På Askøy åpnet skoler og barnehager igjen tirsdag etter drikkevann-problemene, men sykdomssituasjonen er ikke stort bedre enn den var mandag.

I nedslagsfeltet, hvor det bor 10.000 mennesker, er mer enn 2000 syke. Det vil si at hver femte innbygger har blitt smittet.

Antibac i alle klasserom

På Kleppe skole er sykefraværet stort. Av 332 elever er 103 borte. Også 15 lærere er syke og borte fra jobb. Seks foreldre har søkt om fravær på grunn av smittefrykt.

– På SFO pleier vi å ha opp mot 30 barn om morgenen. I dag var det seks, så det sier noe om situasjonen vi er i, sier rektor Hilde Sundve Jordheim til TV 2.

På skolen er det satt ut Antibac i alle klasserom, og det er satt opp plakater ved alle vaskeservanter i klasserom og toalettrom.

Plakatene har både instruksjoner om håndvask og om at man ikke skal drikke springvannet.

Kjører ut rent vann

Næringsaktører som er avhengige av rent vann har problemer. Tannleger trenger rent vann for å drive sin virksomhet, og de må nå få tilkjørt vann.

– I løpet av helgen har vi arbeidet med å få på plass containere med pumpekapasitet slik at vi kan avhjelpe den utfordringen som tannlegene står overfor, sier Askøys varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) til TV 2 tirsdag morgen.

FOKUS PÅ HÅNDHYGIENE: På Kleppe skole har de gått til storinnkjøp av håndsprit. Foto: Pål Schaathun/TV 2
FOKUS PÅ HÅNDHYGIENE: På Kleppe skole har de gått til storinnkjøp av håndsprit. Foto: Pål Schaathun/TV 2

En brist i et høydebasseng som ble oppdaget mandag er nå reparert, sier Espelid. Det dreide seg om et hull som gjorde det mulig for dyr å ta seg inn i bassenget, hvor det skal være hygieniske forhold. Espelid beskriver hullet som et «betydelig avvik».

– Dere venter fortsatt på obduksjonsrapport av barnet som døde. Når får man en avklaring på det?

– Det er politiet som eier rapporten og styrer all informasjon rundt det. Det vi har fått indikert fra politiet, er at obduksjonsrapporten vil foreligge i løpet av denne uken, sier Espelid.

Detektivarbeid

Folkehelseinstituttet har sendt et team på fire medarbeidere til Askøy for å bistå kommunen i arbeidet med å finne ut av hvordan vannet har blitt forurenset.

HOLDER FORTET: Rektor Hilde Sundve Jordheim ved Kleppe skole på Askøy gjør sitt beste for å ivareta elever og personale i vann-krisen. Foto: Pål Schaathun/TV 2
HOLDER FORTET: Rektor Hilde Sundve Jordheim ved Kleppe skole på Askøy gjør sitt beste for å ivareta elever og personale i vann-krisen. Foto: Pål Schaathun/TV 2

– Dette er et tidkrevende detektivarbeid, sier avdelingsdirektør Line Vold til Nyhetskanalen.

– Bakteriene som er påvist hos pasientene er campylobakterbakterier. De finner vi normalt i tarmen hos fugler og dyr, så her har det skjedd en forurensning med avføring fra fugler og dyr i distribusjonsnettet. Det er en tidkrevende prosess og et nitid arbeid for å finne ut akkurat hvor dette kan ha skjedd. Det gjør man blant annet med å kartlegge nøye hvem det er som er syke, sier Vold.

Kan smitte fra person til person

Campylobakterinfeksjoner smitter hovedsakelig via vann og mat og via direkte kontakt med dyr, men det kan i sjeldne tilfeller også smitte fra person til person.

De flest som blir rammet av en campylobakterinfeksjon, blir friske av seg selv i løpet av en ukes tid. Små barn, eldre og personer med svekket immunforsvar som har større risiko for å bli alvorlig syk og trenger legehjelp, forklarer Vold.