Tvangsutsendelse av familie:

Mor var bevisstløs under hele transporten fra Trondheim til Istanbul

Abbasi-familien ble pågrepet og skulle tvangsutsendes fra landet lørdag morgen. Nå opplyser politiet at moren, Atefa Rezaie, var bevisstløs under hele transporten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Atefa Rezaie og hennes tre barn Yasin, Taibah og Ehsan Abbasi ankom lørdag kveld Istanbul, hvor de etter planen skulle videre med rutefly til Kabul like før midnatt norsk tid.

Dette lot seg ikke gjennomføre på grunn av Atefa Rezaies svekkede helsetilstand.

Rezaie gikk inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen klokken 05.

Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul, opplyser politiets utlendingsenhet (PU) i en pressemelding mandag.

Kjent helsehistorikk

Politiet var på forhånd kjent med Rezaies helsehistorikk som kunne føre at hun gikk inn i en bevisstløs tilstand over en viss periode.

– Vi hadde derfor med én lege og én sykepleier ved pågripelsen. Disse ga henne fortløpende medisinsk oppfølging underveis fra pågripelsestidspunktet, under transport med bil til Røros og deretter under flyvningen til Oslo lufthavn. Flyvningen fra Røros til Oslo ble foretatt med innleid charterfly, opplyser PU.

Politiets utlendingsenhet opplyser at det også ble gjort en «fit for flight»-vurdering av Rezaie før avgang fra Røros, med tanke på om det var medisinsk forsvarlig å la henne bli med på flyvningen.

Ved ankomst Oslo lufthavn ble det foretatt en ny slik vurdering. Denne ble gjort i samråd med en annen lege.

Det var denne legen som fulgte med videre på transporten, mens legen og sykepleieren som var til stede ved pågripelsen ikke ble med videre. Flyvningen fra Oslo til Istanbul ble foretatt med det samme innleide charterflyet.

Justisministeren må svare for seg

Mandag ble det klart at Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) må til Stortinget for å svare på spørsmål om den mye omtalte utsendelsen av Abbasi-familien.

Det bekrefter Justisdepartementet overfor NTB etter at SV-representant Lars Haltbrekken tidligere på dagen ba Stortingets presidentskap om å få stille et spørsmål til statsråden om saken ved stortingsmøtets slutt.

– Det har oppstått en akutt situasjon rundt pågripelsen og utsendelsen av Atefa Rezaia og hennes tre barn fra Norge til Afghanistan. Ved ankomst Istanbul flyplass har mor blitt akutt syk og returneres nå til Norge. De tre barna, hvorav den yngste er 16 år, har blitt skilt fra mor og forventes uttransportert videre til Kabul, Afghanistan, som planlagt. Barn uten omsorgspersoner returneres ikke fra Norge til Afghanistan, skrev Haltbrekken i anmodningen til presidentskapet om å få ta opp saken på kort varsel.

Medisinske vurderinger

Det ble under hele forløpet – fra pågripelsestidspunktet og underveis i tvangsreturen – foretatt fortløpende medisinsk oppfølging av Rezaie, opplyser PU.

På flyplassen i Istanbul kontaktet PUs transportfører det aktuelle flyselskapet som skulle fly personene og PUs personell videre til Kabul.

Det ble vurdert at det ikke var medisinsk forsvarlig å transportere Rezaie videre til Kabul i hennes daværende tilstand.

Det ble besluttet å forsøke ny uttransportering med rutefly. I påvente av denne ble personene innkvartert på flyplasshotellet i transittområdet av flyplassen i Istanbul.

Mener det var forsvarlig

Legen hadde i denne perioden observert enkelte forbedringer i tilstanden til Rezaie.

Tilstanden til Rezaie ble søndag ettermiddag likevel vurdert til ikke å være tilstrekkelig god til at forsøk på transport til Kabul kunne gjennomføres.

Det ble derfor besluttet å fly Rezaie tilbake til Norge i et charterfly. Hun ankom Norge søndag kveld, og følges nå tett opp av helsevesenet, opplyser politiet.

Til tross for den svekkede helsetilstanden til Rezaie, mener PU at det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at den har vært foretatt på en forsvarlig måte. Samtidig har PU forståelse for at dette har vært belastende for Rezaie og hennes barn.

Uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt.

To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan. PU kan bekrefte når personene er blitt akseptert tilbake til Afghanistan, eventuelt om uttransporteringen avbrytes.