Omgjør vedtaket om Kallmyrs au pair: – Ingen var klar over hvem som var vertsfamilie

OMGJØR VEDTAK: UDI omgjør vedtaket om justisminister Jøran Kallmyrs au pair,
OMGJØR VEDTAK: UDI omgjør vedtaket om justisminister Jøran Kallmyrs au pair, Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix
UDI omgjør vedtaket om justisminister Jøran Kallmyrs au pair, bekrefter UDI overfor TV 2.

– Det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger au pairen ga i søknaden, som vi tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet. I klagesaken har det kommet fram nyanseringer og nye opplysninger, opplyser UDI i en pressemelding.

De påpeker at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men at de vurderer nå dette av mindre alvorlig karakter.

– UDI mener blant annet at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at hun i det vesentlige har utført oppgaver som au pair for familien Kallmyr før fullstendig søknad var levert hos politiet. Det er derfor ikke lenger grunnlag for avslag.

Problemer med avslagsbrevet

Ved avslag får man tre ukers frist på å reise ut av Norge. Dersom man klager, oppheves utreiseplikten automatisk, og man har anledning til å være og virke i Norge frem til klagen er ferdigbehandlet.

UDI opplyser at avslaget, av ukjent årsak, ikke kom frem til au pairen på den oppgitte adressen. I stedet kom den i retur til UDI etter at klagefristen gikk ut. Dermed ble kvinnen kjent med avslaget ved et oppmøte hos politiet dagen før utreisefristen, og valgte å reise umiddelbart.

– På bakgrunn av det opprinnelige avslaget fikk hun også rutinemessig varsel om at UDI vurderte en utvisningssak. Hun er altså ikke utvist fra Norge, og denne delen av saken er også avsluttet, skriver de.

Visste ikke om Kallmyr

– Beklager UDI av det ble gitt avslag og varsel om utvisning på feil grunnlag?

– Nei, avslaget ble ikke gitt på feil grunnlag, men det kom opp nye opplysninger og nyanser som gjorde at vi mener det er riktig å gjøre om vedtaket, sier avdelingsdirektør i UDI, Karl Erik Sjøholt, til TV 2.

Han opplyser at avgjørelsen tatt av en enkelt saksbehandler, slik rutinene er for denne typen vedtak. Saksbehandleren var ikke oppmerksom på at det var justisminister Jøran Kallmyr og hans kone som var vertsfamilien.

– Ingen var klar over hvem som var vertsfamilie. Du må huske på at vedtaket gjelder au pairen, og at vertsfamilien er underordnet, sier han.

Vedtaket ble ikke godkjent av ledelsen i UDI, men Sjøholt understreket at det er fattet av UDI som etat.

UDI star fast ved at reglene ble brutt da Kallmyrs au pair flyttet inn til dem før hun hadde vært i møte med politiet, men at dette ikke anses som så alvorlig at det gir grunnag for avslag på søknaden om opphold og utvisning.

– Betyr det at det er greit å flytte inn til en vertsfamilie før au pairen har vært hos politiet likevel?

– Nei, det kan de ikke. Man kan ikke begynne før man har levert en fullstendig søknad, sier han.

UDI vil invitere de som formidler au pairer til et møte, for å sikre at de gir riktig informasjon til vertsfamilier og au pairer om reglene.

Grunnen til at au pairen til Kallmyr flyttet inn for tidlig, var lang ventetid på time hos politiet. UDI vil nå arbeide med å finne alternative praktiske ordninger for opphold for au pairer mens de venter.

Feiltolket regelverket

I pressemeldingen påpeker de at denne saken har vist at regelverket ved bytte av vertsfamilie er blitt feiltolket, og skriver at informasjonspraksis hos eksterne aktører har bidratt til uklarhet.

– Det er også reist spørsmål ved om UDIs egen informasjon har vært tilstrekkelig eksplisitt når det gjelder bytte av vertsfamilie. Dette vil bli fulgt opp.

De vil også se nærmere på regelverket rundt ventetiden for å få time hos politiet og politiets kapasitet, da det er et kjent og økende problem som berører mange utlendingssaker.

– Dette vil bli fulgt opp i dialog med Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook