Norges Bank hever renten

BEKREFTER RENTEHEVING: Sentralbanksjef Øystein Olsen.
BEKREFTER RENTEHEVING: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Berit Roald
Sentralbanksjef Øystein Olsen bekrefter at styringsrenten heves til 1,25 prosent. Samtidig varsles det flere rentehevinger i løpet av året.

Styringsrenten ble hevet forrige gang for tre måneder siden i mars, de den ble løftet fra 0,75 til 1 prosent.

I mai varslet sentralbanksjefen at renten trolig ville heves til 1,25 prosent i juni, og i dag kom altså bekreftelsen. Dette er tredje gang på ni måneder at sentralbanken hever renten.

– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå, skriver Norges Bank på sine nettsider.

Rentehevingen står ifølge E24 i kontrast til rentebildet i USA og Europa. Den amerikanske sentralbanken har satt bom stopp for alt av rentehevinger, og det forventes flere rentekutt i løpet av året.

Øker tross handelskonflikter

Den opptrappende handelskrigen mellom USA og Kina er en av årsakene til bekymringen, og Norges Bank har også tatt med dette i beregningen.

– Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt, skriver de i sin begrunnelse.

– Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre, utdyper de.

Oppgangen har vært ventet, ettersom norsk økonomi for lengst har hentet seg inn igjen etter oljenedturen. Veksten er god, arbeidsledigheten lav, kapasitetsutnyttelsen over normalen og prisveksten noe høy.

Det siste året har 46.000 flere kommet seg ut i arbeid, og det har bidratt til at arbeidsledigheten har falt.

Fram til september i fjor hadde renten ligget på 0,5 prosent siden mars 2016. Analytikerne antar at renten skal videre opp i tiden som kommer.

Varsler flere hevinger i år

Sentralbanken opplyser samtidig at de tror at oppgangen i norsk økonomi kan bli sterkere det neste året enn det som tidligere har vært anslått.

– På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem, skriver de.

Sentralbanken regner med at prisveksten holder seg i nærheten av inflasjonsmålet på 2 prosent i årene framover, og at arbeidsledigheten forblir lav. Skulle dette imidlertid endre seg, vil også prognosen for styringsrenten bli justert.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Ikke overraskende

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at dagens renteøkning ikke var noen overraskelse, og regner ikke med at den vil få umiddelbare utslag i boligmarkedet.

DIREKTØR i NEF, Carl O. Geving, tror ikke rentehevingen vil få en umiddelbar effekt på boligmarkedet.
DIREKTØR i NEF, Carl O. Geving, tror ikke rentehevingen vil få en umiddelbar effekt på boligmarkedet. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Selv om styringsrenten er hevet fra 0,5 prosent i september 2018 til 1,25 prosent i juni 2019, vil de fleste husholdningene få en inntektsutvikling i 2019 som kompenserer for renteøkningen, sier han.

Planen til sentralbanken nå er å heve renten to ganger til i tiden framover. De forventer at boliglånsrenten vil ligge rundt 3,4 prosent om et par år. Geving anerkjenner at videre heving av styringsrenten kan bidra til å begrense veksten i boligprisene.

– Denne effekten kan bli noe sterkere i Oslo-regionen hvor relativt mange husholdninger som følge av boligprisnivået har høy gjeld i forhold til inntekt. I motsatt retning trekker at sentralbankens rentebane indikerer et lavere toppnivå på renten enn mange husholdninger har forventet, sier han.

Dyrere lån

Renteøkningene vil uansett få konsekvenser for folk med boliglån. Torsdagens økning vil gi en boligeier som har 2 millioner igjen å nedbetale på lånet, en økning i renteutgifter på nesten 4.000 kroner i året etter skatt.

– Det blir 325 kroner i måneden i økte renteutgifter, sier forbrukersjef Carsten Pihl i Huseierne til NTB.

Hvis man slår sammen rentehoppene siden september i fjor, blir de økte låneutgiftene desto høyere.

– For et lån på 2 millioner vil de tre renteøkningene til sammen bety en økning i månedsutgiftene på 975 kroner etter skatt, eller om lag 11.700 kroner i året, sier Pihl.

(TV 2/NTB)

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook