MÅ SVARE: Jøran Kallmyr ble kalt inn på Stortinget etter at Abbasi-familien ble sendt ut av landet.
MÅ SVARE: Jøran Kallmyr ble kalt inn på Stortinget etter at Abbasi-familien ble sendt ut av landet. Foto: Kallestad, Gorm

Justisministeren møter i Stortinget for å forklare seg om Abbasi-saken

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kommer mandag ettermiddag til Stortinget for å svare på spørsmål om den mye omtalte utsendelsen av Abbasi-familien.

Det bekrefter Justisdepartementet overfor NTB etter at SV-representant Lars Haltbrekken tidligere på dagen ba Stortingets presidentskap om å få stille et spørsmål til statsråden om saken ved stortingsmøtets slutt.

Atefa Rezaie ble sendt ut av Norge samtidig som hun var bevisstløs under reisen.

Haltbrekken sier at han nå har fått dette innvilget.

– Det har oppstått en akutt situasjon rundt pågripelsen og utsendelsen av Atefa Rezaia og hennes tre barn fra Norge til Afghanistan. Ved ankomst Istanbul flyplass har mor blitt akutt syk og returneres nå til Norge. De tre barna, hvorav den yngste er 16 år, har blitt skilt fra mor og forventes uttransportert videre til Kabul, Afghanistan, som planlagt. Barn uten omsorgspersoner returneres ikke fra Norge til Afghanistan, skrev Haltbrekken i anmodningen til presidentskapet om å få ta opp saken på kort varsel.

Usikker beslutningsprosess

De to barna har aldri vært i Afghanistan, og den eldste broren har ikke vært der siden han var et lite barn.

Haltbrekken lurer blant annet på hvilken instans som har tatt beslutningen om å fortsette utsendelsen av de andre barna.

– Hvordan hjemles denne beslutningen om retur uten omsorgsperson, og er det tatt hensyn til at det i denne saken er etablert sterke menneskelige og humanitære hensyn som reflekteres i vedtaket?, skriver Haltbrekken i anmodningen til Stortingets presidentskap.

Ifølge Dagbladet har også Venstres Guri Melby bedt om at Kallmyr skal komme til Stortinget og svare på spørsmål om saken.

Kjent helsehistorikk

Politiet var på forhånd kjent med Rezaies helsehistorikk som kunne føre at hun gikk inn i en bevisstløs tilstand over en viss periode.

– Vi hadde derfor med én lege og én sykepleier ved pågripelsen. Disse ga henne fortløpende medisinsk oppfølging underveis fra pågripelsestidspunktet, under transport med bil til Røros og deretter under flyvningen til Oslo lufthavn. Flyvningen fra Røros til Oslo ble foretatt med innleid charterfly, opplyser PU.

Politiets utlendingsenhet opplyser at det også ble gjort en «fit for flight»-vurdering av Rezaie før avgang fra Røros, med tanke på om det var medisinsk forsvarlig å la henne bli med på flyvningen.

Ved ankomst Oslo lufthavn ble det foretatt en ny slik vurdering. Denne ble gjort i samråd med en annen lege.

Det var denne legen som fulgte med videre på transporten, mens legen og sykepleieren som var til stede ved pågripelsen ikke ble med videre. Flyvningen fra Oslo til Istanbul ble foretatt med det samme innleide charterflyet.

Medisinske vurderinger

Det ble under hele forløpet – fra pågripelsestidspunktet og underveis i tvangsreturen – foretatt fortløpende medisinsk oppfølging av Rezaie, opplyser PU.

På flyplassen i Istanbul kontaktet PUs transportfører det aktuelle flyselskapet som skulle fly personene og PUs personell videre til Kabul.

Det ble vurdert at det ikke var medisinsk forsvarlig å transportere Rezaie videre til Kabul i hennes daværende tilstand.

Det ble besluttet å forsøke ny uttransportering med rutefly. I påvente av denne ble personene innkvartert på flyplasshotellet i transittområdet av flyplassen i Istanbul