FORSVARET: Advokatene Kai Vaag (t.v.) og Per Zimmer, her på rettssakens første dag, ber om at Svein Ludvigsen (72) frifinnes på alle punkter.
FORSVARET: Advokatene Kai Vaag (t.v.) og Per Zimmer, her på rettssakens første dag, ber om at Svein Ludvigsen (72) frifinnes på alle punkter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Forsvarerne: Derfor må Ludvigsen frifinnes

NORD-TROMS TINGRETT (TV 2): Svein Ludvigsens (72) forsvarere mener de fornærmede har lav troverdighet, og at Ludvigsen har løyet på grunn av skam – ikke for å skjule noe straffbart.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På rettens siste dag er det Kai Vaag og Per Zimmer, den tidligere statsrådens to forsvare, som holder sin prosedyre.

De ber om frifinnelse på alle punkter.

Mandag ba statsadvokaten om fem og et halvt års fengsel for Ludvigsen, mens bistandsadvokatene ba om oppreisning og erstatning for til sammen mer enn én million kroner.

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe sex med tre unge asylsøkere mellom 2011 og 2017.

– Ludvigsen har hatt sex med minst én av dem. Han har hatt kontakt med alle tre. Han har oppsøkt ungdomshjem på kveldstid. Han har fått anklager rettet mot seg, som på et vis er sammenfallende. Og han har fortalt usannheter til politiet. Sånn sett kan man si at saken virker opplagt. Men er den det? spør Vaag innledningsvis.

– Noe man ikke snakker om

Gjennom åtte politiavhør har Ludvigsen løyet om kontakten med en av de fornærmede. Først da han møtte i retten, erkjente Ludvigsen tre tilfeller av seksuell kontakt med den nå 25 år gamle mannen.

Advokat Vaag understreker at det aldri er lurt å forklare seg usant for politiet, fordi det kan gi inntrykk av at man skjuler noe straffbart.

Rettens jobb blir å vurdere om det er tilfelle for Ludvigsen, mener han.

– Det han har fortalt usannheter om, knytter seg direkte til hans egen seksualitet. Sex mellom menn er ikke straffbart, men det knytter seg til det mest intime og sensitive i menneskers følelsesliv. Derfor kan man ha ganske mange grunner til å holde det skjult, sier Vaag.

– Retten er nødt til å se dette med Ludvigsen sine øyne. Han var redd for sannheten, følte seg malt opp i et hjørne. For ham har dette vært noe man ikke skal snakke om. Han er 70 år gammel og tilhører en generasjon hvor dette ikke er utenkelig, og han har en kristen bakgrunn.

Også dersom retten skulle komme til at det har vært mer enn tre tilfeller av seksuell kontakt mellom Ludvigsen og de fornærmede, peker Vaag på skam som en mulig forklaring, «fordi Ludvigsen fremdeles har skam knyttet til disse temaene».

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo ba om fem og et halvt års fengsel for Ludvigsen.
AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo ba om fem og et halvt års fengsel for Ludvigsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Advarer retten

Videre går forsvarerne gjennom tiltalen punkt for punkt, altså én fornærmet av gangen.

Advokat Zimmer mener klart at den fornærmede 25-åringen som skal ha hatt det lengstvarende og mest omfattende forholdet til Ludvigsen, ikke snakker sant.

Mannen har forklart seg om en rekke samleier med Ludvigsen, der tiltalte tidvis har brukt fysisk makt og tvang.

– Disse påståtte overgrepene finnes det ingen beviser for, sier Zimmer, som også berømmer påtalemyndigheten for ikke å ha tatt ut tiltale for voldtekt.

Ludvigsen har flere ganger fått spørsmål om hvilket motiv 25-åringen skulle hatt for å lyve. Det har ikke Ludvigsen ønsket å spekulere i.

– Jeg vil også advare retten mot å spekulere i hvorfor fornærmede skulle lyve. Spekulasjon er sjelden egnet i straffesaker, sier Zimmer.

– Dere kan godt komme til at N.N. er troverdig, men likevel frifinne Ludvigsen. Strafferetten er ikke så svart-hvit at den ene må lyve for at den andre skal snakke sant, sier han.

TILTALT: Gjennom to uker har tiltalte Svein Ludvigsen sittet i retten med advokat Per Zimmer på sin høyre side. Her tegnet av rettstegner Ane Hem.
TILTALT: Gjennom to uker har tiltalte Svein Ludvigsen sittet i retten med advokat Per Zimmer på sin høyre side. Her tegnet av rettstegner Ane Hem. Foto: NTB scanpix

Likevel sier Zimmer at det er flere grunner til å tro at 25-åringen snakker usant.

Han viser blant annet til at fornærmede på et ungdomshjem tidligere har forklart seg om en voldsepisode der en over 100 kilo tung mann la seg oppå ham og holdt ham nede i flere timer. Hans psykolog har senere slått fast at det umulig kunne stemme.

– Vi vet at han har overdrevet før, og vi vet at han aktivt har brukt trusler for å få det som han vil, sier Zimmer.

Besøk på ungdomshjem

For de to øvrige fornærmede er Vaag tydelig på at han mener det slett ikke er bevist noe seksuell kontakt.

En lettere psykisk utviklingshemmet 26-åring som Ludvigsen ifølge tiltalen har hatt sex med ved én anledning i 2014, har forklart at Ludvigsen besøkte ham opptil fem ganger i uka på et ungdomshjem.

En annen beboer har forklart at Ludvigsen var langt sjeldnere innom ungdomshjemmet, og at den daværende fylkesmannen dessuten besøkte alle beboerne – ikke bare fornærmede.

Ludvigsen har i retten forklart at han ikke husker 26-åringen, selv om flere meldinger mellom de to er lagt frem for retten. Meldingene viser blant annet at de to har snakket om fornærmedes statsborgerskap og mulighetene for å møtes til en middag i Oslo.

– De har ikke snakket om meningen med livet, eller kristendom, hva som gjør mennesker lykkelige. I høyden er det snakk om vær og vind, sier Vaag.

Vaag viser til den sakkyndige rapporten som er utarbeidet om 26-åringen. Han ber dommeren ha den med seg når de vurderer fornærmedes troverdighet.

– Jeg sitter med en følelse av at man bare tar for gitt at det har vært masse kontakt, selv om det bare kan bevises sporadisk kontakt.

Ifølge flere vitner har fornærmede på ungdomshjemmet gitt uttrykk for at Ludvigsen er hans venn, og han skal også ha kalt ham «onkel Svein». Hvis han ikke fikk det som han ville, truet han gjerne med å ringe fylkesmannen.

Det beviser ingenting om deres påståtte forhold, mener Vaag.

– Når N.N. sa han skulle ringe fylkesmannen, vet vi ikke engang om det gjelder Ludvigsen eller embetet, sier han.

Viser til bedrageri

Den siste fornærmede anmeldte selv Ludvigsen til politiet i desember 2015, men saken ble henlagt. Vaag mener politianmeldelsen kan ha vært motivert av en annen straffesak.

Den fornærmede 33-åringen ble i november 2015 dømt for bedrageri etter å ha meldt inn uriktige opplysninger til NAV i en periode.

Som følge av dommen ble det startet utvisningssak mot mannen. Den saken er nå satt på vent i påvente av behandlingen av Ludvigsen-saken.

– Han har aktivt brukt denne saken til å stoppe prosessen med utvisning. Jeg sier ikke at dette er begrunnelsen for anmeldelsen, men ber retten ta det med seg, sier Vaag.

Forsvareren peker på at det er bevist SMS-kontakt mellom 33-åringen og Ludvigsen, og at fornærmede på et tidspunkt besøkte Ludvigsen på et hotell.

– Det er ingen tekniske bevis, ingen bilder eller noe som beviser seksuell kontakt. Da koker det her ned til en troverdighetsvurdering, der retten må ha beviskravet med seg. Man kan velge å tro på det N.N. (fornærmede) sier, men det er ikke nok. Man må være overbevist eller helt sikker, sier Vaag.

– Fylkesmann ikke relevant

Dersom retten kommer til at det har vært seksuell kontakt mellom Ludvigsen og de fornærmede, mener forsvarerne uansett ikke at det er straffbart.

Årsaken er at de mener det ikke har vært et tillits- eller avhengighetsforhold mellom dem.

– Fylkesmann-rollen har ingen relevans i denne saken. Loven er ment å ramme tilfeller hvor man står i en eller annen overordnet posisjon til fornærmede. Han har ikke på noe vis, i hvert fall ikke i egenskap av å være fylkesmann, en overordnet posisjon, sier Zimmer.

At det er en stor aldersforskjell på 72-åringen og de fornærmede, er heller ikke relevant i forsvarernes øyne.

– Man kan fordømme det, men det er ikke noe ulovlig i seg selv, sier Zimmer.

– For høy straff

Til slutt gjør forsvarerne rede for hva de mener vil være riktig reaksjon dersom Ludvigsen dømmes.

– Hvis det verst tenkelig skulle skje, at han blir dømt, selv om vi mener at det ikke er bevismessig dekning for det, så må jeg si noe om straff, sier Zimmer.

Han mener at statsadvokat Tor Børge Nordmo går altfor hardt ut når han ber om fem og et halvt års fengsel.

– Det virker kanskje som om aktor prøver å statuere et eksempel her, sier Zimmer.

Han mener også det vil være feil å gi de fornærmede så mye penger som bistandsadvokatene har bedt om i oppreisning og erstatning.

Ludvigsen selv ønsket ikke å gi en sluttreplikk, slik han har krav på helt til slutt i rettssaken.

Dommen i saken kommer 4. juli.