Frp i krisemøte om bompenger: – Situasjonen er katastrofal

Fremskrittspartiets landsstyre er samlet til krisemøte om bompenger. Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde beskriver situasjonen som «katastrofal».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klokken 16 samlet landsstyret i Fremskrittspartiet seg på partikontoret i Oslo for å diskutere bompenge-saken.

De neste timene skal en presset Frp-ledelsen forsøke å skaffe en enighet i landsstyret om veien videre.

Flere fylkesledere har sagt at Frp trenger betydelige gjennomslag for å fortsette i regjering.

– Jeg ser frem til å møte partiets landsstyre. Det er en fin anledning til å orientere om hvordan situasjonen er, sa Frp-leder Siv Jensen på vei inn i møtet.

Etter det TV 2 er kjent med vil ikke Jensen presentere noen nye seire, men høre landsstyrets mening.

Landsstyret skal finne ut hvor smertegrensen går for Frp i bompenge-spørsmålet, og hvilke punkter Siv Jensen bør prioritere inn i forhandlingene med de andre regjeringspartiene.

Vil kutte all bompengegjeld

Flere sentrale politikere i partiet og fylkeslag har forventninger om at Siv Jensen får gjennomslag for å bruke oljepenger på nedbetale bompengegjeld.

På landsmøtet vedtok Frp at man skal bruke Oljefondet til å slette all bompengjeld, etter forslag fra Carl I. Hagen. Det skjedde ikke uten kamp, og både partilederen og Sylvi Listhaug advarte mot forslaget.

– Jeg tror mange mener vi skulle solgt handlegater i London og byttet det ut med motorveier i Norge. Men trenger vi flere saker der vi ikke har sjans til å levere, eller bør vi konsentrere oss om å bekjempe nye bypakker? sa Listhaug.

  • Når Oljefondet i første kvartal vokste med 738 mrd. kr. er den økonomiske situasjon radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør bl.a. benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte prosjekter.
  • Det ikke er bilistens oppgave å finansiere andre trafikanters transport-hverdag i byområdene. Det skal kreves forholdsmessighet mellom hva bilister betaler og hva man får igjen av bedre veikapasitet i byvekstavtaler.
  • Dagens byvekstavtaler forutsetter null vekst i biltrafikken. Dette må erstattes til å handle om utslippsmål i byområdene og ikke antall biler.
  • Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.
  • FrP i regjering og stortingsgruppen skal foreslå å opprette en statlig tilskuddsordning for viktige regionale veiprosjekter og tilbakeføring av sentrale fylkesveier til staten som riksveier.
  • Fremskrittspartiet lokalt bør bruke sin posisjon etter høstens kommunevalg til å kreve betydelig endring eller stans i alle bypakker. Fremskrittspartiets landsmøte krever at partiet på alle plan arbeider for å redusere og fjerne bompengeringer i byene.

Landsmøte-vedtaket skaper nå forventninger i Frps rekker, og kan skape trøbbel for Siv Jensen i forhandlingene. De andre partiene avviser det totalt, ifølge TV 2s kilder.

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde sier på vei inn til møtet at han håper Frp vedtar at man sletter all bompengegjeld.

– Vi skal få slettet all bompengegjelden. Det var det vi vedtok på landsmøtet, sier Tybring-Gjedde på vei inn i møtet.

– Så du vil ha igjennom det landsmøtevedtaket?

– Ja, så håper jeg det går bra eller om vi diskuterer oss frem til en enigheter.

– Hva skal til for at Frp blir i regjering?

– For min del at vi sletter bompengegjelden på hundre milliarder og finansiere de to andre vedtakene i Stortinget på en annen måte, sier Tybring-Gjedde.

– Engasjementet blir nok friskt, legger han til.

Han beskriver situasjonen som katastrofal.

– I byene er situasjonen katastrofal. Vi mister velgere i øst og vest. Mange i partiet er fortvilt.

LEGGER PRESS PÅ JENSEN: Christian Tybring-Gjedde mener Frp må få slettet all bompengegjeld.
LEGGER PRESS PÅ JENSEN: Christian Tybring-Gjedde mener Frp må få slettet all bompengegjeld. Foto: Pedersen, Terje

Vil kutte i bypakker

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier det er flere realistiske muligheter for år redusere bompengetrykket.

– Det er et stort folkelig engasjement som vi er nødt til å ta alvorlig, sier Limi til TV 2.

Han peker først og fremst på bypakkene, som den siste tiden er blitt stemt ned i en rekke kommuner landet rundt.

MØTER: Hans Andreas Limi forteller til TV 2 at regjeringen er i gang med forhandlinger.
MØTER: Hans Andreas Limi forteller til TV 2 at regjeringen er i gang med forhandlinger. Foto: Pedersen, Terje

– På kort sikt er det bypakkene vi må se på. Bypakkene gir en altfor høy belastning, og vi kan gjøre noen endringer for å redusere bompengene.

– Kutte i prosjektene?

– Ja, de pakkene er store og inneholder en rekke prosjekter som ikke har med vei å gjøre. Vi må se på pakkene og se om det finnes reelle reduksjoner som kommer bilistene til gode. Bilistene opplever at for lite av det de betaler går tilbake til vei. I Oslo går 98 prosent til alt annet enn vei, sier Limi.

Landsmøtevedtak skaper trøbbel

Kilder i alle de tre andre regjeringspartiene sier det er helt uaktuelt å bruke oljepenger på å slette bompengegjeld.

– Dette forslaget som kom fra landsmøtet om å bruke ekstraordinære inntekter fra oljefondet står vi selvfølgelig med. Det er vårt primære standpunkt, og debatten har startet med det. Vi rokker ikke på dette forslaget fra Carl I. Hagen, sier fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, til TV 2.

– Vi håper at det skal være en realitet, men vi har lest i media at Siv Jensen har uttrykt mellom linjene at det kan vi bare glemme. Vi forventer ikke at hun tryller det frem, legger hun til.

Hun sier partiet er avhengig av nye gjennomslag for å fortsette i regjeringen.

– I første omgang håper vi det skal bli konstruktive samtaler i regjeringen og at regjeringen tenker nytt med de bevegelsene som er i samfunnet. Frp må ha en seier og føle at vi har noe igjen for å sitte i regjering.

Vil forhandle

Frp-nestleder Terje Søviknes utelukker ikke at onsdagens møte ender med at partiet går ut av regjering.

– Begeret er fullt, spesielt i de store byene der man opplever at bilistene blir melket for bompenger, sier han.

Frp-ledelsen leter med lupe etter handlingsrom i regjeringserklæringen.Målet er å finne punkter som kan senke bompengene.

Frp-nestleder Terje Søviknes bekrefter at ledelsen ser på handlingsrommet i plattformen, og kommer med en klar oppfordring til Venstre, KrF og Høyre.

– Regjeringen får tyn. Vi mener det er viktig at alle partiene i regjering, inkludert samarbeidspartiene, tar innover seg at begeret er fullt og at man har nådd et nivå på bompengeinnkreving som ikke er bærekraftig for fremtiden, sier Søviknes til TV 2.