier han.

Storbrann i kunstgressberget

TV 2 har vært i kontakt med de kommunale myndighetene i Dongen, men de ønsker ikke å kommentere saken så lenge det er uavklart hva som skal skje med banene.

TUF er ikke formelt slått konkurs, men de har ikke vært operative i Dongen på lang tid. Myndighetene i Dongen ønsker å bli kvitt banene – og en sak mot TUF Recycling har pågått i to og et halvt år.

SKEPTISK: Lokalavisjournalist Bart van Kerkhof tror ikke kunstgresset vil forsvinne fra Dongen med det første. FOTO: Frode Sunde
SKEPTISK: Lokalavisjournalist Bart van Kerkhof tror ikke kunstgresset vil forsvinne fra Dongen med det første. FOTO: Frode Sunde

– Innbyggerne i byen er redd for at de må betale. Kommunen har jo ikke en stabil økonomi i utgangspunktet, sier lokalavisjournalist van Kerkhof.

Den samme kvelden som saken skulle bli diskutert i kommunestyret i fjor, begynte det plutselig å brenne i lokalene.

– Det var en stor brann. Man kunne se den fra nærliggende byer, og det brant i nær tolv timer før brannen ble slukket, sier van Kerkhof.

Årsaken til brannen er fortsatt ikke kjent. Men journalisten, som kjenner den lille byen bedre enn de fleste, slår fast at ingenting har skjedd på tomten siden den gang. Bare etterforskning – og tildekking med presenning.

– Jeg tror det kommer til å ligge her i noen år til, sier han.