vannskandalen:

Funn av bakterie i ettåring fra Askøy som døde

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal
Det er gjort funn av bakterien Campylobacter ved obduksjon av ettåringen fra Askøy som døde sist uke.

Analyser av prøver som er tatt av ettåringen under obduksjonen skal etter det TV 2 erfarer ha påvist funn av Campylobacter. Det er dermed gjort funn av samme bakterie som også er påvist hos andre pasienter fra Askøy som har vært innlagt på Haukeland universitetssykehus.

Fylkeslegen i Vestland, Helga Arianson, bekrefter overfor BT at bakterien som er funnet hos mange pasienter etter utbruddet, også er påvist hos gutten.

Ettåringen fra Askøy som døde onsdag sist uke ble obdusert fredag forrige uke. Prøver av barnet er så sendt videre til analyse ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Ingen andre sykdomstegn

TV 2 har hatt kunnskap om at barnet var smittet i noen dager men etter henstilling fra advokat, valgt å ikke publisere denne informasjonen etter ønske fra familien som ønsket å få informasjon fra politiet, før dette ble offentlig kjent.

Bistandsadvokaten til ettåringens familie, Kjetil Ottesen, ønsker ike å kommentere opplysningene.

– Foreløpig har vi verken obduksjonsrapporten eller en konklusjon på hva som har skjedd, så jeg vil ikke spekulere om mulige årsaker gjennom media. Årsak får vi komme tilbake til når vi vet fakta, og ta en vurdering på det tidspunktet, sier Ottesen til TV 2.

Etter at ettåringen døde onsdag forrige uke på Askøy, har det vært jobbet for å få svar på om dødsårsaken skyldes vannbakteriene som er funnet i drikkevannet på Askøy. En prioritert oppgave har vært å få avklart om barnet var smittet.

Smittevernlege på Askøy, Thomas Hetland, har tidligere sagt at man ikke kan utelukke at det smittefarlige vannet kan ha en sammenheng med dødsfallet til ettåringen.

For campylobacteriose er inkubasjonstiden 1-10 døgn, vanligvis et par døgn. Bare noen få bakterier er nok til å forårsake sykdom.

TV 2 har ikke fått bekreftet at dødsårsaken skyldes bakterien som også er funnet i drikkevannet på Askøy. Det er gjort funn i et høydebasseng 168, et av de to omtalte vannmagasinene, Tallet 168 angir høydemeter på bassenget.

Jakt på dødsårsak

Forrige uke satte politiet rutinemessig i gang med etterforskning, etter at barnet døde på Haukeland universitetssykehus.

Obduksjonen av ettåringen skulle opprinnelig bli gjennomført over pinse, men politiet ba om en fremskyndet obduksjon på grunn av saken alvor. Barnet ble obdusert fredag sist uke på Gades institutt.

Om det er en sammenheng mellom vannforurensingen og dødsfallet vil politiet svare på når obduksjonen er gjennomført og prøver analysert.

Politiet har ikke siktet noen i saken og har blant annet jobbet med å kartlegge barnets bevegelser og mulige smittekilder.

Små barn og eldre mest utsatt

Mennesker som blir smittet av Campylobacter, kan få høy feber, diaré og magesmerter, kvalme, oppkast og hodepine. I spesielle tilfeller kan man få følgesykdommer.

Det er mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus som utfører analysene av pasientene. Prøvene som blir tatt ved obduksjonen av ettåringen, blir på tilsvarende måte dyrket for å påvise funn av bakterier.

– Hva er problematisk med denne bakterien?

– Den gir kraftig diaré og oppkast, men som oftest er dette ganske uskyldige infeksjoner som går over av seg selv etter ganske kort tid, forklarer seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved avdeling for mikrobiologi ved Haukeland universitetssykehus.

– Hvor farlig kan den være, og hvilke grupper er mest utsatt?

– Små barn og eldre er alltid mer utsatt når de få diaré og oppkast for uttørking. Men dette forebygger man normalt ved på drikke litt hele tiden. I utgangspunktet regnes bakterien for å være ufarlig og dette går over av seg selv så lenge man ikke har immunsvekkelser, forklarer Kommedal.

Lett å bli syk

Seksjonsoverlegen forklarer at man etter en kort tid normalt blir frisk fordi kroppen etterhvert blir immun, men tilføyer at med Campylobacter skal det lite til av bakterier før man blir syk.

– Det kreves en lav smittedose, forklarer Kommedal til TV 2.

De positive prøvene har så langt avdekket funn av typen Campylobacter jejuni.

– En vanlig smittekilde fugl og en smittevei kan være at en fugl kommer inn i et vannreservoar og dør, forklarer Kommedal.

Han oppgir at analyser det andre ber oss om å analysere, så er det andre som oppsummerer og trekker konklusjoner, forklarer Kommedal.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook