Underslagene ble oppdaget av lederen av den aktuelle Sjømannskirken, og medarbeideren skal ha erkjent underslag og dokumentforfalskning, skriver Sjømannskirken i en pressemelding.

– Dette er et grovt tillitsbrudd fra en betrodd medarbeider. Selv om vi har et omfattende kontrollsystem, er vi avhengige av å ha tillit til våre medarbeidere. Dette er midler vi skulle drevet sjømannskirke for og vi vil kreve pengene tilbakebetalt, sier generalsekretær Ørnulf Steen, i en pressemelding.

Medarbeideren skal ha underslått et beløp tilsvarende tre millioner norske kroner over en periode på seks år.

Sjømannskirken går nå gjennom alle regnskap for kirken tilbake til da regnskapsføreren begynte i stillingen for å få full oversikt over omfanget.

Det er kun en sjømannskirke som er rammet av underslagene. Saken er anmeldt hos Bergen politikammer.

Den anmeldte medarbeideren er innstilt på å samarbeide. Han har selv sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning.

– Jeg ser svært alvorlig på situasjonen. Det er vondt å slå fast vi er frarøvet midler som skulle gått til å drive sjømannskirke. Jeg har full tillit til at generalsekretæren og administrasjonen håndterer saken og sørger for at Sjømannskirkens interesser blir ivaretatt på best mulig måte, sier hovedstyreleder i Sjømannskirken. Jørn Henning Theis.