politiet etterforsker saken:

Mistenker at ettårings dødsfall er knyttet til drikkevannet i Askøy

Askøy kommune bekrefter at de undersøker om en ung gutts dødsfall er knyttet til sykdomstilfellene. Politiet etterforsker saken. Det mistenkes smitte i drikkevannet.

– Jeg kan bekrefte at et barn døde hos oss, men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi avventer flere analysesvar. Dette er en dypt tragisk hendelse og av hensyn til familien kan vi ikke kommentere dette ytterligere, sier Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

Torsdag ble det registrert flere sykdomstilfeller hos innbyggere tilknyttet Kleppe vannverk i Askøy kommune. De fleste som er rammet befinner seg i nabolaget Øvre Kleppe.

Alle i kommunen fikk torsdag varsel på SMS om å koke vannet før det drikkes. Kommunen har satt krisestab.

18 personer er innlagt på Haukeland sykehus for nærmere oppfølging. Åtte av disse er barn.

– Ingen av pasientene er kritisk syke, men ligger til observasjon. Vi venter på analyseresultater for å klargjøre om innleggelsene har en felles årsak. Vi prioriterer å få prøveresultatene klare så raskt som mulig for å bekrefte eller avkrefte mistanken om at dette er et utbrudd av en mage- og tarminfeksjon. Vi vil informere når dette er klart, sier Berg.

– Sykehuset har iverksatt nødvendige tiltak for å ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne ta imot flere pasienter. Vi oppfordrer spesielt kronisk syke, små barn og eldre om å kontakte legevakt ved symptomer som nedsatt allmenntilstand og mage-tarmsymptomer.

Legevakten ga rundt 170 råd på telefon i løpet av ettermiddagen torsdag og gjennom natten.

Denne advarselen er hengt opp på døren til Askøy rådhus. Foto: TV 2
Denne advarselen er hengt opp på døren til Askøy rådhus. Foto: TV 2

Dødsfall kan ha sammenheng

Onsdag døde en ettåring i kommunen på vei til sykehus. Rådmannen bekrefter at kommunen mistenker at dette dødsfallet har tilknytning til sykdomstilfellene.

– Det har vært et dødsfall i samme område, som skyldes infeksjon. Det er alt vi vet. Vi vet ikke om det er en sammenheng, men det er noe vi er oppmerksomme på og som vi undersøker, sier rådmann Eystein Venneslan.

Politiet har startet etterforskning av saken.

– En ettåring døde brått på Haukeland onsdag. Vi etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall, og er i gang med undersøkelser i forbindelse med dette. Vi vil blant annet gå gjennom huset barnet har bodd i, samt snakke med folk i omgivelsene til barnet, sier politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt til TV 2.

Barnet vil bli obdusert i begynnelsen av neste uke.

– Vi kan bekrefte at det er et dødsfall i kommunen som kan ha sammenheng med mulig smitteutbrudd. Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet. Familien ivaretas av helsefaglig støtteapparat, og familien ber om ro rundt situasjonen, sier ordfører Terje Mathiassen.

Fylkeslegen i Vestland fikk varsel om dødsfallet av politiet på torsdag, og har ifølge statskanalen besluttet å åpne tilsynssak.

Kommunen vet fortsatt ikke om det er en smittekilde i vannet, men regner med å få en avklaring om dette i løpet av dagen.

Ordfører i Askøy kommune, Terje Mathiassen. Foto: TV 2
Ordfører i Askøy kommune, Terje Mathiassen. Foto: TV 2

– Vi går ut med en sterk anmodning om at folk på Askøy, særlig i sør, må koke vannet og være nøye med håndhygiene, sier Venneslan.

Flere avløpsproblemer

Flaskevannet hos Rema 1000 på Juvik i Askøy ble raskt utsolgt etter meldingen om den mulige smitten.

Flere innbyggere har rettet kraftig kritikk mot kommunen, fordi de mener varslingen om den mulige smitten kom for sent. Rådmann Venneslan sier det alltid er vanskelig å lokalisere årsaken.

– Vi vet heller ikke nå om det faktisk er vannet. Dette ble oppdaget før lunsj på torsdag, da sykepleiere på legevakten så et mønster i mage- og tarminfeksjoner, sier Venneslan.

Rådmann i Askøy kommune, Eystein Venneslan. Foto: TV 2
Rådmann i Askøy kommune, Eystein Venneslan. Foto: TV 2

Askøy kommune har hatt flere utfordringer knyttet til vann og avløp de siste årene. Det gjennomføres inspeksjoner ved vannanlegget for å undersøke om det er spredning av smitte i vannet.

Kommunen presiserer at de ønsker at personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diaré og magesmerter skal kontakte legevakten.

– For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland.