KNUSER de RØDGRØNNE: Frp og samferdelsminister Jon Georg Dale bygger mer vei enn de rødgrønne.
KNUSER de RØDGRØNNE: Frp og samferdelsminister Jon Georg Dale bygger mer vei enn de rødgrønne. Foto: Åserud, Lise

Disse tallene mener Frp bør få bilistene til å smile – snudd på hodet siden de rødgrønne

Bilistene betalte 10 milliarder mer i avgifter enn staten brukte på vei da Marit Arnstad (Sp) styrte samferdelspolitikken. Nå er tallene snudd på hodet. – Dette er ikke uken for Frp å være høye og mørke, kontrer Senterpartiet.

SFremskrittspartiet har måtte forsvare rekordhøye bompengetall og troverdigheten er blitt kraftig utfordret av Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

– Regjeringsplattformen er i ferd med å bli en selvmordspakt, sa Christian Tybring-Gjedde til TV 2 i forrige uke.

Onsdag stemmer stortingspolitikere til Frp for tre nye bompengeprosjekter på totalt 15 milliarder.

Nå har Finansdepartementet nye tall, som de mener viser en opptur for norske bilister.

For da Marit Arnstad (Sp) var samferdselsminister i 2013 betalte bilistene over 10 milliarder mer i avgifter enn det offentlige brukte på vei, har forholdet nå snudd i bilistenes favør.

Ferske tall fra regjeringen viser at staten i 2018 brukte 10,2 milliarder mer på veibygging enn bilister betalte i avgifter og bompenger.

– Det viser at Frps gjennomslag i bilpolitikken har fungert. Stadig flere opplever avgiftslette på bil og bilbruk. Denne utviklingen skal heldigvis fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til TV 2.

Rekordhøye bompengetall

Ifølge regnestykkene fra Finansdepartementet betalte norske bilister 59,6 milliarder i særavgifter og bompenger i 2013. I 2018 var tallet redusert til 57,7 milliarder.

Uten bompenger ville inntektene fra bilister vært på 46,2 milliarder.

Nordmenn betaler i 2018 11,2 milliarder kroner i bompenger, ikke null som Frp lovte i forrige valgkamp.

Da de tok over samferdelsdepartementet var det 8 milliarder.

Utgiftene til veiformål har derimot økt drastisk, fra rundt 49 milliarder til 67,7 milliarder kroner.

SE UTVIKLINGEN FRA 2013-2018: Den organsje viser statens utgifter til veibygging, mens den blå viser inntektene i avgifter og bompenger

I BILISTENES FAVØR: Regnestykket fra samferdselsministeren viser at bilistene får mer igjen i veier enn de betaler i avgifter.
I BILISTENES FAVØR: Regnestykket fra samferdselsministeren viser at bilistene får mer igjen i veier enn de betaler i avgifter.

Avviser for mye vei-bygging

Frp mener tallene viser at bilistene i sum får tilbake mye mer enn de betaler for.

– Og likevel er bilistene misfornøyd med hvor mye de betaler i bompenger?

FORNØYD: Samferdselsminister Jon Georg Dale.
FORNØYD: Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Ja, og derfor jobber vi steinhardt med nye gjennomslag for å redusere belastningen for bilister. Men av og til må vi glede oss over det som går rette veien.

– Når dere viser til disse tallene, er det da grunn til å være så misfornøyd med bompenger?

– Ja, og jeg er utålmodig med å bli kvitt bompengene selv og derfor jobber vi med det. Men vi ser jo veksten vi får til på samferdsel ved å bygge veier som i et tempo som aldri før og klarer å kombinere det med skatte- og avgiftslette.

Han avviser at regjeringen har bygd for mye vei i et for stort tempo.

– Nei, vi har ikke bygd for mye vei. Vi har jobbet aktivt for å ta igjen et formidabelt vedlikeholdetterslep og korte ned pendleravstanden slik at folk kan reise på jobb og skole på trygge veier.

Dale er helt sikker på at Frp får nye bompenge-seire, men vil ikke si om det er realistisk med gjennomslag før august da regjeringen skal ha budsjettkonferanse.

Sp: Fakta er at de har satt bompengerekord

Marit Arnstad (Sp) mener dette ikke er uken for å være høye og mørke i Fremskrittspartiet.

– Det har aldri blitt tatt inn mer bompenger enn det som gjøres av Frp nå. Når Senterpartiet gikk ut av regjering var den årlige bompengeinnbetalingen på 9,3 mrd kroner. Nå med Frp i regjering er det i 2019 estimert til å bli 13 mrd kroner i bompengeinnbetaling. Bompengene har altså økt med 40 prosent under Frp sitt styre.

Hun mener de ikke kan lure seg unna bompengetallene.

– Da kan de trikse og mikse med både tall og fremstillingen så mye som de vil, for fakta er at de har satt ny bompengerekord. Det er også helt utrolig at Frp i stedet for å gjøre noe med løftene sine, prøver å skylde på andre parti. Det virker som at de har glemt at de sitter med makten, sier Arnstad til TV 2.

Onsdag vedtar Stortinget tre nye bompengeprosjekter til totalt 15 milliarder.

– I disse forslagene foreslår Senterpartiet et vedtak som sier at dersom prosjektene bli billigere enn antatt, så skal pengene gis tilbake til bilistene i form av reduserte bompenger. Dette stemmer Frp i dag imot. På fredag foreslår Senterpartiet i to konkrete bompengeprosjekt at rett i overkant av 400 millioner skal betales tilbake til bilistene, Frp stemmer imot og tar pengene inn i statskassen. Dette er ikke uken for Frp å være høye og mørk, sier Arnstad.

OVERTOK I 2013: Påtroppende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar nøkler til kontoret av avtroppende Samferdselsminister Marit Arnstad.
OVERTOK I 2013: Påtroppende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar nøkler til kontoret av avtroppende Samferdselsminister Marit Arnstad. Foto: Varfjell, Fredrik