Siden elsyklene gjorde sitt inntog i trafikken, har antallet omkomne elsyklister ligger på to-tre i året i Danmark.

Men i 2018 doblet antallet drepte elsyklister seg til seks. I samme periode eksploderte antallet skadde elsyklister – fra seks i 2014, til 84 i 2018. Det melder Danmarks Radio.

Nå vil både den danske Havarikommisjonen og Vejdirektoratet finne ut av årsaken til utviklingen.

– Om det er fordi danskene bare har begynt å bruke elsyklene mer, vet vi ikke, men det er vi i ferd med å undersøke nå, sier Marianne Foldborg Steffensen, leder av avdeling for trafikksikkerhet i Vejdirektoratet, til DR.

Overrepresentert i ulykkesstatistikken

Vejdirektoratets statistikk viser at elsykler sto for rundt fem prosent av det totale antalle kilometer som danskene tilbakela på sykkel i 2018. Samtidig representerte denne trafikantgruppen ti prosent av alle skadde syklister.

Antall drepte syklister var i 2018 på nivå med tidligere år, men også her så man en markant økning i antall skadde – fra 475 til 580. Det danske Rådet for Sikker Trafik er bekymret over utviklingen.

I Norge har flere omkommet i trafikken så langt i 2019 sammenlignet med 2018. Trygg Trafikk-sjef Jan Johansen har uttrykt bekymring over utviklingen og advarer om at sommermånedene innebærer flere motorsyklister og syklister ute på veiene, noe som skaper mer komplekse trafikksituasjoner.

– Ingen økt ulykkesrisiko

Elsykler har blitt svært populære også i Norge. Forskere ved Transportøkonomisk institutt har imidlertid ikke funnet noe belegg for å hevde at elsyklister er mer utsatt for ulykker enn andre syklister.

En TØI-studie fra 2018 tok utgangspunkt i elsyklenes høyere vekt og fartspotensial enn vanlige sykler, samt at elsykler appellerer til nye syklistgrupper som har begrenset erfaring med vanlige sykler.

Analysen tyder ikke på at elsykler har en høyere ulykkesrisiko enn øvrige sykler, men at kvinner er mer utsatt for ulykker på elsykler enn på vanlige sykler.

«Resultatene viser at offroadsykler har høyere risiko enn elsykler, også når vi kontrollerer for andre variabler som kjønn, alder og hvor langt man sykler for transport og trening. Den eneste sykkeltypen som hadde lavere risiko enn elsykler var klassiske sykler», heter det i rapporten.