FLERE DØDULYKKER: Ti MC-førere har omkommet på norske veier hittil i år. Her fra dødsulykken i Larvik mandag. Dødstallene skaper uro blant ekspertene, som frykter at trenden skal fortsette i sommermånedene.
FLERE DØDULYKKER: Ti MC-førere har omkommet på norske veier hittil i år. Her fra dødsulykken i Larvik mandag. Dødstallene skaper uro blant ekspertene, som frykter at trenden skal fortsette i sommermånedene. Foto: Geir Eriksen

Dødsstatistikken bekymrer:

Ti MC-førere har omkommet på veiene hittil i år

I dag skjedde det igjen. En MC-fører døde etter en ulykke. Han er den tiende i år. Ekspertene er skikkelig bekymret.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dobbelt så mange MC-førere har omkommet på norske veier i år, sammenlignet med i fjor.

Avdelingsdirektør Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen får melding på telefonen hver gang det skjer en dødsulykke.

Den siste tiden har det tikket inn mange meldinger. Torsdag morgen fikk hun enda en melding.

Hittil i juni har ni personer omkommet i trafikken, fem av dem var MC-førere.

Uheldig utvikling

– Det er en svært uheldig utvikling. Med fem dødsulykker på motorsykkel hittil i juni, betyr det at ti personer har omkommet på MC til nå i år. Tilsvarende halvårstall i fjor er fem. Det er en trist statistikk, sier Ranes.

MC-ulykkene som endte med dødsfall hittil i juni:

27. juni: Mann i 30-årene omkom i Fræna nord for Molde.
24. juni: Mann i 20-årene omkom Larvik.
13. juni: Mann (35) omkom ved Knarvik i Nordhordland.
7. juni: Mann i slutten av 40-årene omkom i Vinje.
7. juni: Mann (25) omkom på fylkesvei 803 ved Flekkefjord.

Med så mange dødsulykker er vi, ifølge Ranes, tilbake til samme nivå som vi hadde i 2016.

Negativ trend

Etter flere år med stadig synkende dødstall i trafikken, både for bilister og MC-førere, ligger 2019 nå an til å bli et verre år på veiene enn de senere årene.

BEKYMRET: Avdelingsdirektør Guro Ranes ser en uheldig utvikling på ulykkesstatistikken.
BEKYMRET: Avdelingsdirektør Guro Ranes ser en uheldig utvikling på ulykkesstatistikken. Foto: Statens vegvesen

Antall MC-ulykker har også gått ned de siste årene, til tross for at det har blitt flere som kjører MC.

Men statistikken viser likevel tydelig at MC-førere er de mest ulykkesutsatte i trafikken.

– Når det først skjer en ulykke med motorsykkel får det oftere større konsekvenser og skadene for MC-førere blir ofte større enn for bilførere, fordi de ikke har airbags, sikkerhetsbelter og beskyttende karosseri, sier Ranes.

Fordi konsekvensene av ulykker med motorsykkel nesten alltid er alvorlige, sier Ranes at sikkerhetsarbeidet for denne trafikantgruppa må ha særlig fokus på å forhindre at det skjer ulykker.

I praksis betyr det satsing på sikkerhetsbevissthet, førerkompetanse, samhandling og et forutsigbart vei- og trafikkmiljø. Samtidig er skadeforebyggende tiltak, som beskyttende klær, også svært viktig.

Kolliderte med elg

Erik Hokholt (40) kunne lett ha blitt en del av den tragiske statistikken i starten av MC-sesongen i år.

Torsdag 6. april hoppet han som vanlig opp på motorsykkelen da han skulle hjem fra jobben i Oslo, og satte kursen hjemover til Fjellstrand på Nesodden.

FLAKS: Møtet med elgen ble en vekker for Erik Hokholt. Han takker sikkerhetsutstyret for at det gikk så bra.Foto: Privat
FLAKS: Møtet med elgen ble en vekker for Erik Hokholt. Han takker sikkerhetsutstyret for at det gikk så bra.Foto: Privat

Han lå i 80 kilometer i timen på den trafikkerte Midtveien, da plutselig en diger elg løp ut i veien foran han.

