Norges Skiforbund skriver torsdag at de og Henrik Kristoffersen har avsluttet den rettslige prosessen rundt profileringen av alpinstjernens private sponsor Red Bull.

Kristoffersen tapte rettssaken mot forbundet og vurderte om han skulle anke saken.

Samtidig har Kristoffersen undertegnet en treårig avtale med landslaget. Skiforbundet skriver at de legger økonomisk og praktisk til rette for et sportslig tilpasset og individuelt opplegg utenfor konkurranse for utøveren.

Med den nye avtalen får Kristoffersen beholde sin flaskeavtale med Red Bull.

Kristoffersen har også fått akseptert sitt ønske om eget helse- og treningsopplegg utenfor renn, som styres av far og trener Lars Kristoffersen. Forbundet dekker også utgifter til trener Einar Witteveen, som skal følge Kristoffersen gjennom sesongen. I tillegg skal Kristoffersen ha en ekstra assistent i et halvt år.

Blanke ark

Kristoffersen sier at han starter samarbeidet med forbundet med blanke ark.

– Jeg er svært fornøyd med at forbundet har imøtekommet mitt ønske om et individuelt tilpasset sportslig regime utenfor rennsesongen, og at Red Bull-avtalen kan videreføres i tre nye år. Dette er optimalt for meg, og langsiktigheten i avtalen er også viktig. Skiforbundets tilrettelegging er avgjørende for at jeg skal kunne prestere helt i verdenstoppen i årene som kommer, sier han.

Sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste, sier at begge parter er fornøyd med avtalen og at dialogen rundt avtalen har vært konstruktiv og god og upåvirket av de rundene i Oslo tingrett.

– Norges Skiforbund ønsker å bruke ressursene på aktivitet og en god sportslig satsing. Derfor er vi glade for at vi er enige om en løsning som gjør at fokuset nå kan rettes mot best mulige resultater i alpinbakken, sier Ryste.

Tapte i tingretten

I selve domsavsigelsen fra tingretten 6. mai ga Oslo tingrett alpinisten rett i at skiforbundet påla ham en formålsrestriksjon, men konkluderte med at hensikten med denne var legitim.

Retten slo også fast at skiforbundet har holdt seg innenfor EØS-reglene, og vektla – i likhet med forbundet – at det eksisterende regelverket både sikrer utøvernes personlige interesser og at det sikrer at alle får nyte godt av fellesskapets midler.

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud sa etter dommen at det var en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges Skiforbund.

– I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett, sa Stemsrud.