Forrige uke var det ekstra mange som måtte gjennom alkotest.
Forrige uke var det ekstra mange som måtte gjennom alkotest. Foto: NTB Scanpix/Kallestad, Gorm

Samme patrulje tok seks ruskjørere – på halvannen time

Mange anmeldelser for ruspåvirket kjøring sist uke, melder UP.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke gjennomførte UP sommerens rus-aksjon. Dette er en felles-europeisk aksjon mot ruspåvirket kjøring som gjennomføres to ganger årlig – i juni og i desember. Normalt er det 28 europeiske EØS- og EU-land som deltar.

Gjennom denne uka skjerpes fokus på rus ytterligere, og det satses også ekstra mye på å skape mer oppmerksomhet omkring farene ved ruspåvirket kjøring.

– Under rus-aksjonen kontrollerte UP 25.319 førere. Resultatet ble at 218 ble anmeldt for ruspåvirket kjøring. Dette fordelte seg omtrent 50/50 på alkohol og annen rus. Det siste utgjøres av narkotiske stoffer og legemidler, forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen til Broom.

Han kan videre fortelle at antall kontrollerte førere i år var noe høyere enn ved tilsvarende aksjon i juni måned i fjor, men at antall anmeldelser forholdsmessig var ganske likt.

– 25.319 førere ble rus-testet i løpet av aksjons-uka, forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Foto: UP
– 25.319 førere ble rus-testet i løpet av aksjons-uka, forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Foto: UP

Sommer-topp for rus

– Det er viktig å merke seg at norsk politi er gode, sammenliknet med kollegaer i EU, når det gjelder å avdekke ruspåvirket kjøring - særlig ved annen rus enn alkohol, legger han til.

– I 2018 ble 9.650 førere anmeldt for ruspåvirket kjøring. Dette var i gjennomsnitt 186 slike anmeldelser hver uke. Som vanlig var det en topp på sommers tid, med et ukesnitt på 203 anmeldelser i juni og 188 i juli. I august sank antallet til under årsgjennomsnittet med 175 anmeldelser.

Proaktiv norsk lovgivning

– Hvorfor er norsk politi ekstra gode på dette området i europeisk sammenheng?

– Vi har lenge hatt en god lovgivning her. Norsk politi var dessuten tidlig ute med tiltak for å avdekke annen rus, noe som for alvor startet mot slutten av 1990-tallet med «tegn og symptomer»-test ved skjellig mistanke om ruspåvirkning med andre stoffer enn alkohol.

Senere har ny lovgivning ført oss nye skritt videre, og med spyttesten som vi har brukt i UP siden 2015 kan vi avdekke en lang rekke narkotiske stoffer og legemidler. I dag er det satt grenseverdier for påvirkning og straff i takt med bestemmelsene for alkohol for 28 forskjellige narkotiske stoffer og legemidler, forteller Roar Skjelbred Larsen, som understreker at proaktiv norsk lovgivning har vært et svært viktig verktøy i kampen for å begrense ruspåvirket kjøring.

Stadig flere blir tatt for ruskjøring

Tok seks på halvannen time

– Blir det satt inn ekstra mannskaper i rus-uka?

– Nei, antallet politi er det samme, men det brukes noe mer tid på ruskontroller.

– Var det spesielle enkeltepisoder som utmerket seg ved sommerens aksjon?

– Det måtte være den patruljen med tre tjenestemenn som i løpet av halvannen time anmeldte seks førere mistenkt for ruspåvirket kjøring på E6 i Akershus. To av disse hadde heller ikke førerkort, fire var motorsyklister – og så var det en bil med privat øvelseskjøring, der både elev og ledsager var ruspåvirket, forteller han.

Politiet sjekker ikke bare for alkohol, de har også fokus på å avdekke bruk av andre rusmidler.
Politiet sjekker ikke bare for alkohol, de har også fokus på å avdekke bruk av andre rusmidler. Foto: Scanpix

Minst 6 måneder inndragning

– Ved siden av inndragning av førerkortet for kortere eller lengre tid, straffes ruspåvirket kjøring med både fengsel og bøter. Generelt blir førerkortet midlertidig inndratt på stedet ved mistanke om ruspåvirkning over 0,5 promille. Inndragning kan også skje mellom 0,2 og 0,5 promille, dersom vedkommende har førerretten på prøve.

I tillegg kan inndragning skje dersom det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer. Tap av førerrett i slike tilfeller bør være minst 6 måneder, sier han videre.

– Bøtenivået står i forhold til påvirkningsgraden. Allerede på de laveste påvirkningstrinnene ryker det mange tusenlapper – og er promillen over 0,5 – eller tilsvarende for narkotika eller legemidler – skal boten i utgangspunktet tilsvare en og en halv brutto månedslønn.

Inndragning for alltid

– Fengelsstraff for promillekjøring kan være betinget eller ubetinget., men er vanligvis ikke aktuelt mellom 0,2 og 0,5 promille. Ved 0,5 – 1,0 idømmes som regel betinget fengselsstraff. Ved 1,0 – 1,5 kan både betinget og ubetinget fengsel idømmes, og over 1,5 promille idømmes som regel ubetinget fengsel.

Inndragning av førerkortet varierer i tid med alvorlighetsgrad. For de minst alvorlige tilfellene kan inndragningstiden være mindre enn ett år. Mellom 0,5 og 0,8 promille er det vanligvis snakk om halvannet år, og så øker lengden gradvis inntil det i verste fall kan være snakk om inndragning «for alltid».

Til det siste hører at den dømte kan søke om tillatelse til å avlegge ny førerprøve etter fem år.

Sommer betyr mer ruskjøring i trafikken

Se video: Slik er det å kjøre bil i bakrus