Cybersjef: – Norge har marginal evne til å stå imot dataangrep

– Sånn som det utvikler seg nå, vil jeg si at det er viktig at vi øker den kapasiteten, sier generalmajor Inge Kampenes.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den digitale trusselen regnes som den største utfordringen mot Norge, men sjefen for Cyberforsvaret mener at Norge ikke er godt nok rustet til å stå imot dataangrep.

– Både Etterretningstjenesten og PST er veldig tydelige på at den digitale trusselen er den største utfordringen mot Norge, sier generalmajor Inge Kampenes i et intervju med TV 2.

Grensene mellom det militære og sivile viskes ut i cyberdomenet, og cybermakt kommer til å endre hvor skillet går mellom lovlige og ulovlige mål i en konflikt, mener han.

– Dette er så viktig å ta på alvor at man må erkjenne at man må utvikle verktøy og kapasiteter til både å beskytte seg, egne styrker og egne operasjoner for de andre domenene land, sjø og luft, sier generalmajoren.

Øker i omfang

NATOs cyberkrigere håndterer flere hundre tilfeller av dataangrep hver eneste måned, opplyser en talsperson for NATO-hovedkvarteret til TV 2.

Ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg øker dataangrepene i omfang, og de er mer komplekse og ødeleggende enn noensinne.

Sjefen for Cyberforsvaret sier at NATO-alliansen først og fremst har kapasitet til å beskytte sine egne operasjoner og nettverk mot de kontinuerlige dataangrepene.

– Forsvaret har også kapasitet til å stå imot forsøk på inntrengning og angrep mot våre datanettverk, samtidig som jeg vil påstå at evnen vår er marginal. Sånn som det utvikler seg nå, vil jeg si at det er viktig at vi øker den kapasiteten, sier generalmajoren.

Nasjoners etterretningstjenester og såkalte APT-grupper («Advanced Persistent Threats» – avanserte og vedvarende trusler) er statlig styrte aktører som representerer den største risikoen for det norske Forsvaret og kritisk infrastruktur, sier Kampenes.

– De har store ressurser, og mulighet til å sitte ganske lenge mot et mål. De er standhaftige, og har gode våpen å bruke. De har ikke mange angrep, men de har de farligste angrepene, sier sjefen for Cyberforsvaret.

Styrker samarbeidet

Fredag meldte regjeringen at Norge styrker det internasjonale samarbeidet mot digitale trusler, ved å bli medlem av det NATO-akkrediterte cybersikkerhetssenteret i Tallinn i Estland.

– Et digitalt angrep kan være alvorlig og ramme samfunnets kritiske infrastruktur. Det kan også utgjøre en trussel mot militære operasjoner. Nå styrker vi samarbeidet med våre partnere og allierte om digital sikkerhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde sier i pressemeldingen at det er viktig at Norge samarbeider for å møte truslene i det digitale rom.

– I nasjonal strategi for digital sikkerhet som ble lansert tidligere i år understrekes viktigheten av internasjonalt og sivilt-militært samarbeid. Det at Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet nå går sammen om medlemskapet er en konkret oppfølging av strategien. Det er også en anerkjennelse av at vi har felles utfordringer og at vi må søke sammen, blant annet gjennom senteret, for å finne gode løsninger, sier Tybring-Gjedde.