– Jeg kjørte i fred og fordragelighet og helt ut av det blå dukket det opp en elg midt i veien, sier Erik.

Han gikk rett i asfalten, men hadde skikkelig flaks. Han kom fra ulykken uten én skramme.

– Jeg hadde virkelig flaks. Kollisjonen med elgen har vært en vekker. Det er veldig små marginer hvordan slike ulykker ender, sier 40-åringen som ikke er i tvil om hva som førte til at det gikk så bra for hans del.

– Jeg tror jeg traff elgen i en heldig vinkel. Og dessuten: Utstyret. Alt utstyret. Jeg kjører alltid med kevlar og ryggskinne, skinnjakke og hjelm, sier han og oppfordrer andre MC-førere til å alltid kjøre med fullt sikkerhetsutstyr selv om man bare skal ut på en liten tur.

Flere MC-er på veiene

Selv om andelen motorsykler har økt med rundt 25 prosent de siste fem årene, utgjør tohjulingene bare rundt fem prosent av kjøretøyparken i Norge. Selv med så lav andel tohjulinger er motorsyklister involvert i 20 prosent av dødsulykkene på veiene.

Det blir også stadig flere motorsykler her til lands.

I følge statistisk sentralbyrå var det ved årsskiftet registrert 166.000 tunge og 27.000 lette motorsykler i Norge, en økning på rundt 25 prosent på fem år.

Motorsykkelimportørene melder også om godt salg av tohjulinger, med rundt ti prosent over det gode fjoråret.

Frykter sommermånedene

Til nå i år har 49 personer mistet livet på norske veier, mot 45 på denne tiden i fjor.

Dødstallene skaper uro blant ekspertene som frykter at trenden skal fortsette inn i sommermånedene – som historisk sett er den perioden av året med de høyeste dødstallene.

Fungerende kommunikasjonssjef Kristoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk sier at de er bekymret for økningen i antall dødsulykker og da spesielt utviklingen av antall omkomne i MC-ulykker.

– Vi er bekymret for utviklingen vi ser av MC-ulykker, sier Solstad Steen.

Trygg Trafikk har ikke noe svar på hvorfor det har vært så stor økning av ulykker med tohjulinger med fatalt utfall.

– Men vi ser at uoppmerksomhet i trafikken er en av årsakene til mange av de alvorlige ulykkene, i tillegg til fart og rus, sier Solstad Steen.

– Frykter dere sommermånedene når det statistisk sett er flere alvorlige ulykker da enn ellers i året?

– Vi er redd for at den negative utviklingen vi har sett den siste måneden skal fortsette, sier Trygg Trafikk-sjefen.

Utforkjøring viktigste årsak

Transportøkonomisk institutt (TØI) har foretatt en temaanalyse av dødsulykker med motorsykkel i årene 2010-2014, for å øke kunnskapen om MC-ulykker.

Analysen, som er bestilt av Statens vegvesen, viste at dette var ulykkesårsakene:

  • Utforkjøringsulykker: 46 prosent
  • Møteulykker: 24 prosent
  • Kryssulykker: 23 prosent
  • Annet: 7 prosent

Over halvparten av ulykkene var kollisjoner med andre kjøretøy.

  • Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon.
  • Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.
  • I Nasjonal transportplan for 2018-2029 (Meld. St. 33 2016-2017) er det fastsatt et etappemål for utviklingen i antall drepte og hardt skadde.
  • Ambisjonen er at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 2030.

Kilde: Statens vegvesen

Statens vegvesen opplyser at den mest vanlige typen utforkjøring er til høyre i venstre kurve, og til venstre i høyre kurve. Nest etter dette er det utforkjøring på rett strekning.

Statens vegvesen har laget en strategi for hvordan de skal få ned antall MC-ulykker.

I mai i år kom de med en nasjonal strategi- og handlingsplan, som de har laget sammen med Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

Planen har som mål å øke trafikksikkerheten og redusere antallet drepte og hardt skadde på motorsykkel og moped.