– Norge som nasjon har mislyktes

Tvangsreturen av Abassi-familien har ført til sterke reaksjoner i Norge. Sjefen for Politiets utlendingsenhet minner om at familien ikke har forholdt seg til domstolenes vedtak eller gjennomført en frivillig retur.

Abbasi-søsknene har nå landet i Norge etter at Afghanistan nektet å ta imot de tre søsknene. Saken har vakt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet og på Stortinget.Kort tid etter pågripelsen gikk de tre barnas mor, Atefa Rezaie, inn i en bevisstløs tilstand. Transporten til Istanbul fortsatte likevel, men i Tyrkia ble det bestemt at moren måtte sendes tilbake.Politiets utlendingsenhet fortsatte returen av de tre barna, og har argumentert med at 22-årige Yasin Abbasi kunne være omsor

Mer innhold fra TV 2