USIKKERT: TV 2s ekspert er bekymret for statsstøtten til VM 2020, dersom Norges Sjakkforbund inngår en avtale med spillselskapet Kindred Group.
USIKKERT: TV 2s ekspert er bekymret for statsstøtten til VM 2020, dersom Norges Sjakkforbund inngår en avtale med spillselskapet Kindred Group. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix.

Frykter at betting-avtale vil påvirke VM-søknad

TV 2s sjakkekspert tror Norges Sjakkforbund kan stikke kjepper i hjulene for statsstøtte til VM i 2020, hvis de sier ja til en avtale med et spillselskap verdt 50 millioner kroner.

For få dager siden skrev TV 2 at Norges Sjakkforbund (NSF) er tilbudt en avtale med pengespillgiganten Kindred Group – eier av blant annet Unibet – verdt 50 millioner kroner.

Forslaget skal opp til avstemming på Norges Sjakkforbunds kongress i juli.

– Det vil påvirke mulighetene

Samtidig ønsker arrangørene av Norway Chess VM til Stavanger i 2020. I den forbindelse er det søkt om statsstøtte til mesterskapet på nærmere 20 millioner kroner, etter det TV 2 forstår.

Daglig leder i Norway Chess, Kjell Madland, innrømmer at den potensielle avtalen med Kindred Group dermed skaper hodebry.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for at en sånn prosess er midt oppi en statsøknad. Samtidig tenker jeg at dette er noe som ikke har noe med et VM å gjøre, sier Madland til TV 2.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror en eventuell avtale med bettingselskapet vil svekke mulighetene for statsstøtte til VM.

– Jeg tror at dersom Norges Sjakkforbund tar imot disse pengene så vil det påvirke mulighetene for statsstøtte til VM. Samtidig må jo sjakkforbundet vurdere hva som gagner norsk sjakk best. Skal vi ha et VM, eller skal vi heller ha penger som kan brukes ute i klubbene og til rekruttering. Hva gir best positiv effekt? Det er ikke åpenbart, mener Hammer.

Hammer mener forbundet nå må veie verdien for og imot.

– Argumentet for er jo at det er mye penger som kan brukes til å promotere sjakken. Argumentet mot er at det kan være problematisk for Norges Sjakkforbund å innta en bestemt politisk holdning på bestilling. Dette er en avtale som må vurderes opp mot Norges lover og regler, og sjakkforbundets egne regler, sier Hammer.

Kulturministeren minner om forbud

På spørsmål fra TV 2 om hvordan Kulturdepartementet stiller seg til bevilgning av statsstøtte til sjakk-VM dersom Norges Sjakkforbund inngår en avtale med Kindred Group, opplyser departementet at de har søknaden om tilskudd til sjakk-VM til behandling og at det derfor ikke truffet en beslutning i saken.

Departementet er gjennom media blitt kjent med at Norges Sjakkforbund vurderer en avtale med Kindred Group, og ønsker ikke å spekulere i hva Norges Sjakkforbund velger å gjøre.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande understreker at Stortinget har vedtatt forbud mot markedsføring av utenlandske spillselskap - uavhengig av om Norges Sjakkforbund er underordnet Norges Idrettsforbund.

– Dette blir omtalt som en samarbeidsavtale, og jeg kjenner ikke forslaget i detalj. På generelt grunnlag er det verdt å minne om at Stortinget har vedtatt et forbud mot markedsføring av utenlandske spilltilbud. Jeg forutsetter selvfølgelig at Sjakkforbundet forholder seg til dette, sier Skei Grande til TV 2.

Hun stiller også spørsmål ved sjakkforbundets vurdering av agendaen til Kindred Group.

– Det primære målet for regjeringens spillpolitikk er å begrense omfanget av problemspilling i størst mulig grad. Et stort flertall på Stortinget mener at enerettsmodellen er best egnet til å sikre dette. Samtidig registrerer vi at utenlandske spillselskaper jobber aktivt for å komme inn på det norske markedet, og Kindreds ønske om å inngå en samarbeidsavtale med Norges Sjakkforbund må sees i et slikt perspektiv. At Norges Sjakkforbund med denne avtalen skal argumentere for at det skal innføres en lisensmodell, til erstatning for dagens enerettsmodell, er selvfølgelig et helt legitimt standpunkt. Men jeg stiller meg undrende til at styret i sjakkforbundet tilsynelatende er villig til å ta seg betalt for å argumentere for synet til Kindred, avslutter hun.