Analyse

Den danske bokstavleken

KØBENHAVN (TV 2): Du har kanskje slitt med å forstå halvtres eller halvfems når du skal betale i Danmark. Prøv deg på bokstavleken danskene gjør hver gang de går til valgurnene.

Over hele Danmark henger det plakater med bilder av de ulike kandidatene til Folketinget. Ikke bare toppene, for her gjelder kryss, eller personstemmer mye når stemmene telles.

Hjemme i Norge er det lett, vi forkorter navnene på partiene ganske logisk. Ap, H, Frp, Sp, SV, V, KrF, R og MDG. Det er ikke så vanskelig å skjønne hvilket parti det gjelder.

Som norsk i Danmark er det nesten like komplisert å skjønne partiforkortelser som tall.

Valgplakatene prydes av bokstavene A, B, C, D, E, F, I, K, O, P, V og Ø. Hvor mange av dem klarer du å plassere ved et av partiene som er oppstillingsberettiget til Folketingsvalg?

Forklaringen er ikke så vanskelig som du kanskje tror. De gamle danske partiene Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fikk tildelt bokstavbetegnelsene A, B og C ved et borgerrepresentasjonsvalg i 1909.

Bokstavene ble fordelt etter gruppenes størrelser. Det største parti, Socialdemokratiet fikk A, det mellomstore partiet det radikale Venstre fikk B, mens det mindre Højre fikk bokstaven C. I nyere tid har partiene kunnet velge en ledig bokstav. Højre har senere skiftet navn til Det Konservative Folkeparti.

Venstre, som er statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, valgte i 1971 å endre bokstavbetegnelsen fra D til V, som forkortelse for partinavnet. Det samme gjorde Kristendemokraterne som i 2004 skiftet fra Q til K. Sosialistisk Folkeparti har bokstaven F, som henviser til Folkeparti, mens Dansk Folkeparti valgte bokstaven O, som stifteren Pia Kjærsgaard forbinder med optimisme, orden og organisasjon.

De nyere tilskuddene i partifloraen er Enhedslisten som bruker bokstaven Ø og partiet Liberal Allianse (som først het Ny Allianse og hadde Y) som bruker I.

Ved årets Folketingsvalg er det tre nye partier som er oppsillingsberettiget. Partiet Nye Borgerlige har valgt D, partiet Klaus Riskær Pedersen E, og partiet til Rasmus Paludan som heter Stram Kurs har P.

Onsdag er det grunnlovsdag i Danmark. Våre naboer skal igjen leke bokstavleken og velge den listen de er mest enige med politisk.

Målingene i forkant tyder på regjeringsskifte, men danske målinger ar ikke så veldig treffsikre ved valget til Europaparlament for en drøy uke siden, og heller ikke ved det forrige folketingsvalget i 20015.

For ordens skyld betyr halvtres 50, mens halvfems betyr 90. Utgangspunktet for den danske tellemåten er 1 snes som er 20. Så ganger du 20 med tres, firs eller fems, og legger til halv foran som betyr at du skal trekke fra 10 (som er et halvt snes) og vips så er det egentlig «deilig å være norsk i Danmark». Eller....