Mener beruset jente ble utnyttet seksuelt av tre gutter ved skole – kort tid senere ble de tiltalte angrepet

LANG BEHANDLINGSTID: Det har gått mer enn halvannet år fra hendelsen ved skolen fant sted til saken kommer opp for retten i neste uke. Saken har blitt etterforsket her på politihuset i Oslo.
LANG BEHANDLINGSTID: Det har gått mer enn halvannet år fra hendelsen ved skolen fant sted til saken kommer opp for retten i neste uke. Saken har blitt etterforsket her på politihuset i Oslo. Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix
Tre unge gutter er tiltalt for å ha utnyttet en jevnaldrende jente seksuelt. Kort tid etterpå ble to av guttene overfalt. De som sto bak volden, slipper straff.

Lørdag 7. oktober i 2017 var det høstferie på den aktuelle skolen i Oslo-området. Denne kvelden hang tre mindreårige elever i skolegården.

På et tidspunkt kom de i kontakt med en jente som gikk på samme klassetrinn. Hun skal ha vært beruset da hun utførte seksuelle handlinger på guttene etter tur. Dette skjedde ifølge politiet i et skogholt ved skolen.

Saken ble først etterforsket som en mulig voldtekt, men verken politiet eller statsadvokaten mener at det finnes tilstrekkelige bevis for at guttene brukte tvang eller vold overfor jenta.

I stedet har påtalemyndigheten tiltalt de tre guttene, som fortsatt er mindreårige, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

Nekter straffskyld

Det skjer til tross for at offeret og de tiltalte er like gamle.

I straffeloven finnes det en unntaksbestemmelse som gjør at man kan slippe straff dersom partene er jevnbyrdige i alder og utvikling.

– I denne saken mener vi at det er spesielle forhold som gjør at den unntaksbestemmelsen ikke skal brukes. De tiltalte har vært flere, og den fornærmede jenta var beruset, sier politiadvokat Iselinn Beck Håvarstein til TV 2.

AKTOR: Politiadvokat Iselinn Håvarstein i Oslo politidistrikt.
AKTOR: Politiadvokat Iselinn Håvarstein i Oslo politidistrikt. Foto: NTB Scanpix

Ingen av de tre tiltalte erkjenner straffskyld. Minst to av guttene har overfor politiet erkjent de faktiske forholdene, altså at jenta utførte seksuelle handlinger på dem.

Et stridsspørsmål i saken er hvorvidt det var jevnbyrdighet mellom partene.

– Jeg vil reise spørsmål om hvorvidt dette er straffbart. I denne saken er min klient til og med noe yngre enn den fornærmede jenta, sier forsvareren til en av de tre tiltalte, advokat Henrik Nikolai Bliksrud.

Utsatt for vold

Kort tid etter episoden ved skolen i høstferien 2017, skal to av de tiltalte guttene ha blitt utsatt for det som beskrives som et organisert overfall. Hendelsene ble etterforsket i sammenheng.

FORSVARER: Advokat Henrik Nikolai Bliksrud representerer en av guttene som er tiltalt i saken.
FORSVARER: Advokat Henrik Nikolai Bliksrud representerer en av guttene som er tiltalt i saken. Foto: NTB Scanpix

Ifølge guttenes forklaringer var det seks personer involvert. Jenta, som har status som fornærmet etter hendelsen ved skolen, er blant de som ble satt under etterforskning etter overfallet. Politiet var ikke kjent med hendelsen ved skolen da overfallet fant sted. Saken ble anmeldt til politiet etter ti dager.

Hun og de andre involverte slipper imidlertid å bli straffeforfulgt fordi påtalemyndigheten har gitt påtaleunnlatelse. Det betyr at politiet mener å kunne bevise at det straffbare forholdet har skjedd, men at de likevel bestemmer seg for ikke å ta ut tiltale.

– Årsaken i dette tilfellet er at det har gått lang tid siden det straffbare forholdet skjedde og fordi de involverte er mindreårige, sier politiadvokat Håvarstein.

Grunnen til at det har tatt halvannet år fra hendelsen fant sted til saken kommer opp for retten, er kapasitetsproblemer i Oslo politidistrikt.

– Alvorlig og krenkende

Forsvareren til den ene tiltalte som skal ha blitt angrepet, har klaget på påtaleunnlatelsen som ble gitt til den fornærmede jenta etter voldsepisoden.

– Jeg mener det er ubalansert når min klient settes under tiltale for seksuell omgang med en jente som er eldre enn han selv, mens hun får påtaleunnlatelse etter det som fremstår som et organisert overfall, sier advokat Bliksrud.

BISTANDSADVOKAT: Hege Salomon har varslet at hun vil fremme et erstatningskrav på vegne av den fornærmede jenta.
BISTANDSADVOKAT: Hege Salomon har varslet at hun vil fremme et erstatningskrav på vegne av den fornærmede jenta. Foto: NTB Scanpix

Den fornærmede jenta representeres av bistandsadvokat Hege Salomon.

– Det sentrale i denne saken er ikke alderen til de tiltalte, men at fornærmede ble utsatt for alvorlige og krenkende seksuelle overgrep begått i fellesskap, og at de tiltalte utnyttet at hun var i en sårbar situasjon, sier hun.

Fornærmede har blitt nødt til å bytte skole i etterkant av hendelsen.

– Min klient har fått store psykiske ettervirkninger etter det som har skjedd. Etter å ha blitt utsatt for overgrepene, ble hun kontaktet av en venn som tilbød seg å hevne seg på guttene. Dette førte til at hun delvis medvirket til at en av guttene ble utsatt for vold i etterkant av hendelsen. Min klient har aldri utøvd vold som hevn, sier Salomon.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 11. juni. Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook