AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo holder mandag sin prosedyre i retten. Her hilser han på Svein Ludvigsens forsvarer Kai Vaag. I bakgrunnen bistandsadvokatene Beate Arntzen og Ole Strømmen.
AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo holder mandag sin prosedyre i retten. Her hilser han på Svein Ludvigsens forsvarer Kai Vaag. I bakgrunnen bistandsadvokatene Beate Arntzen og Ole Strømmen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Ber om fem og et halvt års fengsel for Ludvigsen:

– Hvorfor skulle han snakke sant i dag?

NORD-TROMS TINGRETT (TV 2): Statsadvokat Tor Børge Nordmo mener tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) må dømmes til fem og et halvt års fengsel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nordmo ser ingen grunn til at de tre asylsøkerne skulle snakke usant om den seksuelle kontakten med Ludvigsen.

Ludvigsen, på sin side, har løyet i åtte politiavhør.

Statsadvokaten leser opp fra flere av avhørene der den tidligere fylkesmannen gir klart uttrykk for at han snakker sant og ikke har noe å skjule.

I retten har Ludvigsen likevel endret sin forklaring.

Han erkjenner nå tre tilfeller av seksuell kontakt med én av de fornærmede, men hevder fremdeles at anklagene mot ham er fullstendig grunnløse.

– Vi kan ikke si at Ludvigsen ikke har forklart seg uriktig i retten, for det har han gjort til politiet. Så hvorfor skulle han snakke sant her i dag? spør Nordmo i sin prosedyre.

Samtidig peker han på at de fornærmede ikke kjenner hverandre eller har snakket sammen.

– Vi har tre fornærmede, tre muslimske menn, som har forklart seg uavhengig av hverandre. Det er ingen holdepunkter for at de skal ha sammenholdt sine forklaringer, sier han.

Fylkesmann-jobben sentral

Mandag har statsadvokaten gjort rede for hvorfor påtalemyndigheten mener Ludvigsen må straffes.

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt sin makt til å skaffe seksuell omgang med tre unge mannlige asylsøkere mellom 2011 og 2017. Lovbruddet har en strafferamme på 12 års fengsel.

Ifølge TV 2s rettskommentator Inge D Hanssen finnes det lite relevant rettspraksis for saken. Han mener dette er de viktigste bevisene for aktoratet:

Ludvigsen mener den seksuelle kontakten med en av de fornærmede fant sted etter at han sluttet som fylkesmann i 2014. Nordmo peker likevel på at det er fylkesmann-jobben som har gitt Ludvigsen kontakt med alle de tre fornærmede.

– Ludvigsen har brukt sitt nettverk til å starte, pleie og opprettholde kontakten med de fornærmede. I tillegg er han mye eldre enn dem, poengterer Nordmo.

– Han er genuint opptatt av dem og snakker om å endre deres livssituasjon. På den måten får de tillit til ham, sier han.

Nordmo peker også på at særlig en av de fornærmede var ressurssvak og alene i Norge, og at han hele tiden har slitt med traumer – noe Ludvigsen i avhør har sagt at han visste om.

Ludvigsen har satt fornærmede i en situasjon der han «måtte underkaste seg Svein Ludvigsen», mener Nordmo.

Møttes på hotellrom

For øvrig viser Nordmo til at de fornærmede har forklart seg om homofil kontakt med Ludvigsen, selv om det ikke har vært offentlig kjent at Ludvigsen har hatt en tiltrekning til menn.

Nordmo peker videre på at Ludvigsen har tatt alle de fornærmede med på ulike hoteller.

– Så får retten vurdere hvorfor det skulle være noe poeng å ta dem med på hotellrom hvis målet var å hjelpe dem, bemerker han.

For deler av tidsrommet som tiltalen gjelder, var en av de fornærmede under 18 år gammel. Det gjør maktforholdet enda skeivere, mener Nordmo, som viser til flere tidligere dommer der aldersforskjellen i maktforhold har vært betydelig mindre.

For en annen av de fornærmede er aktor opptatt av tekstmeldinger sendt mellom ham og Ludvigsen. Meldingene handler om tidspunkter for middager, økonomisk hjelp og fornærmedes statsborgerskap.

Ludvigsen, på sin side, hevder han ikke husker å ha hatt kontakt med vedkommende.

– Det er ingen annen forklaring på at N.N. (fornærmede) har noen andre motiver for sin forklaring enn at han snakker sant, sier Nordmo.

Han mener retten skal se fullstendig bort fra Ludvigsens forklaring. Ved én anledning i mai eller juni 2014 hadde de to sex, ifølge tiltalen.

– Her er det ikke snakk om noe gjensidig kjærlighetsforhold, noe som understrekes av at fornærmede bryter kontakten etter denne hendelsen. Den seksuelle kontakten kan ikke forklares med annet enn at Ludvigsen var fylkesmann og hadde et tillitsforhold til fornærmede. Ludvigsen må derfor domfelles, sier Nordmo.

Senere mandag skal de tre bistandsadvokatene holde sine prosedyrer. Tirsdag avsluttes den drøyt to uker lange rettssaken med forsvarernes prosedyre.

Forsvarerne, advokatene Kai Vaag og Per Zimmer, ønsker ikke å kommentere aktors påstand om fem og et halvt års fengsel. Det er ventet at de vil be om frifinnelse for Ludvigsen.