Frøya: Planene om å bygge ut vindkraftspark på Frøya blir ikke endret.
Frøya: Planene om å bygge ut vindkraftspark på Frøya blir ikke endret. Foto: Pedersen, Terje

Vindkraft-arbeidet på Frøya kan fortsette

Departementet endrer ikke Fylkesmannens vedtak, og arbeidet med å etablere vindmøllepark på Frøya fortsetter.

Arbeidet med å bygge ut for vindkraftproduksjon på Frøya blir ikke stanset.

– Kommunaldepartementet har gjort en grundig gjennomgang av saken, og vi er glad for at den gjennomgangen bekrefter både fylkesmannens vedtak og det som var innstillingen fra Frøya kommunes egen advokat og rådmann i dette spørsmålet, sier Bengt Eidem i TrønderEnergi.

I mars gikk syv av syv i formannskapet i Frøya kommune inn for full stans av vindkraftutbyggingen i kommunen. Det vedtaket har blitt opphevet av fylkesmannen, og det støttes også av departementet.

– Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

– Det er gitt konsesjon for bygging av vindkraft på Frøya etter aktiv medvirkning fra Frøya kommune gjennom mange år, og det er ingen tvil om at vindparken skal bygges, sier Eidem.

Alle taper på forsinkelse

TrønderEnergi, som skal stå for utbyggingen av vindkraft-anlegget retter nå fingeren mot kommunen, men forsikrer at utbyggingen vil starte opp igjen så fort det lar seg gjøre.

– Forsinkelsene som har oppstått skaper bare tapere fordi dette til syvende og sist blir en stor ekstraregning som må dekkes av noen, sier Eidem.

– Det er dessverre sannsynlig at Frøya kommune vil lide økonomisk tap på grunn av dette, fordi vi blir nødt til å holde kommunen ansvarlig for de forsinkelsene som har oppstått på grunn av kommunens urettmessige vedtak om byggestopp, sier Eidem.

Motstand mot vindmøller

De to siste årene har NVE vurdert 43 områder med tanke på utbygging av vindkraft. Av de 43 områdene er 13 vurdert som gunstige for utbygging.

I tillegg til på Frøya, har det mange steder dannet seg grupperinger av ulik størrelse som viser sin motstand mot utbygging.

Norsk Vind Energi AS tok i mars et formelt steg mot en mulig vindpark i Hordaland. Planene inkluderer turområdet Stølsheimen. Etter det tok Bergen og Hordaland turlag et uventet steg, og brukte 130.000 av turlagets egne kroner, for å lage en kinoreklame beskrevet som en «anti-vindpark»-film.

Vindmøller i hele landet

De 13 områdene NVE mener er best egnet for utbygging av vindkraft på land, fordeler seg over hele landet og i alle fylker utenom Troms, Oppland og Akershus.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund understreket 1. april at kartet ikke må leses som at NVE mener det skal være fritt fram for vindkraft i områdene som er merket med grønt på kartet.