Så langt har nordmenn kjøpt personlige bilskilt for om lag 66 millioner kroner. Nesten halvparten av disse pengene har gått til å dekke utgifter – nå forteller seksjonsleder for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet, Heidi Øwre, hva pengene har gått til. Foto: Statens Vegvesen.
Så langt har nordmenn kjøpt personlige bilskilt for om lag 66 millioner kroner. Nesten halvparten av disse pengene har gått til å dekke utgifter – nå forteller seksjonsleder for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet, Heidi Øwre, hva pengene har gått til. Foto: Statens Vegvesen.

Dette har kostet Vegvesenet over 30 millioner kroner

– Det er krevede og dyrt å utvikle nye IT-systemer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter to år er det ingen tvil: Personlige bilskilter har blitt en stor suksess. Så langt har nesten 23.000 nordmenn søkt om sitt eget skilt. Blant disse er cirka 7.300 betalt og utlevert.

Det betyr en omsetning på om lag 66 millioner kroner for Statens Vegvesen – ettersom hvert enkelt skilt koster 9.000 kroner for en periode på 10 år.

Forrige uke kunne Broom fortelle at det foreløpige overskuddet er 35 millioner kroner. Altså har utgiftsposten til Statens Vegvesen passert 31 millioner, og utgjør nesten 50 prosent av inntektene siden oppstartsfasen.

IT-systemer

Til Broom forteller seksjonsleder for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet, Heidi Øwre, at store deler av utgiftene innebærer utvikling av nye IT-systemer. Totalt har dette kostet minst 11,5 millioner kroner.

– Kort oppsummert er det utviklet to nye IT-systemer, en selvbetjeningsløsning for kundene og et saksbehandlingssystem for oss.

– Er utviklingskostnaden på drøyt 11 millioner mer eller mindre enn ventet?

– Det er i tråd med våre antakelser. Det er snakk om komplisert systemutvikling, som er både krevende og kostbart. Her er det ikke bare snakk om en enkel applikasjon, men både interne og eksterne løsninger – som igjen skal kobles opp mot eksisterende systemer hos oss, forteller Heidi.

Nordmenn har kjøpt skilt for 66 millioner – dette går pengene til

For 9.000 kroner eier du rettighetene til skiltet i 10 år. Illustrasjonsfoto
For 9.000 kroner eier du rettighetene til skiltet i 10 år. Illustrasjonsfoto

7,5 årsverk

Hun legger til at eksterne aktører som politi og parkeringsselskaper også må ha tilgang på informasjonen til de nye skiltene.

– Hvor mange jobber dedikert med personlige skilter hos dere?

– Det er ingen som jobber med dette på fulltid, men omregnet i årsverk snakker vi om cirka 7,5. Vi beregner rundt 7 millioner kroner i totale lønnsposter.

– Men det er altså ingen som jobber dedikert med personlige skilt?

– Alle som jobber med personlige skilter har dette som en oppgave innenfor sitt saksfelt. Så nei, det er ingen som jobber fulltid med dette, forklarer Øwre.

Halvparten dropper å betale for personlig skilt

Drift og vedlikehold

Utover de 11,5 millionene i utvikling av nye IT-systemer, følger det faste utgifter tilknyttet drift.

– Vi vet ikke hva driftskostnadene blir for i år, men utgiften i fjor var om lag 750.000 kroner. Vi antar omtrent det samme i år, sier Øwre.

– Hva med de resterende utgiftene?

– De er moms-relaterte. Høsten 2017 ble det løftet et spørsmål hvorvidt betaling av moms medførte riktighet. Etter en ny vurdering ble det besluttet at det ikke skulle betales moms av 9.000 kroner, men kun for det fysiske skiltet. Denne endringen ble iverksatt 1. januar 2018, avslutter Øwre til Broom.

Disse skiltene er egentlig ikke gyldige utenfor Norge