FRIFUNNET: De tre guttene er frikjent fra tiltalen etter hendelsen som skjedde for snart to år siden. Saken har blitt etterforsket her på politihuset i Oslo.
FRIFUNNET: De tre guttene er frikjent fra tiltalen etter hendelsen som skjedde for snart to år siden. Saken har blitt etterforsket her på politihuset i Oslo. Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix

Tre gutter frifunnet for overgrep mot beruset jente

To av guttene ble senere overfalt i en hevnaksjon, men saken ble ikke straffeforfulgt. Nå er avgjørelsen påklaget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lørdag den 7. oktober i 2017 møtte de tre guttene og jenta hverandre ved en skolegård i Oslo. Alle gikk på samme klassetrinn på den aktuelle skolen.

Jenta var svært beruset. I løpet av kvelden utførte hun seksuelle handlinger på guttene i et skogholt like i nærheten.

LES OGSÅ: Mener beruset jente ble utnyttet seksuelt av tre gutter ved skole – kort tid senere ble de tiltalte angrepet

Saken ble først etterforsket som en mulig voldtekt, men verken politiet eller statsadvokaten mener at det finnes tilstrekkelige bevis for at guttene brukte tvang eller vold overfor jenta.

I stedet ble de tre guttene, som fortsatt er mindreårige, tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år. Dette skjer selv om de tre guttene også var mindreårige.

I straffeloven finnes det en unntaksbestemmelse som gjør at man kan slippe straff dersom partene er jevnbyrdige i alder og utvikling.

Frifunnet

Fredag ble de tre guttene frifunnet på alle punkter. Retten mener det ikke i stor nok grad er bevist at jenta ble tvunget eller presset til å utføre handlingene på guttene.

De slipper også å betale oppreisning til jenta. Hennes bistandsadvokat la ned påstand om at de skulle betale oppreisning etter rettens skjønn.

– Jeg mener det er en riktig avgjørelse. Både utifra sakens faktum og jussen på området, sier den ene guttens forsvarer, Henrik Bliksrud, til TV 2.

– De er alle veldig lettet over dette. Det å sette 16-åringer på en tiltalebenk er i seg selv en straffereaksjon. Det er nokså dramatisk for et barn å bli anklaget, og forholde seg til politi og advokater, sier han.

Dommen ble delvis avsagt i dissens. Mindretallet mener spesielt den ene tiltalte burde dømmes, da de mener han kynisk utnyttet jenta.

Utover det mener retten at det som skjedde må anses som «unge mennesker som utforsker sin egen seksualitet».

Overfalt

Nå er det spørsmål om politiet skal gjenoppta en voldssak der to av guttene er fornærmede.

Etter hendelsen med jenta ble de to oppsøkt og utsatt for det som har blitt beskrevet som et organisert overfall. Jenta har innrømmet at hun ble kontaktet av en venn som tilbød å hevne seg på guttene, og at hun da delvis medvirket til at de ble utsatt for vold.

Hendelsene ble etterforsket i sammenheng.

Ifølge guttene var det seks personer involvert. Jenta, som hadde status som fornærmet etter hendelsen ved skolen, var blant de som ble etterforsket.

Voldshendelsen ble derimot ikke straffeforfulgt da politiet bestemte seg for å gi påtaleunnlatelse, noe som betyr at politiet mener de kunne bevise at det straffbare forholdet har skjedd, men at de likevel bestemmer seg for ikke å ta ut tiltale.

Påtalemyndigheten forklarte at dette skjedde som et resultat av at det var lenge siden forholdet var begått, og at de involverte var mindreårige.

Påtaleunnlatelsen er nå påklaget. Forsvarer Bliksrud mener frifinnelsen er et argument for at avgjørelsen om påtaleunnlatelse bør omgjøres.

– Nå har vi fått stadfestet at volden ble begått uten at det hadde skjedd noe straffbart. Det gjør det enda verre. Samtidig er det uheldig at saken er blitt så gammel, og at de involverte er så unge, erkjenner Bliksrud.

– Bør ankes

Jentas bistandsadvokat mener frifinnelsen sender uheldige signaler.

– Det er overraskende. Jeg er sterkt uenig i bevisvurderingen når det kommer til hvilken grad av utnyttingen som det har vært av fornærmede, sier advokat Hege Salomonsen.

Hun forteller at jenta ble overrasket og skuffet over dommen. Salomonsen beskriver prosessen som svært tøff for jenta, og sier at hun har utviklet PTSD. Nå mener hun statsadvokaten bør anke saken.

– Vi vil uansett anke oppreisningskravene, sier bistandsadvokaten.

Aktor i saken, statsadvokat Iselin Håvarstein, sier til TV 2 at påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til om de vil anke saken. Utover det ønsker hun ikke å kommentere dommen.

En eventuell anke må leveres inne to uker etter at dommen er forkynt.