Private aktører har monopol på Nordkapp:

Nå skal striden om Nordkapp avgjøres

Torsdag stemmer politikerne i Nordkapp over et forslag som kan bety slutten for en svært lukrativ avtale for Scandic-kjeden.

Rundt 300.000 turister reiser til Nordkapp hvert år, og når de først har reist den lange veien for å komme dit betaler villig for å ta en tur ut på platået.

Per person koster det 285 kroner å komme seg forbi bommen inn på platået, og det er Scandic-kjeden som har monopol på å ta bompenger.

Monopolet har vart i 25 år og inntekten er anslått til mellom 50 og 70 millioner kroner i året.

I tillegg leier Scandic Nordkapp-hallen av Rica, som har en festeavtale.

– Private aktører får det oftere bedre til enn offentlige aktører. De har sterkere insentiver for å investere, markedsføre og bygge opp et produkt, og det har fungert godt både på Nordkapp og andre steder, sier direktør i Nordkapp Scandic, Hans Paul Hansen.

– Er Nordkapp en pengemaskin?

– Nei, det er god butikk, det er det. Og så er det en annen ting som folk må huske; det er ikke bare vi som tjener penger på Nordkapp. Alle aktører som bringer gjester til Nordkapp, som Hurtigruta og andre, tjener veldig gode penger på dette, sier han.

Gått ut på dato

Mange innbyggere i kommunen har sett seg lei av det private monopolet, men nå har avtalen til Rica og Scandic gått ut på dato.

– Sv og Senterpartiet ønsker at innbyggerne i Nordkapp skal bli de stolte eierne av Nordkapp-platået. Det har vært ute av hendene til Nordkapps befolkning i snart hundre år, sier leder Jan Olsen i Nordkapp Sv.

Arbeiderpartiet i kommunen går derimot inn for å legge til rette for at monopolet fortsetter.

– Jeg forstår at man stiller spørsmålstegn ved et monopol, men vi har valgt å ha en annen satsing, en satsing som innebærer at monopolet består og det er ingen som har spurt oss lokalpolitikere hva vi ønsker, sier ordfører Kristina Hansen (Ap).

Kampen om Nordkapp

Men torsdag skal politikerne i Nordkapp kommune få si akkurat hva de mener om saken.

Da skal kampen om Nordkapp opp i et kommunestyremøte.

Politikerne skal forhandle en reguleringsplan for Nordkapp. Det vil si om området fortsatt skal være et næringsområde som tilrettelegger for fortsatt monopol for Rica og Scandic.

Senterpartiet, Sv og deler av Høyre går inn for å regulere området til offentlig formål, slik at innbyggerne kan få tilbake kontrollen over Nordkapp.

Stemte over habilitet

Sp og SV mener rådmannen er inhabil i saken fordi han tidligere har vært styreleder i FeFo, et privatrettslig selskap med økonomisk interesse i hvordan Nordkapp reguleres.

De mener også ordføreren er inhabil, da hun sitter i kontrollnemda til FeFo.

Det ble bedt om skriftlig votering over habilitetsspørsmålet, noe ordføreren avviste.

– Jeg mener det er unødvendig, sa hun.

Avstemningen viste at ti representanter stemte mot å erklære rådmannen inhabil og ni mot. Rådmannen Raymond Robertsen var tilstede og satt ved siden av ordføreren under hele debatten om habilitet. Sp ba tre ganger om at han måtte forlate salen, men dette fant verken han eller ordføreren nødvendig.

Ordføreren gikk på gangen da hennes habilitet ble vurdert. Sp og SV mener hele saksbehandlingen av regulering av Nordkapp kan bli underkjent på ggrunn av saksbehandlingsfeil.

Ordføreren ble stemt habil. Ni stemte for at hun er inhabil, ti imot. Det tok altså tre og en halv time før kommunestyret kunne starte behandlingen om hvordan Nordkapp skal reguleres i fremtiden

Utenfor rådhuset i Nordkapp torsdag.
Utenfor rådhuset i Nordkapp torsdag. Foto: Ingvild Jensen, TV 2

– Ikke en tilfeldig sak

Utenfor rådhuset har det torsdag samlet seg mange mennesker fra turlaget i Nordkapp. De har tent bål og satt opp telt for å markere motstand mot forslaget som rådmannen legger frem.

Leder for Nordkapp turlag, Heidi Holmgren, har selv meldt seg ut av Arbeiderpartiet på grunn av striden om Nordkapp-platået.

Hun sier til TV 2 at det store oppmøtet viser at dette er en viktig sak for folk i kommunen.

– Det er ikke en tilfeldig sak for oss, dette går langt inni hjertet vårt fordi det handler om en 90 års kamp. I 90 år har det vært innført et monopol som ingen i noen generasjoner har akseptert, sier hun.