HAR SVART: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken.
HAR SVART: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken. Foto: Roald, Berit

Sofie-saken:

VG avviser at rapporten er brudd på god presseskikk

VGs tilsvar på Sofies klage til PFU er klar. De mener evalueringsrapporten ikke er et brudd på god presseskikk.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

VG har nå levert sitt tilsvar på Sofies klage til PFU i dekningen av Giske-saken.

De skriver at PFU-klagen ikke har endret noe i VGs tidligere konklusjoner.

– Det var klart at Sofie ikke kunne stå inne for sitatet, og da skulle det ikke ha vært publisert. Det skulle også ha vært fjernet på et langt tidligere tidspunkt, slik både Sofie selv og hennes advokat understreker, skriver avisen.

Sofie stod frem med sin historie hos TV 2 og fortalte at hun opplevde seg feilsitert, dårlig behandlet og presset av VG og deres daværende politiske journalist, Lars Joakim Skarvøy.

Avviser at rapporten er brudd

VG har fått kritikk for å publisere kildeinformasjon i evalueringsrapporten som er gitt i bakgrunnssamtaler.

Sofie mener VG har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.6 om at «upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til uteforstående».

– Det ble ikke fremlagt informasjon om at deler av rapporten inneholdt materiale som jeg kunne fjerne eller sensurere. Det ble heller ikke gitt informasjon om at VG ikke kan sitere fra samtaler der jeg ikke visste jeg ble intervjuet i, skrev Sofie i sin klage.

VG avviser at evalueringsrapporten er brudd på god presseskikk.

«Vi er ikke enige i at evalueringsrapporten utgjør et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.6. Sofies advokat har presisert i sitt brev på side 3 siste avsnitt at det siterte avsnittet over retter seg mot VVPs 3.6 og prinsippet om at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående».

VG peker på at Sofie ble orientert om evalueringen og at den ville bli offentliggjort. De begrunner det med at opplysningene Sofie har gitt dem ikke er videreformidlet til andre, men publisert på deres egen plattform som del av en journalistisk avveining.

Det var DN som først omtalte VGs tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

LES OGSÅ: Sofie danset med Trond Giske. Dette er hennes historie.

Uheldige uttalelser

I PFU-klagen til Sofie går hun hardt ut mot VGs permitterte journalist Lars Joakim Skarvøy.

Skarvøy ga intervjuer til NRK og Medier24 den 27. mars. Han hevdet at Sofie har sagt at hun «opplevde Giske som litt ubehagelig, litt ekkel».

– Jeg kan ikke svare på hvorfor Sofie forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn hva hun fortalte meg under de samtale vi hadde sammen, sa Skarvøy til NRK og stod på at Sofie var riktig sitert.

I VGs tilsvar omtalter de uttalelsene som «uheldige».

– Vi er enige med Sofie i at disse uttalelsene fra Skarvøy var uheldige. De er ikke i tråd med de vurderinger og konklusjoner VG har trukket i evalueringen, og det kom overraskende på oss at Skarvøy selv valgte å uttale seg på denne måten. Journalistens utsagn i disse intervjuene tar ikke inn over seg realitetene i det han selv har forklart i evalueringen, nemlig at det under intervjuet var et press og det ble stilt ledende spørsmål.

VG opplyser til TV 2 at de ikke vil kommentere saken utover tilsvaret.

Saken oppdateres!