SENTRALE PERSONER: Bengt Åge Borge, leder miljørettet helsevern (tv), rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og Anton Bøe, leder VA, på pressekonferranse om mistanken om smitte via Kleppe vannverk på Askøy.
SENTRALE PERSONER: Bengt Åge Borge, leder miljørettet helsevern (tv), rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og Anton Bøe, leder VA, på pressekonferranse om mistanken om smitte via Kleppe vannverk på Askøy. Foto: Marit Hommedal

Askøy kommune får refs:

Brøt varslingsplikt fem ganger på to år

Askøy kommune brøt opplysningsplikten da de aldri varslet Mattilsynet om at det ble sendt ut kokevarsel til innbyggerne. Dette skjedde fem ganger på to år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Askøy kommune har en opplysningsplikt til oss hver gang det sendes ut kokevarsler til innbyggerne. De siste to årene har det blitt sendt ut fem varsler, men dette har ikke vi blitt varslet om, sier Aslaug Sandvin, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Bergen og omland.

Det er et klart brudd på kravene i drikkevannsforskriften hvor det fremgår at kommunen har en opplysningsplikt.

– Klart avvik

– Derfor er dette et klart avvik, presiserer Sandvin og erkjenner overfor TV 2 at det er kritikkverdig.

Drikkevannsproblemene på Askøy har i flere år skapt bekymringer og sinne blant innbyggerne i kommunen. De siste årene har kommunen sendt ut en rekke kokevarsler for abonnenter som får vann fra Kleppe vannverk. Totalt skal det handle om minst ni varsler, noen sendt i forbindelse med samme hendelse.

– Hva tenker du om at dette har skjedd i så mange tilfeller, uten at det er varslet til Mattilsynet?

– Det er avvik.

– Hvorfor?

– Når de har sendt ut kokevarsler til abonnementene så skal de også opplyse Mattilsynet om dette og hvorfor det var nødvendig. Slike kokevarsel vil kunne være tema i påfølgende tilsyn, forklarer Sandvin.

– Dette vil bli fulgt opp

– Hva har dere gjort med dette nå som dere er kjent med kokevarslene?

– Vi har nylig gjort kommunen oppmerksom på dette og diskutert det i et møte nylig. Og det vil bli fulgt opp videre, sier Sandvin til TV 2.

– Men nå er vi først og fremst opptatt av å få kartlagt hendelsen og at man finner smittekilden og at snarest mulig kommer tilbake i en normalsituasjon.

Hun forteller at hendelsen som har oppstått og andre forhold gjør at Mattilsynet nå helt sikkert vil bruke "ekstra ressurser" på å følge opp kommunen.

Mellom 10.000 og 15.000 innbyggere er rammet av den pågående vannskandalen og mange av disse har tidligere mottatt kokevarsler.

Ordfører beklager

– Jeg var ikke klar over at utsendelse av kokevarsel ikke var varslet videre til Mattilsynet. Hvis reglement er slik TV 2 sier og dette ikke er gjort, så beklager jeg selvsagt det, sier Askøy-ordfører Terje Mathiassen.

I prinsippet er det øverste ansvaret for å sikre at Mattilsynet varsles i tråd med regelverket, lagt til VA-sjefen i kommunen.

– Jeg kjenner ikke til detaljene, men dette er selvsagt noe vil følge opp, vi skal sørge for å følge retningslinjen, forsikrer Mathiassen overfor TV 2.

Flere alvorlige brudd

Mattilsynet har funnet brudd på drikkevannsforskriften når det gjelder både farekartlegging, farehåndtering og leveringssikkerhet.

Dette er viktige oppgaver som skal sikre trygt og rent drikkevann.

– Vi må gå nøyere igjennom kommunens prøvetakingsplan og fareanalyse, en såkalt farekartlegging som de har gjort.

– Stiller oss mange spørsmål

– Vi har vært jevnlig på tilsyn på Askøy. De har levert gode resultater på vannanalyser og ikke noe som tilsa at det har vært spesielt utfordrende, sier Sandvin.

– Men nå som mye nytt er kjent, hva tenker du da om "de gode resultatene" som er levert? Og i følge kommunen selv holder ikke høydebassengene dagens krav til standard.

– I lys av hendelsen stiller vi oss selvsagt mange spørsmål. Hva kunne vi gjort bedre? Hva kunne kommunen gjort bedre? Vi vil i tiden som kommer bruke tid på å finne svar.

Til TV 2 oppgir Mattilsynet at det er utført åtte tilsyn på Askøy siden 2010. Siste tilsyn utførte Mattilsynet i 2017. Det ble i etterkant sendt varsel om vedtak om pålegg:

Fikk beskjed om å sikre høydebasseng

"Dere må utarbeide prosedyrer som sikrer at fareanalysen revideres fortløpende slik at den hele tiden gjenspeiler den reelle risikoen i vannverket. Dere må iverksette tiltak som sikrer at alle høydebasseng er tilstrekkelig fysisk sikret mot uautorisert tilgang."

Askøy kommune må fremlegge for Mattilsynet en framdriftsplan innen 1. mars 2018 med klare delmål for hvordan Askøy kommune skal få etablert en fullgod reservevannsforsyning innen utgangen av 2020.

Askøy kommune svarte Mattilsynet innen fristen, og vedtak ble lukket, opplyser Mattilsynet til TV 2.

Kokevarslene som er sendt ut tidligere har ikke noe direkte med den pågående vannskandalen som har rammet et par tusen innbyggere på Askøy. Det er usikkert hvor lenge askøyværingene nå må fortsette å koke vannet.

Forrige uke ble det kjent at Askøy på flere år trolig ikke har tatt vannprøver i høydebassenget der det ble funnet E. coli. Det opplyste varaordfører Bård Espelid til NRK.