Aker Stadion før eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Vålerenga.
Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix
Aker Stadion før eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Vålerenga. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Tidligere Molde-spiller dukket ikke opp i retten

Den tidligere Molde-spilleren møtte ikke til ankesaken, men fornærmede gjennomførte likevel sin forklaring.

Ankesaken i Frostating lagmannsrett skulle etter planen starte onsdag kl. 9, men den voldtektstiltalte spilleren møtte ikke.

Det er nå bekreftet at både straffesaken og den sivile delen utsettes, men fornærmede fikk avgi sin forklaring i et bevisopptak som skal brukes under hovedforklaringene.

– Det er veldig frusterende å bli satt i denne posisjonen, det eneste jeg vil er at dette skal bli ferdig. Jeg føler jeg blir stående på stedet hvil uten at jeg får noen konklusjon, samtidig ser jeg hvordan folk rundt han støtter han, og hvor tilrettelagt ting er for han. Jeg føler det er jeg som tar straffen for noe han egentlig skulle kjent på, fortalte fornærmede i retten.

Sidsel Katralen. Foto: Kristian Hansen
Sidsel Katralen. Foto: Kristian Hansen

– Dette er en betydelig belastning for henne. Det er en alvorlig anklage, hun er utsatt for en alvorlig episode. Det er tydelig at hun er veldig berørt. Det er viktig for henne at saken får en avslutning, slik at hun kommer videre i livet. Forklaringen i dag utelukker ikke at hun må forklare seg en tredje gang når saken kommer for lagmannsretten, sier bistandsadvokat Sidsel Katralen til TV 2.

– Uheldig

– I en slik alvorlig sak blir saken utsatt. Det er det vi skal ta opp når vi går inn i rettsmøtet, sier aktor Ingvild Thorn Nordheim til TV 2.

– Det er fryktelig leit i en såpass alvorlig sak. Vi fikk utsatt saken sist gang fordi et vitne ikke møtte. Dette er fryktelig uheldig, sier aktor.

– Hvordan oppleves det for aktoratet og fornærmede?

Aktor Ingvild Thorn Nordheim i Frostating lagmannsrett. Foto: Kristian Hansen
Aktor Ingvild Thorn Nordheim i Frostating lagmannsrett. Foto: Kristian Hansen

– Det er en voldsom påkjenning for fornærmede. Det er et behov for en avslutning på saken for alle parter. Det haler ut i tid nå, sier Nordheim.

Ankesaken var egentlig berammet i høst, men ble framskyndet grunnet helsemessige årsaker hos fornærmede.

– Hva slags konsekvenser kan det få at man ikke møter til sin egen sak?

– Det gjenstår å se. Jeg vil ikke kommentere det nå, sier aktor, som overfor TV 2 bekrefter at tiltalte befinner seg utenlands.

Etterlyst internasjonalt

Den tidligere Molde-spilleren er nå internasjonalt etterlyst, men det er ikke begjært pågripelse. Dersom han passerer en grense innenfor Europa, vil aktor legge ned påstand om pågripelse. I forlengelse til det gjelder også land Norge har utleveringsavtale med - også utenfor Europa.

Advokt Jørgen Løvdal, som er stedfortreder for Mette Yvonne Larsen, som ikke kunne stille i retten, sier til TV 2 at han ikke har hatt kontakt med sin klient de siste dagene. Han setter også etterlysningen i sammenheng med aktoratets ønske om å få fotballspilleren lovlig stevnet.

– Jeg konstaterer at han ikke møtte i dag. Det setter jeg i sammenheng med at saken ble tvangsberammet på et tidspunkt hans ønskede forsvarer ikke hadde muligheten til å stille, sier fotballspillerens advokat Jørgen Løvdal, som tror mannen hadde stilt i retten om saken hadde kommet opp på en tid der Mette Yvonne Larsen var tilgjengelig.

Jørgen Løvdal. Foto: Kristian Hansen.
Jørgen Løvdal. Foto: Kristian Hansen.

Fotballspilleren er tiltalt etter Straffelovens paragraf 292, jf. 291, for voldtekt av en person ute av stand til å motsette seg handlingen «på grunn av søvntilstand og/ eller beruselse».

I tingretten ble fotballspilleren i delt rett frikjent i straffesaken, der beviskravet er svært strengt. I sivildelen av rettssaken, der beviskravene er svakere, ble han dømt til betale kvinnen erstatning på 150.000 kroner. Dommen falt 20. august 2018.

Det var påtalemyndigheten som valgte å anke saken.