Oslo  20150414.
Illustrasjonsbilder av en bomstasjon i Oslo tirsdag ettermiddag. Bomring. Autopass.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Våle  20180719.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker tørkerammede bønder i Vestfold torsdag.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Dale (FrP) tvinges til å legge fram forslag om veiprising

Samferdselsdepartementet er i gang med å utrede et system for veiprising, til tross for ministerens motvilje mot systemet. Nå vil KrF ha fortgang i arbeidet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og Fremskrittspartiet er mot veiprising. Men nå tvinges Dale til å komme opp med et forslag til Stortinget for hvordan dette kan gjennomføres.

– Vi er utålmodige etter å få dette forslaget på bordet. Det har tatt altfor lang tid, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til TV 2.

For vedtaket i Stortinget kom allerede 5. desember i 2016. Da ba Stortinget om at Samferdselsdepartementet skulle legge fram et forslag til et system for veiprising av tungtrafikken. Men i bestillingen fra Stortinget ligger det også at systemet skal kunne utvikles til å gjelde alle kjøretøy.

Har god tid

I vedtaket fra 2016 heter det at Samferdselsdepartementet skal «utrede satellittbasert veiprising for tungtransport». Men de sier videre at utredningen også bør utvides til å se på en «mulig satellittbasert veiprising for alle kjøretøy».

Denne bestillingen fra Stortinget er Samferdselsministeren forpliktet til å levere.

TV 2 har spurt samferdselsminister Jon Georg Dale om når forslaget om veiprising blir forelagt Stortinget. Svaret fra departementet er at Stortinget vil bli orientert på egnet måte og til egnet tid.

– Jeg ønsker å redusere bompengebelastningen, ikke flytte bomstasjonen inn i personbilen til folk flest slik taksameter-Støre tar til orde for, sier Jon Georg Dale til TV 2.

Trenerer

Men det er ikke Arbeiderpartiet som er mest utålmodige i denne saken. Alle de tre andre regjeringspartiene, Venstre, Høyre og KrF, er også tilhengere av veiprising. KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier til TV 2 at departementet har brukt altfor lang tid på dette.

– Vi er utålmodige etter å få dette på bordet. Vi vil ha dette så fort som mulig sånn at Stortinget får implementert dette raskt, sier Grøvan til TV 2.

– Mener du at departementet trenerer denne saken?

– De har brukt lengre tid enn nødvendig på dette, svarer Grøvan diplomatisk.

Han viser til at Stortinget, med støtte fra Fremskrittspartiet, i mars i år vedtok å utrede veiprising, men uten å ta dette begrepet i bruk.

I vedtaket heter det at det skal utredes ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning. Dermed har Stortinget to ganger vedtatt at Samferdselsdepartementet skal utrede et system for veiprising.

– Dette viser at alle er for veiprising som system. Det er bare et tidsspørsmål før dette blir vedtatt. Veiprising er nemlig en rettferdig fordeling av kostnadene i motsetning til bomstasjoner som er vilkårlige og ikke fungerer i dag, sier Grøvan.

Han vil nå ta opp Samferdselsdepartementets treghet med sine kolleger i regjeringspartiene på Stortinget. Hvis dette ikke hjelper vil han komme med et skriftlig spørsmål til Samferdselsministeren, som Dale er forpliktet til å svare på innen seks dager.

Taksameter-Støre

Departementet har hittil brukt 2,5 år på å behandle det første Stortingsvedtaket om veiprising.

Jon Georg Dale har hyret inn konsulentselskapet Vista Analyse til å komme opp med et forslag, et system for veiprising. Men dette forslaget fra konsulentselskapet er ikke ferdig før til høsten.

Deretter skal departementet behandle det, sende det ut på høring før de legger fram et utarbeidet forslag for Stortinget. Dermed kan det gå enda et par år før Stortinget får mulighet til å ta stilling til forslaget om veiprising.

Også i Arbeiderpartiet er de utålmodige. De vil også ha innført et system for veiprising. Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker på skuldrene av å bli kalt taksameter-Støre, men han sier til TV 2 at det er mer alvorlig at Frp ikke er interessert i å finne fram til mer rettferdige løsninger for veier og kollektivtrafikk.

– Med veiprising betaler man kun for den strekningen man kjører. Det er synd at Frp ikke engang er interessert i å utrede en slik ordning, sier Støre til TV 2.