Til høsten går kommunestyre- og fylkestingsvalget av stabelen i Norge. 9. september skal vi velge hvem som skal styre på lokalt nivå i landet vårt.

Jungelen av partier og politikk kan være vanskelig å navigere i, og mange velger å ta en partitest, også kjent som valgomat, for å få en pekepinn på hvem de bør stemme på.

– Valgomatene har fått en viktig rolle. Veldig mange tar dem, og mange lærer om politikk og sine egne meninger av det, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til TV 2.

Ta TV 2s partitest her!

Valgforskning fra 2013 viser at halvparten av alle velgere har tatt en partitest.

Én tredjedel av de spurte sa at resultatet fikk betydning for hvordan de skulle stemme.

– I dag er nok tallene en god del større. Nå er det slik at de fleste tar en valgomat på et eller annet tidspunkt, og mange tar flere og prøver ut forskjellige for å se hvordan de kommer ut, sier Bergh.

Hundrevis av partiprogrammer

TV 2s politiske reporter Kjetil Løset har lest hundrevis av partiprogrammer de siste årene for å lage partitester nasjonalt og for de største kommunene i Norge. Deretter er det utarbeidet påstander om ulike politikkområder, som partiene deretter er vektet utifra hva de mener om saken.

TV 2 har laget slike partitester i over 15 år.

– Vi gjør det for å gi et tilbud til velgerne. Det er et forsøk på å guide dem gjennom den politiske jungelen, så det skal bli lettere å ta et valg, forklarer Løset.

– Men dette er bare et utvalg av saker, for valg handler om enda flere politikkområder enn det vi kan ha med i partitestene, fortsetter han.

TV 2 har valgt å kun ha med lokale spørsmål i storbyene, for å få fokus på de sakene valgkampen handler om i kommunene.

FLERE TESTER: Nå kan du ta partitester for de fire største kommunene i Norge, samt en nasjonal test. De neste ukene kommer også tester for flere store kommuner. Foto: Lovise Gangnes/TV 2
FLERE TESTER: Nå kan du ta partitester for de fire største kommunene i Norge, samt en nasjonal test. De neste ukene kommer også tester for flere store kommuner. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Lettere å stemme

I 2015 var valgdeltakelsen ved kommunevalg på rundt 60 prosent. I aldersgruppen 20 til 24 år var valgdeltakelse nede på 36,4 prosent det samme året.

Oppslutningen om lokalvalg har gått nedover i flere år og forskerne mener det handler om mindre interesse for lokalvalg enn stortingsvalg.

– Jeg synes det er for lavt. Utviklingen har vært negativ hvis du ser det i et lengre tidsperspektiv. Det er særlig i enkelte sosiale grupper at en del folk faller fra. Blant innvandrere og folk uten høyere utdannelse er det mange som ikke stemmer, sier Bergh, som mener dette er særlig problematisk.

Og selv om valgforskerne mener valgomater er et nyttig hjelpemiddel for velgerne, har de ikke klart å måle om det gjør at flere stemmer.

– De gjør det åpenbart lettere å stemme, så sånn sett kan de ha en positiv effekt. Men vi kan ikke fastslå at valgdeltakelsen øker på grunn av valgomatene, sier Bergh.