Over 70 trailerlass med kunstgress er «forsvunnet»

Oslo kommune vet ikke hvor de gamle banene er blitt av.

Som TV 2 har vist er kunstgress i ferd med å bli et stort avfallsproblem i Norge. Klubber og kommuner vet ikke hvordan de skal håndtere de store mengdene med utslitt plast og miljøfarlig gummigranulat.

Oslo er en av kommunene som har flest av de omlag 1700 kunstgressbanene i Norge, og har siden 2013 fått nytt kunstgress på 46 av disse.

Ingen oversikt

I en kartlegging TV 2 har gjort, kommer det frem at kommunen ikke kan redegjøre eller dokumentere hvor sju av banene er, men skylder på gammelt regelverk.

– Vi kan ikke være bekjent av det, og det er derfor vi har et helt annen avtale og et helt annet krav enn det vi hadde i 2010, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten
Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten

Dette et er arbeid som er blitt gjort i Idrettsetaten, før Bymiljøetatens tid. Han understreker at kommunen ikke kan fraskrive seg ansvaret.

– Vårt ansvar, sånn juridisk, er overfor de firmaene som jobber for oss. Entreprenørene som bygger disse banene, er de vi har kontrakt med. Samtidig har vi et moralsk ansvar for å sørge for at vårt avfall blir håndtert på en ordentlig måte, men vi har ikke noen rutine for å følge opp verdikjeden utover våre egne leverandører.

Tror ikke det finnes et kunstgressfjell

Den siste banen som Oslo mangler oversikt over, ble fjernet i 2015. Kommunen mener banene er håndtert, men kan likevel ikke si noe om hvor de er.

– Det er nok ikke noe sånt hemmelig berg med kunstgress som ligger skjult i Oslo et eller annet sted.

Nå lover kommunen å rydde opp.

– Som miljøhovedstad, så er det ingen tvil om at dette må vi har kontroll på. Når TV 2 nå kommer med dokumentasjon på at det ikke skjer, må vi følge opp det, sier Kongsteien.

– Har krav

– Vi har et veldig tydelig krav til våre leverandører, kunstgress skal sendes til gjenvinning, enten energi- eller materialgjenvinning, sier Kongsteien.

Han mener de har kontroll på hvem som håndterer avfallsmengdene.

– Vi har en oppfølging i form av veiesedler og kvitteringer. Så er spørsmålet hva som skjer i neste ledd. Der har vi ikke den samme kontrollen. Det viser jo dokumentasjonen deres tydelig, sier Kongsteien.

TV 2 har vært i kontakt med kunstgressleverandøren som hadde ansvaret for disse banene, som også av Oslo kommune er bedt om å fremvise dokumentasjon.

De kan heller ikke med sikkerhet opplyse hvor disse sju banene har endt opp.